Valná hromada 2009

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 20. 03. 2009

Valná hromada - pohled do sáluDžin vypuštěn z láhve

Rozpočet a další kolo bitvy o magnézium byly náplní letošní řádné Valné hromady Českého horolezeckého svazu. Aktuálně: Velkou většinou přijat Piškotův návrh. Valná hromada vypustila zákaz magnézia z pískovcových Pravidel. AUDIO: Poslechněte si klíčové části schůze, ke stažení v MP3.Voloďa Suchý diskutuje s Liborem Hrozou, přihlíží Jirka Heráf a Vláďa Weigner. Za Voloďou maldší generace - Eva Ondrová a vpravo Honza Doudlebský
Voloďa Suchý diskutuje s Liborem Hrozou, přihlíží Jirka Heráf a Vláďa Weigner. Za Voloďou maldší generace - Eva Ondrová a vpravo Honza Doudlebský, foto: Jan Polák


Dnes po poledni skončila Valná hromada Českého horolezeckého svazu, která měla schválit hospodaření za minulý rok a rozpočet na rok 2009, vyhlásit výsledky soutěže o nejlepší sportovní výkon roku 2008, pozměnit Disciplinární řád, s napětím se čekalo na hlasování o změně pravidel pískovcového lezení. Bezkonfliktní bylo jmenování Ľudovíta Záhoranského za čestného člena ČHS.

Hostem VH byl Igor Koller, předseda JAMESu
Hostem VH byl Igor Koller, předseda JAMESu, foto: Petr Jandík
Průlom do Pravidel pískovcového lezeníModerna a klasika. Piškot - Jiří Choholoušek a Tomáš Kublák
Moderna a klasika. Piškot - Jiří Choholoušek a Tomáš Kublák, foto: Petr Jandík


Hlasování bylo jednoznačné: 2034 hlasů pro, 586 proti, 169 se zdrželo . Piškotův návrh, vypouštějící zákaz z Pravidel lezení ČHS je schválen. Co to znamená? Ačkoliv se nedoporučuje používat magnézium v cestách lehčích než IXa a v klasických oblastech, není od této chvíle použití magnézia na českých pískovcích Pravidly lezení zakázáno.

Tomáš Kublák se snaží obhajovat klasické hodnoty
Tomáš Kublák se snaží obhajovat klasické hodnoty, foto: Petr Jandík


Může se tedy beztrestně používat magnézium všude, kde není zakázáno ochranou přírody, resp. podmínkami povolujícími lezení. Prakticky se to týká zejména levého a pravého břehu Labe.Piškot - Jirka Chocholoušek si věří a obhajuje svůj návrh
Piškot - Jirka Chocholoušek si věří a obhajuje svůj návrh, foto: Jan Polák


Nejlepší sportovní výkony roku 2008

Nejlepší sportovní výkony volil Výkonný výbor a lezecká média: Adrex, Everest, Horydoly, Horyinfo, Lezec, Montana, James a Vertigo, přičemž Montana dodala jen slovní hodnocení a nemohlo být tedy zohledněno. Po vyhodnocení se zjistilo, že došlo k rovnosti bodů na prvním místě a Výkonný výbor proto roszhodl, že první místo ziskal Adam Ondra za přelez cesty Open Air, Mára Holeček a Jan Doudlebský za expedici DEVOLD Triple North Walls, třetí místo Tomáš Mrázek za druhé místo v SP 2008 a za titul vicemistra Evropy.

Za vítěze souěže o nejlepší sportovní výkon, Adama Ondru převzala diplom jeho matka, rozhodnutím VV druzí Mára Holeček a HOnza Doudlebský jej převzali sami
Za vítěze souěže o nejlepší sportovní výkon, Adama Ondru převzala diplom jeho matka, rozhodnutím VV druzí Mára Holeček a HOnza Doudlebský jej převzali sami, foto: Petr Jandík
Schváleno hospodaření za rok 2008 a rozpočet 2009

Hospodaření ČHS v roce 2008, které bylo pod taktovkou minulého Výkonného výboru v čele s Alenou Čepelkovou, bylo schváleno s výjimkou některých závad ve Vrcholové komisi - chybějící doklady k odměnám za výměnu jištění, neoprávněné vyplácení odměn předsedům OVK.

