Altaj a Cimrman - atmosféra houstne

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 26. 10. 2008

Národ komu vlastně? Hlavička www.altajcimrman.czAKTUALIZACE

Kam se ztratil transparentní účet? Co je s Domem čtyř múz?2008-10-26: Kam zmizel transparentní účet?

Zajímalo mne po čase jak se vyvíjejí finance občanského sdružení Altaj Cimrman, které si šikovnou "celonárodní sbírkou" nasbíralo na dovolenou na Altaji a slibovalo, že zbylé peníze věnuje na "Dům čtyř múz" pro přestárlé umělce. Pátrání po účtu bylo neúspěšné. Transparentní účet e-banky číslo 105777 se kamsi vytratil, E-banka se spojila s Reiffeisenbank a mezi tam uváděnými transparentními účty se nevyskytuje ani číslo 105777, ani název Expedice Altaj Cimrman. Také o Domu čtyř múz se lze na internetu dozvědět jen to, že diplomová práce Pavla Lupače z fakulty architektury ČVUT řeší tento dům a že má stát v Bráníku. Za co má být postaven, když transparentní účet zmizel, je nevyřešitelná otázka. Ty kdo si koupili "certifikát" může snad potěšit, že přispěli na dovolenou umělců částkou 648100 Kč, což na výlet na Altaj stačí, na dům však zcela určitě ne.2008-03-31: V pražském divadle "U hasičů" vystoupí dne 1. dubna soubor Altai Kai.

2008-01-06: Na stránkách www.altajcimrman.ic.cz je doplněn český překlad článku o expedici z časopisu PostScriptum od pana Vitovceva, který před a během expedice Cimrmanům zobal z ruky a napsal v jejich prospěch haldu nesmyslů. Nyní, jak v článku vidíme, mu asi již nekyne z expedice žádný další prospěch a jeho psaní se obrací zpět k tomu, jak to asi vypadalo doopravdy. A článek stojí za přečtení :-)

2007-11-30: Na stránkách www.altajcimrman.ic.cz se objevilo kompletní shrnutí ohlasů expedice s odkazy na původní prameny. Vše je shrnuto v tomto souboru PDF.

2007-10-12: Na "transparentním účtu" expedice Altaj Cimrman se s datem 26. 9. 2007 objevila položka 22352 Kč neboli 800 Euro a k ní příslušející poplatek 300 Kč za platbu. Z prostředků, získaných veřejnou sbírkou, tak bylo zaplaceno 22652 Kč jako "Poplatek za žádost o pojmenování jména Hory Járy Cimrmana" kamsi na Horský Altaj. Z údajů expedice Devold, která vystoupila na tutéž horu o měsíc dříve jinou cestou je známo, že žádost o pojmenování hory, podaná Altajskému parlamentu, byla podána bezplatně. Komu a za co se tedy platily tyto peníze? Zajímavé je, že krátce po zaplacení této sumy se objevil dopis od Ruské federace alpinismu, schvalující klasifikaci prvovýstupu, který však expedice vydává za schválení pojmenování hory (viz další odstavec). Federace alpinismu nemá pravomoc na geografické pojmenovávání hor. Jistě bude zajímavé, jak tuto finanční operaci expedice vysvětlí. O vysvětlení jsme sice požádali, ale žádná z kontaktních e-mailových adres občanského sdružení jako na potvoru nefunguje a adresa kontaktní osoby z agentury Ogilvy, uvedená na stránkách altajcimrman je neplatná.

