Seminář o horolezectví a ochraně přírody

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 18. 05. 2011

Správci skal a ochránci přírody. Vepředu Pavel Weisservlevo za ním Vladimír Vršovský, vpravo Petra ŠťastnáAOPK a ČHS

Na semináři na pražském Strahově se poprvé sešli na společné akci profesionální ochránci přírody s horolezci, zastoupenými zejména správci skal. Akci pořádala Agentura pro ochranu přírody a krajiny AOPK a Český horolezecký svaz. Na programu byly nejprve tři přednášky věnované ochraně přírody, potom blok horolezecký a nakonec diskuse. Z obou stran zazněly zajímavé příspěvky, které nebyly až v takovém rozporu, jaký by se dal možná očekávat. Ukázalo se, že ani mezi ochranou přírody, ani mezi horolezci není jednotný názor na to, zda umožňovat hrolezectví v chráněných oblastech jen členům ČHS, nebo všem. Poslechněte si zvukové záznamy všech příspěvků.Společný seminář. Vepředu Tomáš Kublák, ve druhé řadě uprostřed Ladislav Vörös, ve třetí řadě vpravo Jeník Pleticha
Společný seminář. Vepředu Tomáš Kublák, ve druhé řadě uprostřed Ladislav Vörös, ve třetí řadě vpravo Jeník Pleticha, foto: Petr Jandík


Ochranářský blok

Jiří Hušek

Po uvítání účastníků a zahájení přednesl svou obecnou prezentaci vedoucí Správy CHKO Jizerské Hory a metodické skupiny AOPK Jirka Hušek. Poukázal na to, že horolezectví a ochrana přírody se vyvíjely donedávna ruku v ruce a v podstatě v souladu, ale že v poslední době díky nárůstu počtu horolezců docházelo k antagonizaci vztahů, které stojí na křižovatce. Vztahy mohou být konfrontační, nebo oboustranně prospěšné. Zatímco ochrana přírody je zakotvena zákonem, je těžké definovat horolezectví jako veřejný zájem. Přístup ochrany přírody k horolezectví se pohybuje mezi dvěma póly. První je reprezentován lomem Alkazar v Srbsku, kde je povoleno skoro vše - husté jištění a dojišťování cest, magnézium, rybaření a jiné usnadňující prvky.Jiří Hušek
Jiří Hušek, foto: Petr Jandík


Druhým typem přístupu jsou Jizerské hory, které trvají na nedojišťování, nepoužívání magnézia. Horolezectví a ochrana přírody se chtě nechtě setkávají na stejných územích. Intenzita lezení se silně zvyšuje, mění se způsoby provozování horolezectví. Negativní vlivy horolezectví akcelerují, některé přesahují to, co je příroda schopna sama zvládnout. Je nutná regulace. Problémem je poškozování vegetace, rušení živočichů, poškozování skalního mikroreliéfu, sešlap okolí skal, ohně, divoká táboření, estetika. Zatímco ochrana přírody je definována zákonem jako veřejný zájem, přes dlouhou historii nelze definovat horolezectví jako veřejný zájem. Dnes už to nevadí, pro povolení stačí když činnost přírodu nepoškozuje. Ochrana přírody přijímá horolezectví jako legitimní přírodní aktivitu. Není možné nadměrně zvyšovat pošty lezců v přírodě. Čím je lezení přístupnější a bezpečnější, tím je zatížení oblasti větší.
Zvukový záznam: 01-Husek.mp3 - Úvod organizační, prezentace Jirky Huška od 06:45, celková délka záznamu 31:16.

 

Barbora Landová - právní aspekty

Na téma právních aspektů horolezectví v chráněných územích, udělování výjimek a vhrazování míst pro horolezectví vystoupila právnička MŽP Barbora Landová. Partnerem pro žádosti o povolení horolezectví jsou správy CHKO a národních parků. Obce a kraje jsou též organizace OP, u vojenských lesů újezdní úřad. Organizace OP by měly vykonávat regulaci pouze na základě právních předpisů - Zákon 114/1992. Ochrana je územní, nebo druhová. Zákazy vyplývající z právních přepisů jsou vyjmenovány ale zákaz lze obejít. Je-li zakázáno něco poškozovat, bylo by horolezectví zakázáno kdyby předmět ochrany poškozovalo. Zákazy v NP jsou obdobné jako u NPR, horolezectví je zakázáno zákonem mimo místa vyhrazená.

Výjimka – pro konkrétně určenou osobu
Souhlas s vyhrazením – je správní rozhodnutí u NP, lézt pak může kdokoliv. Vyblokování nějakého konkrétního konkrétního zákazu neruší ostatní zákazy.

Současná právní úprava: když veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem OP, povoluje činnost MŽP podle usnesení vlády. Když zájem jen převažuje nad zájmem OP, nebo když činnost neovlivní předmět ochrtany, povoluje činnost orgán OP. Účastníci řízení jsou: žadatel, obec, vlastník a občanská sdružení s posláním ochrana přírody dle stanov .
Zvukový záznam: 02-Landova.mp3.
 

Hana Urbanová, CHKO Kokořínsko – vliv horolezectví na živou přírodu.

Vápno – písek – šutr liší se lezeckou technikou ale umístěním různých rostlinných a živočišných druhů. Pískovec – jsou tu mechy, lišejníky na východech skal. Teplomilné druhy a v roklích horské druhy. Ve voštinách roste Vláskatec tajemný – kapradina. Vyřezání stromů může být pozitivní, vyřezávat po konzultaci s OP. Vliv horolezectví: populace skalních rostlin jsou snadno vyhubitelné – vadí čištění spár. Zimní lezení a mixy – poškození přezimovacích pupenů rostlin, poškození semenné banky. Vyřezávání náletů je z hlediska OP pozitivní, uvolní se prostor pro stepní kytky. Suché stromy nechat ležet kvůli broukům.