Honza Bloudek prezentuje rozpočet
Honza Bloudek prezentuje rozpočet, foto: Petr Jandík


Nový rozpočet vyšel z členění minulého rozpočtu tak, jak jej připravoval bývalý tajemník Jindra Pražák a v příjmové části již nepočítá s deklarovaným a slibovaným příjmem ze Sazky, ale jen s takovým, jaký skutečně vloni skutečně přišel. Výsledkem je ponížení příjmové části rozpočtu o téměř 2,1 miliony Kč a z toho vyplývající škrty v rozpočtech většiny komisí. Důvody k tomu byly jasné a přesvědčivé, rozpočet byl přijat.

 

Upraven disciplinární řád

Úprava disciplinárního řádu sestávala ze dvou návrhů. První, podaný Disciplinární komisí, rozšiřuje a upravuje možnosti ukládání trestů. Nově přibylo omezení činnosti, upraven byl trest zákazu činnosti a ukládání podmíněných trestů.

Jiří Babača obhajuje odměny pro předsedy OVK
Jiří Babača obhajuje odměny pro předsedy OVK, foto: Petr Jandík


Druhý návrh podal původně Jiří Čermák. - je veřejným tajemstvím, že v reakci na tři disciplinární žaloby podané současně Jiřím Babačou na tři bývalé dobrovolné funkcionáře. Podstatou návrhu je povinnost složit při podávání disciplinární žaloby kauci 1000 Kč, která by se nevrátila, pokud by podání bylo uznáno jako neoprávněné. Je ironické, že právě ten, kdo byl prapříčinou podání tohoto návrhu, se dožadoval jeho úpravy - zproštění kauce v případě podání ze strany voleného orgánu. Nakonec byl tento návrh upraven tak, že od kauce bude při podání disciplinární žaloby zproštěn Výkonný výbor a komise ČHS, a za velkého obecného veselí byl pod názvem "Babačův návrh" schválen.

Jak schůze probíhala?

Jednací řád a program
Po zahájení předsedou Zdeňkem Hrubým bylo slovo předáno Petru Reschovi, který schůzi řídil dál. Oproti jednacímu řádu, navrženému v bulletinu, padl návrh umožňující diskusi ke každému projednávanému bodu a to tak, že každý může vystoupit maximálně dvakrát po jedné minutě. Pětiminutové vystoupení v závěrečné diskusi tím není omezeno. Babačův protinávrh - libovolný počet vystoupení po jedné minutě, ani další protinávrh Zdeňka Teplého - čas neomezovat, neprošly. Toto ustanovení, které bylo pak dál v průběhu schůze již bez dalšího schvalování modifikováno na to, že si někteří mohli vybrat obě minuty najednou, ovlivňovalo možnost diskuse. Kolem hlasování jsou poněkud zmatky. Nelze hlasovat, nejprve je třeba konstatovat usnášeníschopnost.

Mandátová komise oznamuje ústy Josefa Uherky, že z celkových 10 980 členů je zastoupeno 2432, což je víc jak 20% a schůze je usnášeníschopná. Tím může pokračovat hlasování o jednacím řádu. Jak Teplého, tak Babačův návrh jsou zamítnuty. Dále se schvaluje úprava programu VH. Do původně oznámeného programu je zařazen jako nový bod programu vystoupení Igora Kollera, předsedy Slovenského horolezeckého svazu JAMES, dále Piškotův návrh úpravy Pravidel pískovcového lezení ohledně magnézia, spolupodepsaný Jardou Maršíkem, Richardem Müllerem a Zbyškem Česenekem a změna disciplinárního řádu - zavedení kauce při podání disciplinární stížnosti. Návrh na revizi instruktorů s ohledem na instruktory pískovcového lezení byl odkázán do diskuse. Rovněž návrhy na sloučení původně oznámené změny Pravidel pískovcového lezení s nově zařazeným Piškotovým návrhem neprošly. Výkonný výbor si přál oba body oddělit s tím, že by přednesl každý zvlášť, diskuse by byla k oběma současně a pak by se hlasovalo o každém zvlášť. Odůvodněním bylo, že oba body spolu souvisí, ale jaksi vedlejším efektem je vzhledem k pravidlu maximálně dvou vystoupení v diskusi k bodu samozřejmě omezení diskuse, které automaticky nahrává předkládanému návrhu. Program byl schválen.