Výňatek z účtu expedice altaj Cimrman
2007-10-11: Divadlo Járy Cimrmana tvrdí na svých stránkách, že je oficiálně potvrzeno pojmenování vrcholu jménem Járy Cimrmana. Zpráva je opět ukázkou mediální manipulace, protože tvrzení v záhlaví je pak popřeno v detailu článku, neboť se nejedná o oficiální potvrzení nějakého orgánu, zodpovědného za geografická pojmenování, ale o zprávu klasifikační komise Ruské federace alpinismu, potvrzující navrženou klasifikaci vykonaného prvovýstupu. Protože není vyloučeno, že Radek Jaroš s ruským horským vůdcem Gerasimovem a podnikatelem Radkem Kokořem mohli jít nahoru trochu jinudy, než expedice Devold, může se opravdu jednat o prvovýstup, nebo variantu. Klasifikace 2B, čili v podstatě choďák, by mohla také odpovídat. Návrh Ruské federaci alpinismu podával právě Gerasimov. Dopis netvrdí, že je oficálně pojmenovaná hora, ale že Ruská federace alpinismu souhlasí s navrženou klasifikací 2B u prvovýstupu, který jí byl předložen pod názvem Vrchol Járy Cimrmana - Altajsko-české družby.
Není to potvrzení o pojmenování hory, ale spíše takový další manipulační trik, podstrčit Ruské federaci alpinismu k ověření klasifikace obtížnosti výstup s tímto názvem a pak dělat, že se to tak už jmenuje.
Připomeňme jen, že z členů divadla na vrchol nevystoupil nikdo, a že se všichni tváří, jakoby byli na kopci první, i když to zcela evidentně není pravda.Dopis federace alpinismu - potvrzení klasifikace
Dopis federace alpinismu - potvrzení klasifikace, foto: www.altajcimrman.cz
Dokument potvrzení klasifikace výstupu, podle něhož výstup vedl Gerasimov. Fakt, že známý a světový himálajista Jaroš je na cestě obtížnosti 2B veden neznámým ruským vůdcem je poněkud paradoxní.


2007-09-05: "Pánové, brzdíme", řekli podle zprávy na serveru iDnes Cimrmanovci. Herci od října "přibrzdí" a budou se věnovat pouze hraní. "Soubor chce už jen v poklidu a skromně hrát, a ne se více zúčastňovat akcí, jako je pojmenovávání ulic, stezek a závodů", jak uvedl Ladislav Smoljak. K rozhodnutí vedly i dvě poslední kauzy - neúspěšné umístění pamětní desky na Lomnickém štítě a expedice Altaj.
K tomuto rozhodnutí lze divadlu Járy Cimrmana jen gratulovat. Sál na Žižkově je přesně to místo, kam patří, a kde je máme rádi i přesto, že jsou schopni veřejně popírat nezpochybnitelně prokázaný fakt, že na vybraný kopec na Altaji vylezli jejich zástupci, vedení najatým Radkem Jarošem, až jako druzí.

2007-08-19 Podle zprávy na serveru iDnes někdo odmontoval pamětní desku vymyšleného výstupu vymyšlené divadelní figury - Járy Cimrmana na vrcholu Lomnického štítu a přemístil ji technologií vodorovného vrhu na dosud neznámé místo pod západní stěnou tohoto štítu. Zdá se, že odpůrci tohoto způsobu exportu Cimrmanovy figury jsou nejen na Altaji, ale i na Slovensku. Umístění této desky kritizovali jak historik Tater, Ivan Bohuš, tak i bývalý náčelník HS a vynikající horolezec Ivan Gálfy. Na fakt, že se má deska obnovit, reagoval Bohuš připomenutím, že pamětní deska Stalinovi zmizela z Gerlachovského štítu (dříve Stalinova) třikrát, než ta poslední zmizela definitivně.

2007-08-16 Podle zprávy na serveru Novinky.cz na vrchol Tekelju Bažy do výšky 3612 m nikdo z Cimrmanologů nevystoupil. Na vrchol vyšel jen Radek Jaroš, Radek Kokoř a altajský horský vůdce Gerasimov. Divadelníci si tak v praxi ověřili, že hrát nebo povídat o něčem, a doopravdy to dělat, je dost odlišné.

2007-08-10 Cimrmanovská výprava vystoupila na Altaji na horu (zatím neoficiálně pojmenovanou prvovýstupci - Michalem Absolonem a spol. jménem Tekelju Bažy), předstírajíce, že tam před nimi nikdo nebyl. Podle pana Kotka dosáhlo vrcholu šest lidí. K původně avizovanému odpálení golfového míčku z vrcholu nedošlo. Patrně se nikomu nechtalo tahat nahoru s golfovou holí. Místo toho udajně odpálili golfový míček v základním táboře do jezera. S faktem, že před nimi na vrchol vystoupila čtvrřice vedená Michalem Absolonem, se Kotek vyroval výrokem: "Je to trucpodnik čtyř lidí". S názvem trucpodnik však nelze zcela souhlasit, šlo o podnik protestní, ke kterém aktéři přistoupili poté, co jednáním neodvrátli Expedici Altaj Cimrman od koloniálně velkopanského záměru přejmenovat na Altaji vyhlédnutou horu

2007-08-03: iDnes hlásí, že dnes odlétají obě části expedice Altaj Cimrman vykonat druhý výstup na horu Tekejlu Bažy. V popisce úvodní fotky je psáno, že členem výpravy je Ondřej Jaroš. Patrně jde o jednovaječné dvojče Radka Jaroše, o kterém dosud nebylo nic známo, a které je Radku k nerozeznání podobné. V textu je ale zmíněn i Radek Jaroš, a tak se naskýtá otázka, jestli pro zvládnutí dopravy nehorolezců na Tekelju Bažy nejedou nakonec oba Jarošové. Zdroj:iDnes.cz

Foto ČTK se záhadným Ondřejem Jarošem
Foto ČTK se záhadným Ondřejem Jarošem


2007-05-24: Telefonicky se s námi spojil pan Kotek a výskyt nepradivých tvrzení v článku zdůvodnil tím, že je zkreslil novinář, kterému poskytl rozhovor.
2007-05-22: Zeptali jsme se mailem tiskové mluvčí Ministerstva kultury, paní Marcely Žižkové, jsou-li pravdivá dvě tvrzení, uvedená ve článku o expedici Altaj-Cimrman v altajském časopise Postscriptum, který poskytl v podobě PDF redakci pan náčelník Václav Kotek. Jedná se o tvrzení že:
  1. Ministerstvo kultury Česka je připraveno organizovat na své straně Dny kultury Republiky Altaj
  2. Sbírková akce "Národ tobě, Járo Cimrmane", pomocí níž sbírá občanské sdružení prostředky na expedici Altaj Cimrman, probíhá pod záštitou Ministerstva kultury
Dnešního dne jsme dostali od paní Žižkové tuto odpověď:
"Prověřovala jsem Vaši informaci a zdá se, že se nezakládá na pravdě. Zdejší Odbor umění a knihoven ani Odbor regionální a národnostní kultury o podobné aktivitě nevědí."
Článek z časopisu PostSktiptum je ke stažení ve dvou částech. Zde je strana 1, zde je strana 2. Pokud nám bude pan Kotek ochoten poskytnout nějaké vysvětlení, jak se tato tvrzení, nezakládající se na pravdě do článku dostala, budeme Vás o něm informovat.


2007-05-17: Nové dokumenty a argumety. S redakcí se spojil Václav Kotek, náčelník, a poskyl nám ke zveřejnění další sérii dokumentů kolem expedice Altaj Cimrman.

