Potrestání Adama Ondry za magnézium

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 10. 06. 2007

Adam Ondra na tiskovce ČHSVarování ostatním reprezentantům

Komise Alpinismu ČHS na svém zasedání v rámci srazu reprezentačních družstev v Adršpachu vyslala všem reprezentantům jasný signál: Pravidla platí i pro elitu. AKTUALIZACE: seznam dokumentů týkajících se magnézia

Komise alpinismu ČHS projednala stížnosti na porušení Pravidel pískovcového lezení při široce medializovaných výstupech Adama Ondry v Dolním Žlebu (Pěkná ústa, oči zelené, XIc stylem flash a Boží muka, Xb, Růžová věž ).

"Adamu Ondrovi byla za porušení Pravidel snížena dotace schválená na rok 2007 o 10%. Adam Ondra, jako náš nejlepší skalní lezec, musí být ostatním příkladem.", říká Komise a dále varuje, že stejným způsobem bude postupováno i u prohřešků ostatních reprezentantů, pokud se o nich dozví.
Nevyčerpané prostředky ze svého rozpočtu, vzniklé tímto snížením, chce Komise Alpinismu věnovat na rozvoj lezení v horách způsobem dostupným všem zájemcům z řad členů ČHS, například nákup aktuálních průvodců, materiálu k zapůjčení, nebo organizováním akcí v horách s preferencí akcí pro mládež.

Adam Ondra s mamkou
Adam Ondra s mamkou, foto: Petr Jandík


Poslední znění Pravidel pískovcového lezení bylo schváleno předchozím Výkonným výborem kromě jediného ustanovení, a sice zákazu používání magnézia na českých pískovcích, na kterém se Výbor neshodl a ponechal tento bod k rozhodnutí Valné hromadě. Valná hromada rozhodla dvoutřetinovou většinou, že magnézium nebude na českých pískovcích povoleno, což je rozhodnutí závazné pro všechny členy ČHS včetně vrcholových komisí a Výkonného výboru a tím samozřejmě též pro všechny reprezentatny.

Tomáš Sobotka
Tomáš Sobotka, foto: Petr Jandík


Komise doporučila reprezentantům, aby, pokud nesouhlasí s pravidly lezení, schválenými Valnou hromadou ČHS, bojovali za povolení použití magnézia na pískovcích legální cestou, to jest aktivní účastí na jednáních CVK a VH ČHS a zároveň platná Pravidla lezení respektovali v takové podobě, v jaké momentálně platí, případně ČHS opustili, nechtějí-li je respektovat. "Nelze se smířit s dlouhodobým porušováním Valnou hromadou odhlasovaných Pravidel členy ČHS, navíc finančně podporovanými tímto svazem.", říká Komise.

Hned po zveřejnění vyvolalo toto rozhodnutí silné reakce. Podle očekávání se palba všech kalibrů na ČHS serveru Lezec.cz proti tomuto rozhodnutí rozběhla plnou silou. Jistě tomu napomohlo i možná trochu účelově zkreslené zdůvodnění trestu Adama Ondry. Trest není za výstupy, ale za porušení Pravidel pískovcového lezení při nich.

Je fakt, že Adam ale neudělal nic jiného, než co dělají všichni ostatní reprezentanti, kteří navíc vylepšili skóre tím, že si šli na srazu v Ádru zalézt do oblasti, ve které je lezení povoleno až od července se zdůvodněním, "že tam už lezli jiní lezci". Z tohoto hlediska by měli být stejně jako Adam Ondra potrestání i všichni ostatní reprezentanti, zvláště když při diskusích jasně říkají, že pravidlo o zákazu magnézia na českém písku zásadně dodržovat nebudou. Při jednání Komise však tento názor nakonec nezvitězil a ostatním reprezentantům bylo zatím dáno varování, že příště....

Jitká Mázlová
Jitká Mázlová, foto: Petr Jandík


Jak to nakonec všechno dopadne, je otázka. Reprezentační družstva mohou být zcela zrušena, jistě k velké radosti zastánců názoru, že ČHS má dělat jen servis pro členy. Také může být příští nebo některou další Valnou hromadou ČHS globální zákaz magnézia zrušen a pak se ukáže, jestli mají příznivci prášku pravdu, že ochranáři magnézium zakazují jen kvůli tomu, že má ČHS zákaz ve svých Pravidlech. Pokud ovšem ochránci magnézium bez ohledu na Pravidla lezení nepovolí, a lezci budou tento zákaz nadále překračovat, bude to mít pravděpodobně za následek zmenšování možnosti lezení na písku pro všechny a v postupné zmenšování a zavírání povolených oblastí.

Silva Rajfová
Silva Rajfová, foto: Petr Jandík


Rozpor mezi touhou špičkových lezců a jejich následovníků, dosáhnout s magnéziem ještě vyšší obtížnosti a touhu jiné, početně zatím větší skupiny, mít pískovcové skály čisté a v přírodním stavu, je stále větší a je otázka, jak by bylo možné ho řešit. Můj názor je, že mít v Pravidlech globální zákaz magnézia, je nepraktický, zvláště když ČHS nemá téměř žádné represivní možnosti si jeho dodržování vynutit. Lepší by bylo nechat to na jednotlivých vrcholových komisích, co si dohodnou s místními orgány ochrany přírody. Z hlediska ochrany přírody by patrně nebyl problém, když si pár výjimečných lezců vyleze v některé oblasti pár výjimečných cest. Problém určitě ale je, když bude své gramy magnézia nanášet masa průměrných lezců na průměrných cestách, jak je to už dnes vidět například v Tisé, kde lze magnézium najít občas i na dvojkách.

Džony, Pavel Jonák, Kouzelné prsty IXc
Džony, Pavel Jonák, Kouzelné prsty IXc, foto: Petr Jandík


Proto by mohlo být řešením, pokud by nepoužívání magnézia vůbec bylo neprůchodné: Při jakémkoliv řešení této otázky je podle mne třeba respetovat základní priority v tomto pořadí:
  1. Udržet, pokud ne rozšířit možnost lezení na písku pro všechny, bojovat o hřiště.
  2. Dbát na dodržování demokraticky stanovených pravidel občanského sdružení ČHS.
  3. Poskytovat servis členské základně.
  4. Podporovat rozvoj horolezeckého sportu a rozvíjet jeho špičkové odvětví, v rámci možností podporovat talentované špičkové lezce.


Panteon: totálně zapatláno
Panteon: totálně zapatláno, foto: Petr Jandík
Chceme takhle vypadající skály?


Magnézium ale používají nejen reprezentanti a nejen na špičkově těžkých cestách a v tom vidím hlavní problém.

Sokolí věž, Břízková, VII.
Sokolí věž, Břízková, VII., foto: Petr Jandík
Pavel Weisser, bývalý reprezentant a bývalý člen Výkonného výboru ČHS. V oblasti Moravského Krasu působí jako správce skal a účastní se vyjednávání s orgány ochrany přírody.


Dokumenty, týkající se magnézia a pískovce: Návrh studie vlivu magnézia na pískovec
Škodí magnezium pískovci? Návrh studie
Škodí lezci skalám?
Studie o vlivu magnézia na pískovec, DAV
Existuje diplomová práce: Kůs L.: Vliv použití magnézia při horolezecké činnosti na pískovce v chráněných územích. Zatím jsem ji na internetu nenašel.
Dále se dokument Správy CHKO Broumovsko zmiňuje o vypracování zprávy Vliv magnézia na pískovce ČR.