Audionahrávka v mp3 ke stažení (6,2 MB) Schvalování jednacího řádu a programu.


Kontrola plnění usnesení minulé Valné hromady.
Minulá VH dala Výkonnému výboru tři úkoly: Vypracovat koncepci ČHS - je vyvěšená na webu k diskuzi. Druhý úkol - začít práce na historii českého horolezectví - byla zřízena komise, kterou vede Zdeněk Teplý. Třetí úkol - pojištění instruktorů běží.

Zpráva revizní komise
V roce 2008 se komise doplnila o třetího člena, pracovala ve složení Vévoda, Benda a Kalivoda. V činnosti ČHS nebyly shledány rozpory mezi stanovami a zákony a vnitřními směrnicemi Svazu. Z minulé VH vyplynul úkol doplnit chybějící podklady k dohodám o provedení práce - výměně jisticích prostředků z roku 2007. Byly dpolněny, ale následná kontrola zjistila, že byly vyláceny také odměny za vedení OVK a to bez jakýchkoliv podkladů, nebyly vypracovány žádné dohody, ani vnitřní směrnice k těmto odměnám, která by výplatu umožnila. V roce 2008 byly podepsány dohody o provedení práce pro funkci předseda OVK, na jejich základě byly odměny vyplaceny i v roce 2008, což opět nemělo oporu ve vnitřních směrnicích svazu. Revizní komise proto navrhuje uložit VV a VK do 30. 6. vypracovat statuty OVK a vnitřní směrnici umožňující výplatu odměn předsedům OVK a bez toho odměny neproplácet.

U několika dohod o provedení práce za výměnu jištění nebyly podklady pro stanovení výše odměny. Revizní komise navrhuje doplnit podklady do 10. 4. Revizní komise doporučuje VH schválit zprávu o hospodaření. Hospodaření Svazu bylo vinou Sazky v minulých letech schodkové. Schodek se kumuloval a uhrazoval se z rezervy. Rezerva však poklesla o 2 miliony a dál v tom nelze pokračovat. RK doporučuje VH přijmout navržený úsporný rozpočet a děkuje

Pojištění instruktorů
Proběhlo jednání v Kooperativě. Pojistka ČSTV odpovědnost instruktorů nekryje. Byla vypracována poptávka na pojišťovny za jakých podmínek by bylo možné instruktory pojistit.

Schodkový rozpočet
Vinou neplnění slibů Sazky ohledně výplaty podílu na zisku došlo několik let za sebou ke schodkovému rozpočtu. Nelze v tom dál pokračovat. Revizní komise doporučuje přijmout úsporný rozpočet. Zdeněk Vévoda na závěr poděkoval minulému i současnému výboru za jeho práci. S technickou připomínkou přišel okamžitě Jiří Babača, který vysvětloval, že odměny předsedům OVK jsou formou kompenzace za telefony a pojížďky vyplývající z jejich funkce. Revizní komisí odhalené závady však nezpochybnil.Audionahrávka v mp3 ke stažení (6,2 MB) - kontrola plnění usnesení a zpráva revizní komise
Audionahrávka v mp3 ke stažení (15,64 MB) - Návrh a odůvodnění rozpočtu
Audionahrávka v mp3 ke stažení (1,53 MB) - Volba Záhoranského čestným členem
Audionahrávka v mp3 ke stažení (8,34 MB) - Vyhlášení nejlepšího výkonu roku
Audionahrávka v mp3 ke stažení (4,98 MB) - Pozdrav a vystoupení Igora Kollera
Audionahrávka v mp3 ke stažení (6,2 MB) - Změna pískovcových Pravidel - možnost zpřísnění.


Úprava pískovcových pravidel - náhrada zákazu magnézia doporučením
Diskuse byla dlouhá, charakterizovaná přísností na délku vystoupení, ze které se jako nestandardní výjimka vylučuje více než tříminutové vystoupení Igora Kollera. Podle mého názoru by bylo korektní, aby vystoupil až po hlasování, protože takto nepochybně svou autoritou mohl ovlivnit názory delegátů, ač k tomu neměl žádný mandát. Výsledek však je natolik jednoznačný, že se nedomnívám, že by Igorovo vystoupení ovlivnilo hlasování. Celkově návrh prezentoval Jiří Chocholoušek 12:46 minut a dále vystoupil dvakrát v diskusi. Byly podány dva protinávrhy - Tomáše Kubláka a Vladimíra Těšitele. Oba založené na myšlence předjednání věci nejprve s ochranou přírody. Nebyla jim však dána šance na podrobnější prezentaci a neprošel ani jeden.