Dokumenty najdete v sekci download zde, a teď jen krátce o dalším vývoji událostí. Po první sérii kritiky odjíždí a Altaj náčelník Kotek s komerčním horolezcem Radkem Jarošem připravit půdu pro expedici. Po návratu se Radek Jaroš účastní besedy na Radiu Wave se svými oponenty, fotografem Stanislavem Krupařem a horolezcem Michalem Absolonem. Argumentům opozice čelí Jaroš osobními invektivami místo protiargumetů a faktů, takže jeho vystoupení expedici příliš neprospělo. Celou besedu si můžete stáhnout zde ve formátu mp3. Poté požádal náčelník Václav Kotek o podporu Český Horolezecký Svaz dopisem, ve kterém informuje o jednáních na Altaji a pokouší se vyvrátit některé výtky opozice. Zároveň zasílá redakci Horyinfo dokumenty, svědčící ve prospěch expedice: Stanovisko federace Alpinismu Republiky Altaj z 6. dubna 2006, Potvrzení Meziregionálního altajského úřadu geodézie a kartografie z 6. dubna 2007 o bezejmennosti vybrané hory (souřadnice byly z dokumentu vymazány), český překlad tohoto potvrzení je zde. Příznivý postoj Altajců k expedici má dokumetovat článek z časopisu PostSktiptum, který je ke stažení ve dvou částech. Zde je strana 1, zde strana 2. Jako poslední dokument nám byl poskytnut článek pánů Smoljaka a Svěráka z 25. 4. 2007, stěžující si poněkud ublíženě na nepřejícnost vůči expedici.
Dne 16. 4. se na schůzi Výkonného výboru ČHS na samém závěru chvilku diskutovalo, zda má ČHS zaujmout nějaké stanovislo, ale stanovisko zaujato nebylo s tím, že se nejedná o akci sportovní, ale recesistickou. Po přečtení Zprávy pro ČHS však náčelníku Kotkovi odpověděla osobně předesdkyně ČHS Alena Ottová Čepelková, a svolila s uveřejněním jejího dopisu i na serveru Horyinfo. Odpověď náčelníku Kotkovi najdete zde. Tolik k vývoji mediální bitvy kolem expedice Altaj Cimrman.
Zdá se, že takováto akce je poněkud obtížnější, než instalace Hliníkova památníku v Humpolci :-). Já osobně bych stejně byl pro to, aby se místo přejmenovávání kopce na Altaji raději obnovil Cimrmanem založený JaZZ club v tibetské Lhase (původně JaC club), nejlépe provedením Cimrmanova "Pochodu tibetských poddůstojníků v záloze". Uznávám ale, že k jednání s čínskou vládou o tomto projektu by potřebovalo trochu jiný kalibr, než s Altajskou.


Zatímco si lidé kolem divadla Járy Cimrmana najali špičkovou PR agenturu a sbírají peníze na výlet na Altaj pro tým v čele s Radkem Jarošem, který má vyšlapat na údajně bezejmenný kopec a přejmenovat ho jménem Járy Cimrmana, množí se protesty proti tomuto záměru.

Po otevřeném dopise Luďka Brože, uveřejněném ve zkrácené podobě v Lidových novinách a v plném znění zde na serveru Horyinfo, se PR agentura spojila i s Českým horolezeckým svazem s dotazem, jaká pravidla existují pro pojmenování "horolezecké stezky". Z toho vyplývá, že první kritika snad možná padla na úrodnou půdu a místo kontroverzního přejmenování kopce, což je asi jako kdyby k nám někdo přijel, chtěl vystoupit na Milešovku a přejmenovat ji jménem neznámého génia, by jako cíl expedice postačilo pojmenování prvovýstupu, což by asi nebylo v ropzoru s místní tradicí.

Zdeněk Svěrák však v pořadu Dva na jednoho uvedl, že má azbukou psané potvrzení z Altaje, že poblíž nejvyšší hory Üč-Sümer (Bělucha) je dosud nepojmenovaný vrchol, a že cílem expedice je přejmenovat jej Cimrmanovým jménem. Na webových stránkách www.altajcimrman.cz se nabízí, že se expedice může zúčastnit každý tím, že poskytne expedici svůj finanční dar a opět se tam jako cíl uvádí přejmenování hory.

Proti tomuto cíli se objevil protestní dopis předsedy regionální organizace Tolkyn, který je v původním znění ke stažení zde a podpisovou akci, omlouvající se Altajcům za celou cimrmanovskou akci organizuje Michal Absolon a Stanislav Krupař. Celá myšlenka na sbírání peněz se zneužitím popularity smyšleného génia mi připadá morálně pochybná a je smutné, že se do této myšlenky zapojil Radek Jaroš a mezi sponzory lze najít i časopis Outdoor. Podobné mínění sdílí i organizátor podpisové akce na omluvu Altjacům ve svém vysvětlení i Michal Absolon.Národ komu vlastně? Hlavička www.altajcimrman.cz
Národ komu vlastně? Hlavička www.altajcimrman.cz