Pozvánka na Valnou hromadu ČHS

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík , Vydáno dne: 23. 03. 2011

<!-- ČHS logo 200-->Již tuto sobotu

Tuto sobotu se na Strahově od 9:30 koná Valná hromada Českého horolezeckého svazu, důležitá schůze kde mohou členové mluvit do toho, co se bude dít dále a jak se to bude dít. Kromě provozních věcí, jako je návrh rozpočtu, se budou volit členové disciplinární a revizní komise a na programu je i kontroverzní návrh na úpravu pravidel o usnášeníschopnosti.

Valná hromada je nejvyšším orgánem ČHS a účast na ní je důležitou možností, jak se na dění v horosvazu podílet a ovlivňovat ho, píše se v pozvánce na webu ČHS. Úkolem Valné hromady je schválit či odmítnout rozpočet, schválit či naopak odmítnout navrhované změny stanov, zvolit revizní a disciplinární komisi. K tomu je potřebné, aby se sešel dostatečný počet členů, jejichž hlasy budou reprezentovat alespoň 20% členské základny. Připomeňme, že hlasovat na Valné hromadě můžeme i v zastoupení - člena ČHS organizovaného v některém oddílu automaticky zastupuje předseda, pokud mu člen svoje zastoupení nesebere, nebo libovolná osoba, které dá plnou moc.

Na programu valné hromady je schválení hospodaření za rok 2010 a schválení rozpočtu na tento rok, návrh novely stanov ČHS, návrh na zavedení rodinného členství a změnu vstupních poplatků apod. Důležitým bodem letošní valné hromady je také volba nových členů disciplinární a revizní komise.

V souvislosti s volbami do disciplinární a revizní komise prosí VV ČHS všechny, kdo by byli ochotni se na práci těchto komisí podílet, aby poslali své kandidatury na sekretariát, a to buď poštou, nebo e-mailem na adresu info@horosvaz.cz.
Podklady na jednání valné hromady jsou k dispozici v Bulletinu č. 63 (dokument Adobe PDF)Bulletinu č. 63, který byl rozeslán všem předsedům oddílů a je k dispozici, spolu s jednotlivými materiály, které jsou v něm obsaženy, na webu ČHS v rubrice Valná hromada ČHS 2011.

Program letošní VH obsahuje řadu věcí, se kterými lze souhlasit a podpořit je. Kontroverzi vzbudil pouze návrh na úpravu usnášeníschopnosti Valné hromady, o kterém píše tento článek a velmi zajímavá je i následná diskuze, která osvětluje záměry a postoje VV podstatně hlouběji, než nicneříkající zdůvodnění této v bulletinu. Je na vás, abyste zhodnotily argumenty Tomáše Kubláka, jednoho ze spoluautorů stanov a protiargumenty členů VV Petra Resche a Honzy Bloudka, které si původně chtěli schovat až na samotné jednání VH.

Velmi důležitá je i volba disciplinární a revizní komise, které jsou nezávislé na Výkonném výboru a jsou jeho kontrolou a jistou protiváhou. Počasí má být v sobotu spíše horší a tak se doufejme sejdeme v dostatečném počtu.

Program VH na stránkách ČHS