Proč praskla karabina?

Autor: Těšitel <vladimir.tesitel(at)worldonline.cz>, Zdroj: Vladimír Těšitel, Vydáno dne: 11. 06. 2012

Karabina zavěšená za zobáček zámku -Zpráva bezpečnostní komise

Šéf materiálové sekce Bezpečnostní komise ČHS vyřešil záhadu, jak mohla prasknout karabina po více odsednutí, než pádu na Bořni. O případu jsme psali v tomto článku. Přečtěte si závěr bezpečnostní komise, který je jednoznačný. Špatně cvaklá karabina! Aktualizace

Porucha karabiny Bořeň
Pokus o rekonstrukci příčiny zlomení karabiny (o případu jsme psali zde - jsou tu i fotky cesty a jištění v ní - pozn. red.)

 

Fotomontáž celé a zlomené karabiny v zákrytu. Je vidět deformace bezprostředně před zlomením
Fotomontáž celé a zlomené karabiny v zákrytu. Je vidět deformace bezprostředně před zlomením, foto: Vladimír Těšitel
 
Ještě jednou obrázek prasklé karabiny.
Ještě jednou obrázek prasklé karabiny., foto: Vladimír Těšitel

 

Podle umístění lomu jsem došel k názoru, že v momentě poruchy musela být karabina do borháku zavěšena za zobáček zámku, při čemž drátěný zámek byl opřen o borhák z druhé strany takto.

 

Karabina zavěšená za zobáček zámku -
Karabina zavěšená za zobáček zámku -, foto: Vladimír Těšitel

 

Provedl jsem trhací zkoušku na jiných karabinách, které mám k dispozici.

 

Jiná zkušební karabina
Zkušební karabina v trhačce, foto: Vladimír Těšitel

 

Na jiné - zkušební karabině jsem provedl test při stejném zvaknutí karabiny do oka borháku

 

Karabiny po přetržení
Karabiny po přetržení, foto: Vladimír Těšitel

 

Zde jsou karabiny po přetržení. Praskly při zatížení 325 kg. Místa zlomu jsou ve stejném místě, jako u karabiny přetržené při lezení. 

Následovala další zkouška, tentokrát se stejnou karabinou, která praskla při lezení. Expresku s touto karabinou mě zaslal TotalOutdoor s.r.o. po dohodě s Honzou Prokešem.

 

Karabina zavěšená za zobáček zámku - 

Ještě jednou tato karabina v ostré zkoušce. Zlomení nastalo při zatížení 320kg, to znamená, že síla působící na lezce mohla být mezi 120 až 180kg. To je síla, která se i při mírném pádu běžně vyskytuje.

 

Karabina Camp při zkoušce
Karabina Camp při zkoušce, foto: Vladimír Těšitel

 

A toto zlomená po zkoušce. Zde vidíte, že místo zlomení je stále stejné. 

 

Zkušební karabina Camp po přetržení
Zkušební karabina Camp po přetržení, foto: Vladimír Těšitel

 

Následující snímek je snímek zlomů obou karabin.

 

Zde jsou obě karabiny po přetržení.
Zde jsou obě karabiny po přetržení., foto: Vladimír Těšitel

 

Vlevo je zkušební karabina. Oba lomy jsou téměř stejné, jen u té vlevo se zdá jemnější zrno, ale může to být pouze rozdílem v čistotě.
Abych měl jistotu, že mé závěry jsou správné, provedl jsem ještě další zkoušky, i když na jiné karabině:

 

Příčně zatížená karabina se zavřeým zámkem
Příčně zatížená karabina se zavřeným zámkem, foto: Vladimír Těšitel

 

Nejprve byla karabina zatížena příčně se zavřeným zámkem. Při zatížení 740kg se ulomil háček zámku. Na karabině prasklé na Bořni nebyl háček nijak poškozen, proto musela být zatížena s otevřeným zámkem.

 

Zkušební karabina v trhačce, podélně s otevřeným zámkem
Zkušební karabina v trhačce, podélně s otevřeným zámkem, foto: Vladimír Těšitel

 

Tatáž karabina s ulomeným zámkem. Poté byla karabina zatížena s otevřeným zámkem ale ve správné podélné poloze. 

 

Karabina přetržená silou 1000 kg
Karabina přetržená silou 1000 kg, foto: Vladimír Těšitel


Praskla po zatížení silou 1000kg v jiném místě, než karabina z případu na Bořni. Z toho vyplývá, že předchozí předpoklady byly správné a karabina musela být na Bořni do borháku zacvaknuta jen za zobáček s nedolehlým zámkem.

 

Doplněk k diskusi: Zkoušel jsem karabinu zavěšenou za spojku (foto) a výsledek byl stejný jako při zavěšení za borhák.

 


 

Pozor na expresku proniklou do zámku
Pozor na expresku proniklou do zámku zlomí se stejně snadno, jako při zavěšení za zobáček,
foto: Vladimír TěšitelVladimír Těšitel, BK ČHS.