ČHS: Jednání VV a dva disciplinární tresty pro Radka Lienertha

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 07. 09. 2012

<!-- ČHS logo 200-->Spory s Liborem Hrozou nekončí

Tento týden byl vydán Zápis z jednání Výkonného výboru ČHS a poprvé od roku 2009 byla uveřejněna nová rozhodnutí Disciplinární komie.

Tento a minulý týden jsou v historii ČHS jistým mezníkem. Poprvé byl disciplinární komisí odsouzen odborný komisař za chyby při výkonu své funkce, poprvé došlo na odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise, poprvé rozhodoval podle stanov o odvolání Výkonný výbor.

Zasedal VV

Jednání Výkonného výboru proběhlo 28. 8. v Praze za plné účasti. Na řešení jednotlivých problémů v oblasti závodního lezení ustanovil pracovní skupinu ve složení Tomáš Binter, Jan Zozulák a Božena Valentová s tím, že se zapojí předsedové komisí Jirsa, Dichtlová a Lienerth.

Dále VV, jak se praví v zápise, prozkoumal odvolání Libora Hrozy proti rozhodnutí Disciplinární komise ve věci stížnosti Hrozy proti Lienerthovi a bez uvedení důvodů jej zamítl..

I další bod jednání VV se týkal Libora Hrozy. VV v reakci na Liborovy částečně kritické názory na činnost vedoucích závodních komisí, publikované na Lezci v rámci jeho představy, jak by mělo fungovat soutěžní lezení, předal sice jeho podněty k prošetření Revizní komisi, ale zároveň je rovnou prohlásil za nepravdivé a nepřímo vyzval v zápisu vedoucí závodních komisí, aby na něj podali disciplinární stížnost. 

VV připravuje blíže nespecifikovanou změnu stanov a grafickou úpravu webu, za pozitivní krok bych označil možnost přihlásit se do ČHS a objednat pojištění přes webový formulář. Bez problému je čerpání rozpočtu, zatímco v činnosti CVK se objevily blíže nespecifikované nedostatky. ČHS dostane jako jeden z věřitelů zkrachovalé firmy Alpenservis, kvůli které přišel o jediné svoje dvě chaty, zpátky 90 000 a tím definitivně po letech končí kauza bývalého předsedy Jiřího Skandery. Celý zápis si můžete přečíst zde.

 

Dvojnásobně potrestaný Lienerth


 

Radek Lienerth
Radek Lienerth, foto: Jan PolákDisciplinární komise dala ve stížnostech Libora Hrozy st. a Lucky Hrozové proti Radku Lienerthovi za pravdu stěžovatelům. V prvním případě šlo o nezaplacení závodních licencí pro reprezentaci v ledolezení a drytoolingu vinou Radka Lienertha a o osobní útoky, které Lienerth publikoval jako předseda komiyse jak na stránkách ČHS, tak na serverech Lezec a v komentáři na horyinfo (ten byl posléze pro porušení pravidel pro komentáře skryt), které DK potrestala pouze podmínečným trestem zákazu činnosti na jeden rok. Odůvodnila to Lienerthovou omluvou prostřednictvím advokátní kanceláře před započetím disciplinárního řízení. 

Tato omluva však nebyla produktem zpytování svědomí ze strany Radka Lienertha, ale byla vynucena hrozbou žaloby, takže ji těžko lze považovat za polehčující účinnou lítost. S ohledem na riziko nepřipuštění Lucky Hrozové a Milana Dvořáčka k závodu v Korei a tím pádem možnosti vzniku škody v řádu 50 000 Kč za letenky a pobyt a s ohledem na razanci nepravdivých tvrzení Radka Lienertha, který v diskusi nedokázal reagovat věcnými argumenty na kritiku Libora Hrozy, považoval stěžovatel trest za neúměrně nízký a navíc nesprávně stanovený a podal odvolání proti rozhodnutí DK. Toto dvěma stránkami textu odůvodněné odvolání však VV bez bližšího zdůvodnění zamítl. Podle námi osloveného právníka by Libor Hroza mohl mít šanci na úspěch, pokud by se proti zamítnutí odvolání ze strany VV bránil soudně.

Ve druhém případě jde o uvádění nepravdivých údajů ohledně nákladů na účast Lucie Hrozové na závodech světového poháru tak, aby byla postavena do nepříznivého světla. Zde byl Lienerth potrestán nejnižším možným trestem, a sice napomenutím. Potrestaný skutek byl sice uveden na pravou míru opravou článku na stránkách ČHS, kde je i omluva, na stránkách Lezec.cz je však článek v původní podobě i se všemi nyní disciplinárně potrestanými výroky, je zajímavé si obě verze porovnat.

Disciplinární komise odůvodnila podmíněné tresty v obou případech tím, že se jednalo o první přestupek, že Radek Lienerth projevil při jednání komise lítost (a neřešila otázku, zda nejde jen o lítost účelovou) a tím, že ve spolku jako je ČHS nelze postupovat sekernicky, ale jemně ale důsledně šlapat na brzdu.


 

Libor Hroza
Libor Hroza, foto: Petr JandíkCelá řada sporů některých funkcionářů ČHS s Liborem Hrozou se stala folklórem, živeným převahou osobních antipatií nad nestranným vykonáváním funkcí. Vyjádření členů VV v médiích směřují téměř bez výjimky proti Liboru Hrozovi, který je jako oponent nepříjemný a své názory dává vehementně najevo, který ale zatím všechny své spory vyhrál, a byl-li někdo z Hrozových napaden stížností, vždy neúspěšně.

Situace, kdy komisi drytoolingu řídí osobní nepřítel trenéra a otce naší nejúspěšnější reprezentantky, není a nemůže být funkční. VV propásl možnost spory s Liborem Hrozou utlumit v květnu, kdy podivně odůvodněným odmítnutím omluvy (viz bod 14 zápisu) za Lienerthův článek přilil oleje do ohně. Hroza tehdy vyžadoval omluvu za článek, za který byl nyní Lienerth DK potrestán, což zpětně ukazuje na nesprávné rozhodnutí VV v této věci. Spory se stále eskalují ke škodě pověsti ČHS a ke škodě postavení závodního lezení v očích nezávodní členské základny. 

I když jsou rozhodnutí Disciplinární komise mírná, přece jen jsou malou dobrou zprávou pro kultivaci prostředí v horolezeckých médiích, protože ukazují, že si ani v rámci diskuse nemůže říkat každý o svém oponentovi, co ho napadne, a obviňovat bez důkazu, jako se to mnohdy děje.

Dokumenty k případu:

Zápis jednání VV 28. 8. 2012

Zápis jednání VV 18. a 19. 5. 2012

Rozhodnutí DK 0001-2012 Lienerth

Výzva Radku Lienerthovi k omluvě

Omluva Radka Lienertha

Odvolání Libora Hrozy proti rozhodnutí DK

Rozhodnutí VV o odvolání L. Hrozy proti rozhodnutí DK

Rozhodnutí DK 0002-2012 Lienerth