Výběrové řízení na šéfa závodníků

Autor: Božena Valentová, tajemnice ČHS <info/zavináč)horosvaz.cz>, Zdroj: Božena Valentová, Vydáno dne: 19. 10. 2010

<!-- ČHS logo 200-->Konec s amatérismem

Výkonný výbor Českého horolezeckého svazu vyhlásil výběrové řízení na pozici placeného předsedy komise soutěžního lezení dospělých. Přihlášky do konce října!

Výkonný výbor zhodnotil vývoj situace v soutěžním lezení (zejména zajištění reprezentace ČR a její účast na zahraničních závodech, organizaci systému tuzemských závodů apod. ) a dospěl k závěru, že se jedná o natolik významnou a současně náročnou oblast činnosti ČHS, že ji nelze nadále zajišťovat pouze prostřednictvím odborné komise a jejích dobrovolných pracovníků. Z tohoto důvodu rozhodl (v souladu se schválenou Koncepcí ČHS, která předpokládá vyšší míru profesionalizace činnosti svazu), že oblast soutěžního lezení dospělých bude zajišťována na částečně profesionální bázi, a proto vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice předsedy komise soutěžního lezení, který bude za svou činnost pobírat pravidelnou finanční odměnu.
Bližší informace jsou zde:  Popis činnosti a požadavky na uchazeče (dokument Adobe PDF)Popis činnosti a požadavky na uchazeče
Máte-li chuť a elán přispět k dalšímu rozvoji soutěžního lezení, neváhejte přihlašte se do výběrového řízení. Součástí přihlášky do výběrového řízení musí být:
Svoji přihlášku se všemi náležitostmi pošlete na adresy info@horosvaz.czjiri.cermak@horosvaz.cz. Uzávěrka výběrového řízení je 31.10. 2010.
Předem díky všem, kdo projeví zájem a chuť pomoci.
B. Valentová
 
Podmínky tendru:
Výběrové řízení na obsazení pozice placeného předsedy komise soutěžního lezení dospělých
Uzávěrka výběrového řízení: 31.10. 2010
 
Pozice: Placený předseda komise soutěžního lezení dospělých (disciplíny obtížnost, rychlost, bouldering, ledy a drytooling)
 
Náplň práce:
1. vytvoření a vedení Komise soutěžního lezení dospělých včetně sestavení rozpočtu a sledování jeho čerpání,
2. vytvoření koncepce soutěžního lezení dospělých ve vazbě na soutěžní lezení mládeže,
3. sestavení a vedení reprezentace ČR, zabezpečení její účasti na zahraničních závodech a zajištění další činnosti,
4. zajištění systému tuzemských závodů a pomoc při jejich realizaci (Český pohár a MČR),
5. pomoc při propagaci soutěžního lezení (ve spolupráci s Mediální komisí a redaktorem),
6. komunikace s mezinárodními sportovními federacemi IFSC, UIAA (ve spolupráci se sekretariátem ČHS),
7. Řešení záležitostí dopingu, spolupráce s Antidopingovým výborem ČR,
8. spolupráce se sekretariátem při získávání finančních prostředků z prostředk ČSTV a dalších zdrojů.
 
edpokládané pracovní vytížení: cca 1 den v týdnu v závislosti na průběhu závodní sezóny, s předpokladem vyššího vytížení před začátkem závodní sezóny, kdy je třeba připravit nominač
pravidla, závody, apod.
 
Způsob práce: Smlouva o spolupráci na 1 rok, s předpokladem prodloužení.
 
Finanční ohodnocení:
 
Požadavky, které musí uchazeč o pozici splňovat: