Národní archiv zachrání vrcholové knížky

Autor: Božena Valentová, tajemnice ČHS <info/zavináč)horosvaz.cz>, Zdroj: Petr Jandík podle zprávy ČHS, Vydáno dne: 11. 06. 2009

vrcholová knížkaHistorické vrcholové knížky budou umístěny v Národním archivu

Podle zprávy na stránkách Českého horolezeckého svazu, najdou památky na horolezce a horolezectví v pískovcových oblastech nakonec důstojné místo svého odpočinku v Národním archivu a nebudou předány do archivu do Drážďan, jak to původně vypadalo.

Ve zprávě ČHS se píše:


Umísťování vrcholových knížek na skalní věže má na našem území dlouhou tradici. Na mnoha věžích je nyní již několikátá "generace" knížek, které postupně nahrazují ty starší, již popsané. Osud starých vrcholových knížek, které jsou součástí historie horolezectví v Čechách, je v mnoha případech neznámý. Některé mají správci skal, pamětníci, některé jsou na půdách, kde jim hrozí zkáza apod. Potřebné péče se starým vrcholovým knížkám v ČR dosud nedostalo, protože s výjimkou několika lidí o ně nikdo neprojevil dostatečný zájem a nebyl k dispozici archiv, který by se o ně byl schopen na požadované úrovni postarat.Zápisy v knížkách, Bělina, Houba
Zápisy v knížkách, Bělina, Houba, foto: Petr Jandík


Situace se ovšem zásadně změnila letos, neboť zhruba třicet vrcholových knížek z Českého Švýcarska a z Dubských skal je digitalizováno a připraveno k uložení do Národního archivu ČR. Jedná se o knížky z pozůstalosti Hynka Weigla, které nyní vlastnil čestný člen ČHS Helmut Weigel.  Nejstarší z knížek pochází z Věže Helga na Vlhošti (Dubské skály) a je z roku 1919 (dodnes se připisoval prvovýstup německým lezcům až v roce 1928!).Stěnová kniha cesty Mařeny druhý dech
Stěnová kniha cesty Mařeny druhý dech, foto: Petr Jandík


Předání vrcholových knížek, které jsou určeny k umístění do Národního archivu v Praze, proběhlo v pondělí 25. května 2009 v Děčíně. Tomu ovšem předcházely více jak dva roky úsilí Helmuta Weigla a Jiřího Cháry (CAO News) o jejich záchranu: Začátkem roku 2007 přišel do redakce severočeského horolezeckého časopisu CAO News dopis od Heinze Gliniorze z nakladatelství STEINMANN v Pirně. Zaujaly ho kompletně ofocené staré německé knihy z třicátých let minulého století, které ještě vydržely na několika posledních vrcholech nepřístupných a odlehlých věží, zveřejněné právě v CAO News. Heinz měl prosbu, jestli by takové vzácné vrcholové knihy nemohly být umístěny v drážďanském archivu.

Zápisy ve vrcholové knížce na věži Doga v Tisé
Zápisy ve vrcholové knížce na věži Doga v Tisé, foto: Petr Jandík


Protože Helmut Weigel s Jiřím Chárou se již dříve snažili najít vhodné místo pro staré vrcholové knížky, znovu se k tomuto problému vrátili, oslovili několik institucí a v srpnu 2007 vyzvali rovněž všechny lezce, aby se k problému archivace knížek vyjádřili. Ani na opakovanou výzvu (na lezeckých webech, v CAO News, aj.) se žádného ohlasu ani návrhu nedočkali, a proto po zvážení všech dalších eventualit dospěli k názoru, že umístění knížek v archivu v Drážďanech je nejlepší a v té době i jediný způsob, jak knížky zachránit a zajistit jim potřebnou péči. V únoru letošního roku dokončili digitalizaci starých vrcholových knih, které se jim do té doby podařilo shromáždit, a na 24. února 2009 domluvili s německou stranou oficiální předání knih do archivu SBB v Drážďanech, kde by byly po náležité restauraci a evidenci uloženy a v návštěvních dnech také přístupny veřejnosti.Zápis se Špekovým prvovýstupem na Daliborce
Zápis se Špekovým prvovýstupem na Daliborce, foto: Petr Jandík


Informace o chystaném předání knížek do Drážďan byly zveřejněny v CAO News a konečně vzbudily zájem i na české straně, a o problému byl několik dní před plánovaným předáním knížek informován, prostřednictvím Karla Berndta (předsedy OVK Střední Čechy), sekretariát a vedení ČHS. Cílem horečné víkendové aktivity bylo zrušit předání vrcholovek do Německa a najít pro ně místo v archivu v ČR. Den před předáním došlo k poměrně vypjatým jednáním mezi několika lezci z ČR, novým ČHS a organizátory předávky Helmutem Weigelem a Jiřím Chárou, nicméně převoz knížek do Drážďan se podařilo odložit a vznikl časový prostor pro hledání nového místa k depozitu v ČR. Na základě proběhlých jednání bylo rozhodnuto, že vrcholové knížky budou postupně umísťovány v Národním archivu ČR v Praze, kde jim bude věnována náležitá péče včetně případného restaurování, a kde budou přístupné pro ty, kdo se o historii horolezectví budou zajímat. Současně bylo rozhodnuto, že do archivu v Drážďanech bude odesláno 15 knih, které byly na věže vloženy německými lezci před II. světovou válkou, nebo které představují chybějící články v časových řadách, které se už v drážďanském archivu podařilo shromáždit. 

Nenič mne, sloužím všem

Počítáme s tím, že vrcholové knihy zachráněné hlavně díky Helmutu Weiglovi a Jiřímu Chárovi představují teprve začátek této práce, a že se nám podaří dohledat a získat další historické vrcholové knihy i jiné materiály z historie našeho horolezectví a postupně je umísťovat v archivu. Tato práce se ovšem neobejde bez vaší pomoci. Prosíme všechny, kdo jsou v kontaktu s pamětníky, nebo kdo ví o nějakých starých vrcholových knížkách a dalších historických materiálech, aby informovali sekretariát ČHS (info@horosvaz.cz) a pomohli nám tuto část horolezecké historie zachránit.

 

Božena Valentová, tajemnice ČHSPodle zprávy ČHS připravil a obrázky doplnil Petr Jandík

Krásné provedení vrcholové krabice na Hrubici
Krásné provedení vrcholové krabice na Hrubici, foto: Petr Jandík