Archiv vrcholových knížek

Autor: Jeník Pleticha <jenik.pleticha(zavináč)email.cz>, Zdroj: Jeník Pleticha, Vydáno dne: 15. 12. 2011

Labské vrcholové knížkyKnížky v Děčíně

Každá lezecká oblast má svůj specifický lezecký vývoj a historii. Její nedílnou součástí jsou i zápisy lezců ve vrcholových knížkách, které jsou často nazývány kronikami skal. V těchto knihách jsou trvale zapsány výkony jednotlivých lezců, i to, jak který z nich byl v té době lezecky činný, včetně nejznámějších lezeckých osobností.

OVK Labské pískovce si plně uvědomila, jaký historický význam pro celou oblast Labských pískovců vrcholové knížky mají, a bylo nám jasné, že vrcholové knížky musíme uchovat i pro další generace. Naší prioritou bylo, aby knihy byly pro lezeckou veřejnost snadno dostupné k prohlížení a badatelům k historickému studiu, to znamená, aby byly trvale uloženy co nejblíže oblastem Labských pískovců. Z těchto důvodů jsme se rozhodli oslovit Statní okresní archív v Děčíně, jaké možnosti by byly pro uložení vrcholových knížek a zajištění jejich dostupnosti lezecké i laické veřejnosti v prostorách děčínského zámku. Díky řediteli archivu panu Mgr. Janu Němcovi a archiváři Antonínu Votápkovi se nám náš záměr podařilo zrealizovat.

Albrecht Kittler, Jeník Pleticha, Helmut Weigl, Tonda Votápka a Robert Leistner
Albrecht Kittler, Jeník Pleticha, Helmut Weigl, Tonda Votápka a Robert Leistner, foto: OVK Labské pískovce


Po sérii velice vstřícných jednání nám bylo umožněno založit oficiální archív OVK Labské pískovce v reprezentativních zámeckých prostorách SOA Děčín. Budou zde uloženy nejen vrcholové knížky, ale i další archiválie s tím, že vrcholové knížky budou mít statut Českého kulturního dědictví. Tím je zajištěno jejich adekvátní uložení i ošetření a snadná dostupnost pro badatelskou činnost široké veřejnosti. Za tento přístup vedení i celému kolektivu děčínského archivu velice děkujeme. Kromě „našich“ knížek, budou v archivu uloženy rovněž vrcholové knížky z oblastí působnosti OVK Tisá, čímž se badatelské možnosti ještě více rozšíří. Velkým úspěchem bylo, že se po jednáních s představiteli německého svazu SBB a archívu vrcholových knížek v Drážďanech, podařila dohoda o úzké vzájemné spolupráci. Nelehká jednání byla dovršena dne 25. listopadu 2011 na společném setkání v děčínském zámku s předsedou lezecké sekce SBB Robertem Leistnerem a Albim Kittlerem, kde došlo k vyjasnění podmínek. Zástupci německé delegace nám poté předali několik našich vrcholových knížek, které byly do doby uloženy v archivu SBB v Drážďanech, a současně byla dohodnuta vzájemná spolupráce do budoucna. Kniha z Růžové věže:

Kniha z Růžové věže
Kniha z Růžové věže, foto: OVK Labské pískovce
Kniha z Růžové věže
Kniha z Růžové věže, foto: OVK Labské pískovce
Kniha z Růžové věže
Kniha z Růžové věže, foto: OVK Labské pískovce


Dlužno podotknout, že tento archiv vrcholových knížek by asi nikdy nevznikl, pokud by nám s jeho založením nepomáhala řada dalších lidí. Proto bych na tomto místě rád poděkoval Helmutovi Weiglovi, který nám výrazně pomohl při jednáních s SBB, Jardovi Uhrovi a Jiřímu Chárovi, kteří veškeré vrcholové knížky zdigitalizovali, Zdeňku Kropáčkovi za přípravu k jednáním o vrcholových knížkách, dále vedení NPČŠ za dočasné uložení VK, Františku Pohlovi za pomoc při překládání materiálů a tlumočení a dalším. Momentálně se v archivu nachází necelé dvě stovky vrcholových knížek a větší množství jiných písemností. Pevně doufám, že toto je jen začátek dlouhé cesty a vrcholové knížky nám budou ve vlastním zájmu úspěšně přibývat. Za čas budou naše jména zapomenuta, ale hlavní je, že se povedlo důstojné a bezpečné uložení historicky cenných vrcholových knížek pro budoucnost. Tak bude zaznamenána i historie lezení v oblastech Labských pískovců…

OVK LP logo
OVK LP logo


Jeník Pleticha