Nové povolení na Labák - pravý břeh

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 04. 12. 2012

2013 až 2017

Dne 23.11. 2012 vstoupilo v platnost Rozhodnutí o vyhrazení míst pro horolezeckou činnost v Národní přírodní rezervaci Pravý břeh Labe. Tím je zajištěna možnost provozovat za stanovených pravidel horolezectví v této oblíbené oblasti až do roku 2017, kdy bude nutné vyjednat nové vyhrazení - lidově řečené výjimku.

 

Jeník Pleticha, OVK Labské pískovce
Jeník Pleticha, OVK Labské pískovce, foto: Petr Jandík

 

Ze strany horolezců se o vyjednání nové "výjimky", která nemá oproti té minulé žádné zásadní změny, zasloužili za OVK Labské pískovce Jeník Pleticha a Pavel Černý, za sekretariát ČHS vyjednané podmínky vtělila do správných správních formulací Božena Valentová, tajemnice a za stranu Ochrany přírody je na dokumentu podepsán geolog Karel Stein.

 

Karel Stein, CHKO Labské pískovce
Karel Stein, CHKO Labské pískovce, foto: Petr Jandík

 

Vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost neplatí pro věže Doutník a Čihadlo, na ty se lézt nesmí. Horolezci jsou povinni se chovat šetrně, neodstraňovat ze skal kameny, dřeviny a jinou organickou hmotu, nesmí rušit hnízdící ptáky, ke skalám chodit po vyznačených stezkách, lézt jen na suchých skalách za denního světla. Stejně jako doposud je zakázáno magnézium nebo jiné chemické prostředky, i když vyjednavače z OVK lze z odporu proti magnéziu jen těžko obvinit. Důvodem, pro pokračující zákaz megnézia je fakt, že i v sousedních národních parcích České Švýcarsko a Nationalpark Sächsische Schweiz s podobnými ekosystémy i ochranným režimem je magnézium při lezení zakázáno. Správa považuje za nutné, aby se podmínky z hlediska stupně ochrany nelišily.

 

Katedrála-Rumunská ambasáda 6
Katedrála-Rumunská ambasáda 6, foto: Petr Jandík

 

Dále se nesmí dřít skálu lanem, sekat chyty. Na jištění lze kromě stabilních prostředků používat výhradně textilní smyčky. Zároveň jsou zakázávy vklíněnce, což vlastně diskvalifikuje textilní vklíněnce UFO, ale je to problém spíše teoretický.

Prvovýstupy se nemusí hlásit předem, jednou za rok předá OVK informace Správě CHKO. U některých věží je k prvovýstupu nutnio mít schvýlení OVK, na Vojtěcha, Prezidenta, Trůn, Zrcadlo a Růžovou palici jsou prvovýstupy zakázány. Zakázány jsou přeskoky z masivu na věže.

 

Krunýř, Ranní chládek, dolez ke 2. kruhu
Krunýř, Ranní chládek, dolez ke 2. kruhu, foto: Petr Jandík

 

Souhlas CHKO s horolezectvím je vykoupen povinnostmi ČHS, i když lezení je tímto aktem povoleno všem, i nečlenům ČHS. Horolezecký svaz tedy je povinen zajistit za všechny údržbu přístupových cest, udržovat jejich značení azajistit je proti erozi a sesuvu, kontrolovat čistotu a zajistit úklid odpadků a odpovídá za to, aby nově osazované jištění svou barvou nerušilo vzhled skal (antibělinovský paragraf?). Hromadné akce lze organizovat jen po dohodě se Správou.

Celé znění nového Rozhodnutí najdete v sekci servis-download, oddělení "Povolení horolezecké činnosti"