O čem bude Valná hromada ČHS 2010

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 25. 03. 2010

<!-- logo ČHS Český horolezecký svaz-->Již tuto sobotu

Již tuto sobotu se koná Valná hromada Českého horolezeckého svazu. Počasí by mělo být schůzování příznivé, má být hnusně. Protože se nečeká žádná veřejná poprava, ani revoluce a valná hromada není volební, proběhně zřejmě v poklidu a jediné napínavé bude, jestli přijede dost zástupců, aby byla usnášeníschopná. Několik posledních Valných hromad prošlo v tomhle smyslu s odřenýma ušima.

Podívejme se co na členstvo chystá Výkonný výbor v čele se Zdeňkem Hrubým. Materiály k Valné hromadě, zejména Bulletin, který již není tištěný, ale je rozesílán elektronicky, najdete na webu ČHS. Elektronické rozesílání bulletinu má své výhody. Ušetří se za tisk, resp. se náklady na tisk přenesou na ty, kdo si ho vytisknout chtějí. Dále lze v PDF udělat aktivní odkazy na další materiály, čehož tvůrci bulletinu také využili, bohužel ale přitom nepracovali příliš pečlivě. Z celkem sedmi aktivních odkazů čtyři nefungují - dva z toho vedou na neexistující stránku webu ČHS, dva mají navíc tečku na konci, po jejím odstranění se již dostanete na dotyčné soubory. 

Podle programu by se měl schválit rozpočet na rok 2010, koncepce ČHS a dílčí změny stanov. Kromě toho se bude kontrolovat plnění usnesení minulé valné hromady. Podívejme se, o co konkrétně jde.

Rozpočet na rok 2010

Na příjmové straně rozpočet počítá s celkovými příjmy 4 970 000 Kč, z toho 3 550 000 Kč se předpokládá z příspěvků. Výdaje jsou ve stejné výši, rozpočet je tedy plánován jako vyrovnaný. Z výdajů je největší položka na administrativu, 1 480 000 (do toho se počítají mzdy zaměstnanců sekretariátu a brigádníků, poplatky za weby - není tu napsáno, zda se náklady na web Skalní oblasti počítají sem, nebo do rozpočtu CVK. Druhou nejvyšší položkou je právě CVK, která má 1 135 500 Kč. Třetí největší spotřebu peněz budou mít dospělí závodníci, rovných 500 000, přitom dotace na reprezentaci od Ministerstva školství jsou 315 000 Kč. Dalšími "nejdražšími" komisemi jsou závodní lezení mládeže (350 000), Metodická komise (280 000) a Mediální komise (250 000). Celkově je do závodní činnosti plánováno 1 097 000 Kč, to je 22% z celkového rozpočtu. Dotací není krytá částka 782 000 Kč, která se platí zejména z členských příspěvků.

Nejlevnějšími komisemi jsou komise historická, bezpečnostní, tradičního skialpinismu a lékařská. Bezpečnostní a lékařská jsou asi nejlepší v poměru ceny a výkonu. I když mají závodníci poměrně hodně peněz, na jejich potřeby to rozhodně není mnoho. Pořádání závodů je drahé a v letošním roce bude mnoho závodů světového poháru v zámoří, kam se cestovné prodraží.

Koncepce ČHS

Valná hromada by měla schválit koncepci ČHS. Koncepce je poměrně rozsáhlé slohové cvičení, sestavené mimo jiné na základě ankety členů i nečlenů, narychlo vyhlášené v půlce loňského roku. Statistika je přesné sčítání nepřesných čísel. Již v hodnocení ankety, které je vyzdobené mnoha grafy se přiznává, že výběr responedntů není reprezentativní, a že výsledky nelze brát zcela vážně. Dokladuje to i fakt, že zatímco v této anketě, které se zúčastnilo 705 respondentů, byla za nejdůležitější činnosti považována údržba skal a vyjednávání povolení s ochranou přírody a za nejméně důležité činnosti související se závodními disciplínami , v jiné anketě na našem serveru, které se zúčastnilo 1163 respondentů, čili cca o dvě třetiny více než ankety ČHS, dopadlo pořadí odlišně: 23% Bezpečnost a testy materiálů, 17% údržba a přejišťování skal, 15,65% metodika a školení instruktorů, 15,13% podpora a organizace závodů.

