Kdo platí železo v Labáku?

Autor: Jeník Pleticha <jenik.pleticha(zavináč)email.cz>, Zdroj: Jeník Pleticha, Vydáno dne: 28. 06. 2012

Růžová věž - S stěnaInformace o údržbě skalních oblastí OVK Labské pískovce a jejich sponzorech

V oblastech OVK Labské pískovce, díky správcům oblastí a dobrovolným pomocníkům, kterých kupodivu přibývá, úspěšně probíhá údržba skal a výměna jištění. Abych nikoho nevynechal, tak podle informací správců oblastí ke konci roku všem jmenovitě a veřejně poděkujeme.

Údržba skal ve všech oblastech (Bělá, Labské údolí, Hřensko, Jetřichovice, Tokáň, Kyjovské údolí a Brtníky, Vysoká Lípa, Vřesová dolina, Srbská Kamenice, Všemily) už musí být organizovaná. Svévolná údržba bez vědomí správců nemusí zrovna být vždy tím nejlepším řešením. 

 Samozřejmě, každá nabídka pomoci správcům je vítána a pokud má někdo zájem pomoci při údržbě určité oblasti, tak ať se mi ozve na mail: jenik.pleticha@email.cz. Podle oblastí budu kontaktovat správce, kteří vědí, co je potřeba v oblasti udělat pro údržbu. Práce je dobrovolná a bez finanční odměny, tak jak to mají i správci oblastí.


Sponzoři při údržbě skalních oblastí OVK Labské pískovce: 

Český horolezecký svaz 
Poskytuje materiál pro údržbu a jištění, vrcholové knížky a krabice do všech oblastí OVK Labské pískovce a to v nemalé míře. Zde je přispěvatelem každý člen ČHS, který členskými příspěvky sponzoruje všechny oblasti v ČR.


 

Labské údolí Pravý a Levý břeh 

Kromě ČHS má na víc ještě dva sponzory pro údržbu: Hudy sport a Rock Empire. Díky dalším dobrovolníkům má čtyři skupiny pro údržbu Labáku: dvě české skupiny, jedna česko-saská a jedna saská (další jednotlivci se přidávají, jmenovitě zveřejníme na konci roku 2012) 

Hudy sport 
Je dlouhodobý sponzor Labského údolí a velkou měrou přispěl jištěním pro prvovýstupce (koubovi borháky schváleny bezpečnostní komisí ČHS). Kdo lezl v Labáku, má přehled kolik jištění za ty roky to je. Doopravdy toho není málo… Letos Hudy sport na víc dodal od Raveltiku, za plnou cenu zakoupených, 200 borháků a 30 kruhů a též přispívá finančně na údržbové práce. 

 

 

Rock Empire 
Přispívá materiálem pro údržbu skal a letos významně vybavil skupiny pro údržbu. 

 


 

OVK Labské pískovce nechává na významné věže vyrobit vrcholové knížky. Cena nové knížky knihařství je 235,­Kč. Pokud bude mít někdo zájem o jednotlivý sponzoring vrcholové knížky a je patriot určité oblasti OVK Labské pískovce, má možnost výběru konkrétní věži (do vrcholové knížky lze i napsat sponzora – buď oddíl, nebo jednotlivce). Seznam bude správci oblastí vypracován a uveřejněndo dvou měsíců. 

OVK Labské údolí děkuje všem sponzorům, správcům a dobrovolníkům. 

  

Sponzoring vrcholových knížek:

Vzor vrcholových knížek 
Vzor vrcholových knížek

Tato akce je dobrovolná a záleží jen na oddílech a jednotlivých lezcích, jestli se zapojí. Jak to bude fungovat:

Předem děkuji zájemců o sponzoring vrcholových knížek v oblastech OVK Labské pískovce.

Předseda OVK Labské pískovce Jan Pleticha