Ministr životního prostředí jednal s horolezci

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík podle tiskové zprávy MŽP a zprávy ČHS , Vydáno dne: 30. 10. 2009

Blatník - údolní stěna, pod třetím kruhemZačátek pravidelné spolupráce

Podle zpráv Ministerstva životního prostředí a Českého horolezeckého svazu se ministr životního prostředí Miko sešel se zástupci organizací sdružujících lidi, trávíci čas v přírodě sportem nebo rekreací.

Toto setkání, kterého se ze strany MŽP zúčastnili kromě ministra Mika a náměstka pro ochranu přírody a krajiny Pelce zúčastnili ředitelé Národních parků KRNAP Jan Hřebačka, NP Podyjí Tomáš Rothröckl, NPČŠ Pavel Benda, a z NP Šumava Iveta Štefanová. Z uživatelů přírody byl pozván Český horolezecký svaz zastoupený předsedou Zdeňkem Hrubým a tajemnicí Boženou Valentovou, dále Česká asociace horských vůdců, Klub českých turistů, Česká mountainbiková asociace, Svaz lyžařů ČR a Svaz vodáků ČR.Netopýří stěna - Západní hrana 5
Netopýří stěna - Západní hrana 5, foto: Petr Jandík


Ministr Miko ke schůzce uvedl: "Lidi, kteří tráví v přírodě aktivně svůj čas považuji za skutečné partnery ochrany přírody. Proto jsem se chtěl sejít i s představiteli jejich zájmových a profesních organizací. Cílem schůzky bylo nastartovat nějaký systém vzájemné diskuse, výměny informací, námětů a připomínek. Myslím, že v tomto ohledu schůzka svůj účel splnila." O činnosti v přírodě dále dodal: "Sportovní a rekreační aktivity mají pochopitelně své místo i v národních parcích. Jde ale o to, aby se 'obě strany' dokázaly vzájemně chápat, aby ochrana přírody zbytečně nebránila neškodným aktivitám a na druhou stranu aby sportovci a turisté respektovali a nepoškozovali cennou přírodu, kterou národní parky chrání."

Schůzka ukázala, že i když komunikace mezi sportovními sdruženími a Národními parky probíhá, je tu i řada sporných otázek a problematických bodů. Ministr Miko je ale přesvědčený, že řadu z těchto - někdy i letitých - neuralgických bodů je možné vyřešit. Výsledkem jednání schůzky je, že existující Odborná skupina pro rekreaci, sport a turistiku při AOPK, kterou vede Jirka Hušek, se rozšíří o stejnou tématiku v Národních parcích. "Řada problémů totiž vyplývá z nedostatku vzájemného pochopení nebo z osobních vztahů v konkrétních lokalitách. Pracovní skupina může fungovat jako jakási střecha, která může takové případy pomoci vyřešit," vysvětlil náměstek ministra František Pelc.Blatník - údolní stěna, pod třetím kruhem
Blatník - údolní stěna, pod třetím kruhem, foto: Petr Jandík


Podle tajemnice ČHS B. Valentové, byly během jednání byly diskutovány problémy, které jednotlivá sportovní odvětví v souvislosti s ochranou přírody mají. Ve vztahu k horolezectví se mluvilo zejména o procesu získávání povolení lezení v chráněných územích a o negativních dopadech komerčních horolezeckých aktivit na pískovcové oblasti. Český horolezecký svaz vyzývá: "Pokud vás tato oblast zajímá, budeme rádi, když při identifikování problémů, které bychom měli s MŽP řešit, pomůžete. Své náměty na to, co bychom měli ve vztahu k orgánům ochrany přírody řešit, pošlete nejpozději do konce listopadu na sekretariát ČHS".