Ptáci křičí, jsou-li rušeni. Vadí jim lezení, pohyb nad hnízdem a na jeho úrovni. Odložit prvovýstupy v době hnízdění, ruší je tlučení kruhů.
Zvukový záznam: 03-Urbanova.mp3.Jan Mertlík, geolog
Jan Mertlík, geolog, foto: Petr Jandík


Jan Mertlík, Český Ráj, geolog - Vliv horolezectví na skalní reliéf a mikroreliéf

Objektivní nebezpečí je nejlepší ochrana přírody. Pravidla horolezectví nejsou vymahatelná. Zvětrávání: růstem krystalu vznikají tlaky 200 až 2000 atmosfér. Horolezectví pískovci škodí. Horolezci by měli dbát na to, aby dbali na pravidla, tím se škody zmenšují.
Zvukový záznam: 04-Mertlik.mp3Petra Šťastná, KRNAP
Petra Šťastná, KRNAP, foto: Petr Jandík


Petra Šťastná, KRNAP - Zkušenosti z povolení ledolezení v Krkonoších

Dlouho byl posun v této oblasti zablokovaný. Systém registrace na webových stránkách fungoval dobře, překvapivě byl o lezení menší zájem, než se očekávalo. Pro příští sezónu budou úpravy tak, aby bylo možné se registrovat kdykoliv ještě není obsazeno. Zvukový záznam: 18-KRNAP-ledy.mp3, prezentace v Power Pointu není k dispozici.Výsledky letošní sezóny
Výsledky letošní sezóny, foto: Petr Jandík


 

Horolezecký blok

Petr Resch - vývoj a současné trendy v horolezectví

Zvukový záznam: 05-Resch.mp3Vladimír Volf, CVK
Vladimír Volf, CVK, foto: Petr Jandík


Vladimír Volf, CVK - co je ČHS a údržba skal

80% lezeckých cest je na pískovci, 20% nepískovec. Spolupráce s bezpečnostní komisí
Zvukový záznam: 06-Volf.mp3Zdeněk Strnad a Jiří Babača
Zdeněk Strnad a Jiří Babača, foto: Petr Jandík


Zdeněk Strnad - představení systému Skalní oblasti

Zvukový záznam: 07-Strnad.mp3Božena Valentová
Božena Valentová, foto: Petr Jandík


Božena Valentová - Vyjednávání s orgány Ochrany přírody

vývoj vyjednávání o možnostech provozování horolezectví mezi horolezeckým svazem a orgány OP, stručný přehled právních aspektů vyjednávání, příklady současných povolení, existující problémy. V NP, NPR je horolezectví zakázáno zákonem, v CHKO je zákaz měnit dochované přírodní prostředí, stejně jako v PR. V NPP, PP jsou zakázány změny a poškozování předmětu ochrany. Problematický je paragraf 66. Pro koho se vyjednává, modely jednotlivých situací: NPČŠ – jen pro členy ČHS, to už neplatí. NPR Ádr, rozhodnutí o vyhrazení. Bořeň – výjimka z paragrafu. 43, Český ráj – lezení s předchozím souhlasem OP, Kokořínsko – paragraf 66, Jeseníky – dohoda o spolupráci.
Zvukový záznam 08-Valentova.mp3

  

Diskuse

Diskuse se točila kolem různých věcí. Podstatné je zjištění, že jak mezi horolezci, tak mezi ochranáři není jasno, zda se má žádat o výjimky pouze pro členy ČHS a popřípadě UIAA a dalších svazů, nebo použít institut vyhrazení, který umožňuje lezení všem. Mezi další zajímavé myšlenky patří:
Hušek: aktivity člověka jsou rušivý moment, ale od toho jsou právní předpisy, aby řekly co a jak. Do nechráněných částí nemá OP co mluvit. Zde rozptýlit, nebo ne? Kultivovat spíš nechráněné skály a udělat z toho sportovně zajištěné cesty a chránit tak tradiční oblasti před návštěvou.

Valentová : pro koho vyjednávat? Pro všechny horolezce, pro organizované, nebo jen pro ČHS. Hušek: Když otevřu pro všechny, musím se bavit o podmínkách a přemýšlet nad podmínkami, udžet návštěvnost podmínkami a podobně.

Broumovsko: námět - regulace pomocí poplatkůKarel Stein, CHKO Labské pískovce
Karel Stein, CHKO Labské pískovce, foto: Petr Jandík


Stein, Labské pískovce: Nedovedu si představit co by se stalo, kdyby ČHS nepožádal o výjimku. Kdyby se lezení nepovolilo, lezlo by se tam stejně, je to tradiční lezecká oblast. Ochrana přírody by to nestačila uhlídat. Díky dohodě s ČHS lze dělat alespoň něco.

 

Hušek Dobře že tu je zvykové právo a že VK regulují členy i nečleny, i když na to nemají právní podklad.

 

09-diskuse1-landová.mp3

10-diskuse2-landova-jahoda-jesenik.mp3
11-diskuse3-Resch.mp3
12-diskuse4-Husek.mp3
13-diskuse5-Pleticha.mp3
14-diskuse6-Valentova.mp3
15-diskuse7-Cesky-raj.mp3
16-diskuse8-Cesky-raj.mp3
17-diskuse9-Stein-Resch.mp3
19-diskuse10.mp3
20-diskuse11-agentura.mp3
21-diskuse12-babhus.mp3
22-diskuse13-Nat2000.mp3
23-diskuse14-pleticha.mp3
24-diskuse15-bivak.mp3
25-diskuse16-zaver.mp3

 

>