Důvod rozdílu ve výsledcích obou anket lze možná spatřovat v tom, že hlavní část respondentů ankety ČHS vyplnili návštěvníci webu Skalní oblasti a to je ve svém celku jiná sorta lidí, než jsou čtenáři Horyinfa a více ocenili právě údržbu skal. Možná i posílení vlivu těchto lidí by mohlo být důvodem, proč správce webu skalních oblastí tak agilně připravil online anketu. Podle B. Valentové však nejsou názory lidí, kteří anketu vyplňovali na Skalních oblastech odlišné od lidí, kteří ji vyplnili jinak, takže tato domněnka padá. Při dalších anketách by mohl ČHS objektivizovat výsledky alespoň tím, že by sbíral respondenty na všech horolezeckých webech a nechal anketu probíhat déle, s větším počtem respondentů. Tím by se přesnost výsledků mohla zvýšit.

Koncepce, kterou na základě té první ankety zpracovala pracovní skupina vedená Honzou Bloudkem, stavěla i na těchto poněkud náhodně získaných prioritách, ale měla i vlastní analýzy. Do jisté míry bude i její schválení náhodnou záležitostí, protože o přijetí může rozhodnout hlas zástupců cca 10% členů ČHS. Koncepce je vlastně soupis směrů, úkolů a přání, u nichž se neřeší zda, a jak jsou realizovatelné. Již při čtení cílů a vizí mne těch problematických míst napadá poměrně dost. Většina cílů předpokládá vyšší profesionalizaci vedení svazu, od roku 2011 další dva zaměstnance, na jejichž platy by se měly získat prostředky marketingovou činností. Do dvou let se má zlepšit řízení ČHS a vytvožit z něj jeden z hlavních informačních zdrojů o horolezectví. Krásná idea, taky jsem měl přede dvěma roky takovou, A jak dopadla...

V koncepci se nepočítá s prioritou ankety Horyinfo, tedy "bezpečnost a testy materiálů" potřebných pro horolezectví. I když je jasné, že jsou možnosti ČHS v tomto směru skromné, třeba v porovnání s bezpečnostním výzkumem DAV, kde se angažoval známý Pit Schubert, přece jen by měla koncepce i tuto oblast zmínit.

Změna stanov

Změna stanov je v několika bodech. V popisu činnost se jako hlavní cíl vedle horolezectví definuje ochrana přírody, což má zajistit, aby se ČHS mohl zúčastnit správních řízení tákajících se ochrany přírody. Už jsem ale slyšel rozbor, že to naše postavení nezlepší. Druhou změnou je definování subkomisí - nic proti ničemu. Třetí změna - vynechání členství ČHS v UIAA jako příprava na vystoupení z této organizace, o kterém se uvažuje. Jasným následkem vystoupení, pokud by k němu došlo, bude start našich drytoolistů na světovém poháru za jinou federaci, než za ČHS, protože tento světový pohár organizuje právě UIAA. Poslední navrhovanou změnou je posun věkových hranic podle Rakouského Alpenvereinu a vyjít tak vstříc firmě Alpy pro stanovení cen pro tzv. Kombinované členství ČHS a OEAV sekce Innsbruck. Dosud není zveřejněno, jak je smlouva ČHS o kombinovaném členství s firmou Alpy konstruována, jakou má dobu platnosti a tedy i proč by mělo být zapotřebí věkové hranice sjednocovat. Podle výsledků ankety ČHS je současně členem OEAV menšina členů ČHS.

Ať už jste jakéhokoliv názoru, jděte na Valnou hromadu, nebo pošlete svého zástupce a nechte zaznít svůj hlas. Podle stanov je VH usnášeníschopná při zastoupení 20% členů ČHS a většina hlasovaných návrhů bude schválena nadpoloviční většinou přítomných, čili deset procent rozhodne o osudu všech a záleží také na tom, kterých dvacet procent se dostaví.