Prezentace a odůvodnění návrhu na změnu pískovcových pravidel Piškot 12:46 (MP3, 5,84 MB)
-Stanovisko VV - Hrubý 1:41 (MP3, 793 KB)
-Dotaz Jan Polák - Gejza a odpověď V. Wolfa 2:25 (MP3, 1,11 MB)
-Reakce Václav Širl 2:15 (MP3, 1,03 MB)
-Reakce a protinávrh Tomáš Kublák 4:47 (MP3, 1,03 MB)
-Reakce na Kubláka-Piškot 0:34 (MP3, 272 KB)
-Reakce (neznám?) 0:42 (MP3, 333 KB)
-Reakce a protinávrh Vladimír Těšitel 1:02 (MP3, 492 KB)
-Reakce Libor Hroza 2:01 (MP3, 945 KB)
-Reakce Zdeněk Hrubý 0:59 (MP3, 462 KB)
-Reakce Zbyšek Česenek 1:31 (MP3, 718 KB)
-Reakce Zdeněk Teplý 1:12 (MP3, 567 KB)
-Reakce Jan Bloudek 1:02 (MP3, 489 KB)
-Reakce Tomáš Frank 0:45 (MP3, 353 KB)
-Reakce Jiří Večeřa 0:48 (MP3, 377 KB)
-Reakce Marek Holeček 1:01 (MP3, 479 KB)
-Reakce Igor Koller 3:16 (MP3, 1,5 MB)
-Reakce Jura Čermák 1:04 (MP3, 505 KB)
-Reakce Piškot 1:20 (MP3, 631 KB)
-Reakce Jan Bloudek 1:04 (MP3, 501 KB)
-Reakce 1:01 (MP3, 483 KB)
-Reakce Vladimír Wolf 0:48 (MP3, 381 KB)
-Reakce Petr Resch 1:49 (MP3, 853 KB)
-Reakce Vévoda 0:30 (MP3, 239 KB)
Úprava disciplinárního řádu
Sestávala z rozšíření a jemnějšího odstupňování možných trestů a jako návrh VV, který zástupce DK nepodpořil, že by se při podání disciplinární stížnosti měla skládat, podobně jako při protestech na závodech, kauce 1000 Kč.
Jednání o změnách DŘ 14:33 (MP3, 6,66 MB)

Příprava usnesení
Jednání o usnesení Vané hromady 2009 14:33 (MP3, 6,66 MB)

Ještě chci přidat další fotky a udělat k jednotlivým vystoupením stručný výpis, protože v reportáži na lezci i na Horydoly jsou různé nepřesnosti, které by bylo dobré zde korigovat.


 
 
Usnesení řádné VH ČHS ze dne 21.3. 2009
 
 
Řádná valná hromada bere na vědomí:
 
Řádná valná hromada schvaluje:
 
Řádná valná hromada ukládá:
 
1. 
a) VV a CVK vypracovat statut komise včetně náplně práce předsedy OVK do 30.6.2009
c) nevyplácet odměny předsedům OVK, dokud nebudou vypracovány dokumenty v bodech a) a b)
 
2. 
a) CVK doplnit chybějící podklady k dohodám o provedení práce – výměna jistících prostředků do 10.4.2009. Zodpovídá předseda CVK.  
b) v roce 2009 neproplácet odměny za dohody o provedení práce bez podkladů pro stanovení výše odměny. Tuto zásadu zahrnout do připravované směrnice.
 
3. VV, aby vyzval členskou základnu k diskusi o zveřejněné koncepci ČHS. Dále VH ukládá VV předložit na příští valnou hromadu přepracovanou koncepci ČHS a zveřejnit ji nejpozději do 15.12.2009.
 
4. VV dokončit poptávkové řízení na pojištění odpovědnosti instruktorů a informovat o jeho výsledku příští VH.
 
5. VV jednat o výhodnějších podmínkách pojištění léčebných výloh v zahraničí členů ČHS