Čeští výrobci kritizují Alpenverein

Autor: redakce <redakce(at)horyinfo.cz>, Zdroj: redakce podle prohlášení českých výrobců, Vydáno dne: 17. 09. 2012

Jirka v RonduSpolečné prohlášení českých výrobců k používání ferratových setů

Na stránkách firmy Rock Empire se obejvilo společné prohlášení českých výrobců horolezeckého vybavení, kteří kritizují neodstatek objektivních informací o tragické nehodě z 5. 8. 2012 a dále oponují tvrzení, že za nehodu na ferratě může jen konstrukce a materiál.

Jak se v prohlášení praví, byla zpráva vydaná DAV 30. 8. neúplná a pouze označovala výrobky shodné konstrukce a nijak se nezabývala rozborem příčin události. Teprve na zasedání bezpečnostní komise UIAA bylo uvedeno, že se nehoda stala na setu, který byl na horské chatě k volnému půjčování jako reklama obchodu v údolí bez návodu k použití. Navíc byla chata právě v rekonstrukci a výrobek byl v kontaktu se stavebním materiálem. Nikdo nedokáže odhadnout, v jakém stavu přetržený set byl, kolik zapůjčení a zachycení pádů. Nezkušený 94kilový turista si vybral jednu z nejobtížnějších ferrat v okolí obtížnosti D/E, kde nejsou žebříky ani kramle a leze se jen po skále.Exponovaný traverz ve spodní části výstupu
Exponovaný traverz, ilustrační foto: Jan Polák


Čeští výrobci tvrdí, že je nedostatečné a zavádějící označit za viníka pouze konstrukci a materiál poškozeného výrobku. Tvrdí, že kromě možného vlivu opotřebení materiálu se na nehodě podílelo ignorování opotřebení, které bylo za hranicí životnosti výrobku. Dále výrobci nesouhlasí s nekontrolovcaným anonymním půjčováním bez evidence provotu, užívání a případných absolvovaných pádů. Málokterá půjčovna dokáže předložit evidenci četnosti zapůjčení, totožnost klientů, natož znát historii výrobku. Půjčování via ferratových setů je běžnou praxí, zatímco by si asi nikdo nešel do půjčovny vzít použité lano na týden lezení do Dolomit. A přitom se jedná o stejný terén a stejnou potřebu bezpečnosti.

 

Výrobci se dohodli na společných zkouškách v autorizované zkušební laboratoři UIAA SZÚ Jablonec n/N dle metodiky TUV. V principu jde o simulaci opotřebení cyklickým namáháním (dynamickým natahováním) elastického popruhu, který je následně podroben statické zkoušce. Pro posuzování je kritická hranice 6kN, tedy mez, pod kterou musí tlumič pádu utlumit normovaný pád (1,2kN-6kN je pracovní rozsah tlumiče dle EN 958). Protože jk nějakému opotřebení určitě dochází, bylo testováno dosažení kritické meze 6kN a průběh pevnosti za ní. Vedle pružných popruhů se testoval i starší dutinkový typ (elastické jádro je navlečeno na dutý neelastický popruh). Testy se provedly při aplikaci od 5 000 do 50 000 cyklů. Zde je nutno podotknout, že samotná cyklická metoda je model, narychlo připravený k ověření vlivu opotřebení. Doposud chybí zřejmý důkaz, že takto dochází k poškozování materiálu v užitné praxi. Taktéž i výsledky je nutné brát jako orientační, bez určení intervalu spolehlivosti, protože pro dostatečný náměr bychom museli čekat týdny (simulace se provádí rychlostí 2 000 cyklů za hodinu).

 

Z prvních výsledků je zřejmé, že existuje rozdíl v průběhu opotřebení dutinového (old type) a elastického popruhu. Zatímco dutinka po cyklické zátěži pevnost prakticky nemění, kritické meze 6kN elastické popruhy dosahují odhadem někde kolem 10 000 cyklů. Již od 5 000 cyklů se však na popruhu objevuje evidentní a viditelné opotřebení, které při 50 000 cyklech již dávno neodpovídá ani výjimečnému opotřebení.

 

Z poznatků pevnostních zkoušek se předpokládá, že dochází k navolnění vláken třením. Vlákna se nejspíš netrhají, ale jsou jinak zatěžována, protože v průběhu trhu jsou patrné skoky charakteristické pro nehomogenní materiál, kdy jsou zapojovány postupně skupiny (přetrhaná vlákna nic nepřenášejí). Popruh se cyklickou zátěží evidentně zkracuje a u materiálu funguje vliv relaxace (jiné výsledky po odležení). Do hry vstupují další faktory, jako je pevnost, jemnost, či úprava vláken po extruzi. Lze předpokládat, že elastické popruhy se zatkanými gumovými vlákny se mohou chovat jinak, bude-li u nich použita jiná konstrukce anebo jiný materiál.Na strmém hladkém pilíři
Na strmém hladkém pilíři, ilustrační foto: Jan Polák


 

Zjištěné opotřebení materiálu na základě simulace bylo porovnáno s opotřebením ostatních dlouhodobě používaných ferratových setů vrácených z půjčoven. Pevnost na setech, u kterých byla známá doba a četnost zapůjčení, byla vždy vyšší než kritických 6kN. Kritická mez 10 000 cyklů (6kN) by podle našeho předpokladu zhruba odpovídala maximálně 150 použitím (tedy 150 ferratám). Tento odhad je analogií vztahu běžného opotřebení a cyklického testu. Podobnou analogií (odhadu počtu cyklů) vznikla a byla navržena metoda cyklického namáhání elastického popruhu v TÜV Mnichov. V praxi však míra opotřebení cyklickým namáháním záleží na mnoha různých okolnostech, zejména na zkušenosti lezce a na délce a obtížnosti ferraty.

 

Výše uvedená zjištění musí každý výrobce konfrontovat zejména se životností výrobku, kterou uvádí v návodu k použití. Pokles pevnosti elastického popruhu opotřebením při cyklickém namáhání je významnější než u jiných konstrukcí. Tato konstrukce elastického popruhu ve s pojení s nerespektováním životnosti může být nebezpečná. Výrobci budou trvat na zavedení režimu kontrol a revizí u jakékoli formy půjčování, ale i na vyšší míře osvěty u individuálního používání. U ferratových setů je nutnost znát historii předchozího používání. Zde je hrubý nedostatek a možné pokračující riziko, protože při nerespektování užitných vlastností jakéhokoli výrobku hrozí nebezpečí tragické nehody vždy, bez ohledu na použitý materiál, bez ohledu na značku.

 

Výrobci deklarují spolupráci, která by měla vést k nastavení pravidel pro komerční i nekomerční užívání. Prohlášení podepsaly firmy Ocún, Rock Empire a Singing Rock. Celé znění i s grafem najdete na stránkách