Vyjádření Libora Hrozy ke konfliktu ve věci řízení sportovního lezení

Autor: Libor Hroza <(at)>, Zdroj: Libor rebel Hroza, Vydáno dne: 14. 02. 2012

Libor HrozaDopis Libora Hrozy

V souvislosti s připravovanou valnou hromadou ČHS jsem před krátkým časem na několika místech na webu (Lezec a HoryInfo) poukázal na – podle mého přesvědčení – špatnosti, problémy a chyby související s financováním sportovního lezení – přesně řečeno s rozdělováním daných peněz.

Věrný své pověsti rebela a otravy, nečekal jsem nijak vřelé přijetí, ale zcela otevřeně, Zobanova reakce překvapila i mne. Nejsem citlivka a horolezecké prostředí má ke Guthovi-Jarkovskému daleko; když se o mně někdo v řeči vyjádří, že jsem debil, skousnu to – nebylo by to poprvé :-) - ale hrubé osobní urážky publikované na webu ČHS a nařčení z kolaborace se Státní Bezpečností jsou za hranicí toho, co jsem ochotný absorbovat.

ODMÍTÁM JAKKOLIV DÁLE POKRAČOVAT V KOMUNIKACI S RADKEM LIENERTHEM NA TOTO TÉMA – i s kýmkoliv jiným, včetně Petra Resche, pokud by to mělo být ve stejném duchu. Výměna názorů na téhle úrovni mi vadí, dotýká se i Lucie a dalších lidí a neposlední řadě hrubě poškozuje jméno ČHS, což je pravý opak toho, co jsem chtěl dosáhnout.

Jestli budu Zobanovo nařčení řešit žalobou na ochranu osobnosti, bude záviset na názoru advokáta, se kterým se v téhle věci chci poradit.

Věcné připomínky k problematice financování i k dalším otázkám činnosti ČHS zveřejním na stránkách ČHS - v souvislosti s přípravou valné hromady. Situaci rozumím tak, že tam pro to bude prostor.

P.S. V tomhle textu by snad neměly být pravopisné chyby. Jako dysortografik jsem si ho nechal radši zkontrolovat :-).

Libor rebel Hroza

Libor Hroza
Libor Hroza, foto: Petr Jandík