BBcode nápověda

BBcode je zkratka pro "Bulletin Board code". Jedná se o jazyk se znaky, který může být použit pro fórum k formátování zpráv. Tato nápověda popisuje, jak může být BBCode užíváno v tomto fóru.

Tučný text: [b]...[/b]
Podtržený text: [u]...[/u]
Kurzíva: [i]...[/i]
Přeškrtnutý text: [s]...[/s]

Tyto značky můžete použít ke změne stylu částí textu. Příklady:

[b]Tento text je tučný[/b]
[i]Tento text je kurzívou[/i]
[u]Tento text je podtržený[/u]
[s]Tento text je přeškrtnutý[/s]
[b][i]Tento text[/i] je [s]kombinovaný[/s] kombinovaný[/b]


Příklad se zobrazí takto:

Tento text je tučný
Tento text je kurzívou
Tento text je podtržený
Tento text je přeškrtnutý
Tento text je kombinovaný kombinovaný

Horní index: [sup]...[/sup]
Dolní index: [sub]...[/sub]

Použitím těchto značek se část textu zobrazí jako index. "24 = 16" or "H2O". Příklad:

[sup]Horní index[/sup] normální [sub]dolní index[/sub]

Příklad se zobrazí takto:

Horní index normální dolní index

Barva písma: [color=...]...[/color]

Tato značka se může použít pro barevné odlišení částí textu. Barva musí být ve tvaru platném pro jazyk HTML (např. "blue", "red", "#ff0000", "#888", etc.). Příklad:

Kdo by se obával [color=red]červené[/color], [color=#eeaa00]žluté[/color] a [color=#30f]modré[/color]?

Příklad se zobrazí takto:

Kdo by se obával červené, žluté a modré?

Velikost písma: [size=...]...[/size]

Tato značka se může použít pro změnu velikosti písma částí textu. Velikost musí být ve tvaru platném pro jazyk HTML (např. "12px", "small", "large", etc.). Příklad:

[size=x-small]To[/size] [size=small]vypadá[/size] [size=medium]jako,[/size] [size=large]že[/size] [size=x-large]rostu![/size]

Příklad se zobrazí takto:

To vypadá jako, že rostu!

Centrovaný text: [center]...[/center]

Značka se může použít pro vycentrování částí textu. Příklad:

[center]Jsem rád uprostřed toho všeho[/center]

Příklad se zobrazí takto:

Jsem rád uprostřed toho všeho

Odkaz na obrázek: [img]...[/img]
Odkaz na stránku: [url]...[/url] or [url=...]...[/url]
Odkaz na emailovou adresu [email]...[/email]

Tytro značky jsou pro odkazy na zdroje z internetu. Zde jsou nějaké příklady:

[img]http://www.somesite.com/cool/thumbsup.gif[/img]
[url]http://www.phorum.org[/url]
[url=http://www.phorum.org]Navštivte Phorum.org![/url]
[email]someuser@somesite.com[/email]


Příklady se zobrazí takto:


[www.phorum.org]
Navštivte Phorum.org!
someuser@somesite.com

Formátovaný kód, písmo se stejnou roztečí: [code]...[/code]

V některých případech jako ASCII art, programový kód, tabulky akordů, atd., můžete ve zprávě potřebovat text, který vyžaduje použití této značky. Příklad:
[code]
 _____ _
| __ \| |
| |__) | |__  ___ _ __ _  _ _ __ ___
| ___/| '_ \ / _ \| '__| | | | '_ ` _ \
| |  | | | | (_) | | | |_| | | | | | |
|_|  |_| |_|\___/|_|  \__,_|_| |_| |_|
[/code]
Bez značky [code] dojde ke zhroucení formátovaného textu, jako zde:

_____ _
| __ \| |
| |__) | |__ ___ _ __ _ _ _ __ ___
| ___/| '_ \ / _ \| '__| | | | '_ ` _ \
| | | | | | (_) | | | |_| | | | | | |
|_| |_| |_|\___/|_| \__,_|_| |_| |_|

Se značkou [code] vypadá text takto:
 _____ _
 | __ \| |
 | |__) | |__  ___ _ __ _  _ _ __ ___
 | ___/| '_ \ / _ \| '__| | | | '_ ` _ \
 | |  | | | | (_) | | | |_| | | | | | |
 |_|  |_| |_|\___/|_|  \__,_|_| |_| |_|

Uvozený text: [quote]...[/quote] or [quote=...]...[/quote]

Chcete-li přidat uvozovky do své zprávy, můžete použít tuto značku. Mužete zvolit, zda chcete ke značce zahrnout například také jméno osoby nebo ne. Příklad:

[quote]Phorum je nejlepší![/quote]
[quote=Hamlet - William Shakespeare]
Být či nebýt? To je otázka.
Je důstojnější strpět pomyšlení,
že násilnický osud do nás bije,
nebo vzít zbraň na moře trápení,
a tak s tím skoncovat? Umřít - spát - a dost.
[/quote]


Takto se příklad zobrazí:

Quote:
Phorum je nejlepší!
Quote:
Hamlet - William Shakespeare
Být či nebýt? To je otázka.
Je důstojnější strpět pomyšlení,
že násilnický osud do nás bije,
nebo vzít zbraň na moře trápení,
a tak s tím skoncovat? Umřít - spát - a dost.

Horizontální oddělovací čára: [hr]

K vložení oddělovací čáry do zprávy vložte značku [hr]. Takto bude vypadat výsledek:
Tato značka je vhodná k rozdělení struktury u dlouhých zpráv.

Itemized list:
[list]
[*] item 1
[*] item 2
[/list]

The [list] tag can be used for adding lists of items to your message. By default, the list items will be shown using bullets in front of them. By assigning one of "1" (numbers), "a" (letters), "A" (capital letters), "i" (Roman numbers) or "I" (Roman capital numbers), the bullet type can be changed. Examples:

[list]
[*] item 1
[*] item 2
[list]
[list=A]
[*] another item 1
[*] another item 2
[/list]


These will be displayed as:

 1. another item 1
 2. another item 2