Ferrata na Frýdlantské cimbuří zamítnuta

Autor: redakce <redakce(at)horyinfo.cz>, Zdroj: Redakce, Vydáno dne: 26. 01. 2016

Zeleně je Kozí stezka, žlutě stávající odbočka na Frýdlantské cimbuří, červeně plánované vedení ferratyreinkarnace projektu

Před řasem rozvířil internet projekt via ferraty na Frádlantské cimbuří,. který vyvolal vášnivou diskuzi. Tehdy byl projekt smeten ze stolu negativním stanoviskem CHKO Jizerské hory. Nyní se projekt objevuje znovu. Od té doby uplynulo něco času a stanoviska se vyvíjí. Aktualizace: Správa CHKO Jizerské Hory neudělila výjimku.

Podle zprávy Liberecké drbny bylá žádost sružení Vodní brána o výjimku pro stavbu ferraty v NPR Jizerskohorské bučiny zamítnuta.

Zeleně je Kozí stezka, žlutě stávající odbočka na Frýdlantské cimbuří, červeně plánované vedení ferraty 
Žebřík už vede na "turistický vrchol" Cimbuří, foto: Čokař

O původním návrhu ferraty na Frýdlantské cimbuří si můžete přečíst v tomto článku . Tehdy bylo konstatováno, že šance na schválení Ochranou přírody je nulová. Parta, která tehdy za plánem stála, svůj pokus přenesla mimo rezervaci na Kočičáky, kde ale ferrata vzbudila odpor lezecké veřejnosti hlavně kvůli necitlivému vedení trasy přes stávající lezecké cesty a následně bylo od její stavby upuštěno.

Mezitím Čokař, který je jedním z hybatelů návrhu nové ferraty, postavil a i přes poněkud zpočátku nestandardní průběh schvalování nakonec i zúřadoval se všemi potřebnými papíry ferratu v Semilech. Podívejte se na následujících obrázcíh na nové plány vedení zamýšlené ferraty na Frýdlantské cimbuří:

Zeleně je Kozí stezka, žlutě stávající odbočka na Frýdlantské cimbuří, červeně plánované vedení ferraty
Zeleně je Kozí stezka, žlutě stávající odbočka na Frýdlantské cimbuří, červeně plánované vedení ferraty, foto: Čokař

 

Zeleně je Kozí stezka, žlutě stávající odbočka na Frýdlantské cimbuří, červeně plánované vedení ferraty
Zeleně je Kozí stezka, žlutě stávající odbočka na Frýdlantské cimbuří, červeně plánované vedení ferraty, foto: Čokař

 

 

Zeleně je Kozí stezka, žlutě stávající odbočka na Frýdlantské cimbuří, červeně plánované vedení ferraty
Červeně plánované vedení ferraty, foto: Čokař

 

Zeleně je Kozí stezka, žlutě stávající odbočka na Frýdlantské cimbuří, červeně plánované vedení ferraty
Zeleně je Kozí stezka, žlutě stávající odbočka na Frýdlantské cimbuří, červeně plánované vedení ferraty, foto: Čokař
 
 

Po zkušenostech z uplynulých pokusů o stavbu ferraty v Jizerkách se nový návrh drží pravidel, která pro stavbu ferrat formuloval německý DAV. Občanské sdružení Vodní brána ve spolupráci s HO Hejnice podali na Správu CHKO následující žádost, ve které podrobně vysvětlují své záměry:

Správa CHKO Jizerské hory-středisko Liberec

Věc: Žádost o výjimku z ochranných podmínek NPR pro záměr zbudování veřejně přístupné zajištěné lezecké stezky typu via ferrata na turistický vrchol Frýdlantského cimbuří.
Vážení přátelé
Rádi bychom Vás požádali o Vaše stanovisko k záměru vybudování via ferraty na turistický vrchol Frýdlantského cimbuří. Důkladně jsme prostudovali dokument valné hromady DAV „katalog kritérií pro zřizování zajištěných cest“, který přeložil VL. Vršovský a je i v překladu dohledatelný na internetu. Považujeme tento dokument Německého alpského spolku za velice užitečný pro předkladatele návrhu i účastníky řízení a rádi bychom se ho důsledně v celém znění drželi.
Na vrchol vede turistická cesta zakončená ocelovým žebříkem se zábradlím. Plánovaná VF by začínala na konci čerstvě zrekonstruované cesty „Kozí stezka“ v místě, kde skály spadají až k chodníku a pokračovala by po linii skalního hřbetu pod vrcholovou stěnu a posléze systémem polic a žlebů na vrcholek ke kříži.Cestu bychom trasovali tak, aby co nejméně narušovala okolí. Kramle , žebříky, umělé stupy se budeme snažit nepoužívat vůbec.(takto pojatá via ferrata je jistě menším narušením přírody a krajiny, než soustavy žebříků na historických ferratách v alpách a zároveň návštěvníci, podle našich zkušeností s již takto pojatou cestou v Semilech, oceňují její přírodní charakter a jistou vyšší sportovní hodnotu.VF nebude narušovat stávající logické horolezecké výstupy, protože jsme sami aktivními horolezci a velmi ctíme tradiční stará pravidla lezení v Jizerských horách.

Technické provedení
Protože v ČR nemáme normy, které by řešily proces zřizování VF, postupujeme podle doporučení a kritérií DAV. Z roku 2009 ( archiv čhs),kde jsou řešeny veškeré technické detaily a varianty realizací.. Podle našich zkušeností s ferratou u Semil bychom rovněž volili systém označovaný v dokumentu jako Východoalpský (Rakouský) bez tzv. předepnutí. Kotvy bychom volili opět typu Bugelklemmanker pr.24mm s lanovou svorkou 12mm s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. K upevnění kotev ve skále se dnes doporučuje výhradně lepidlo používané rovněž k lepení horolezeckých kruhů.

Orgánům OP předkládáme:

Odhad kapacity zařízení

Podle našich zkušeností s bezmála ročním provozem Ferraty u Semil bychom zde, díky náročnějšímu přístupu, mohli očekávat návštěvnost v hlavní sezóně okolo 50 lidí denně o víkendu za dobrého počasí a 10 lidí denně ve všední dny. Je ale možné, že delší přístup a náročnější terén s divokou scenérií budou naopak určitou výzvou. Je potřeba také uvážit , že oblast leží blízko polských a německých hranic , potenciální návštěvnost by mohla být i trojnásobná, samozřejmě ale bude kolísat podle počasí, publicity, s ročním obdobím atd..
Vytvoříme diskusní forum, které zřídíme za účelem informování a komunikace s ostatními zájmovými skupinami. Již dnes existuje stránka FB ferrata Frýdlantské cimbuří, kde si bude možné přečíst i tuto naši žádost a další následující dokumenty.

Specifikace cílové skupiny návštěvníků.
Výstup bude odpovídat kategorii Klasická ferrata s obtížností mezi stupněm B-C a měl by odpovídat schopnostem nejširší kategorie návštěvníků tak, aby cestu byli s náležitým vybavením schopni zvládnout děti s doprovodem i třeba aktivní senioři. Význam VF nebude spočívat ve sportovní hodnotě, ale spíš v zážitku, poznání a rekreaci. Uživatelé VF budou informováni o přírodních hodnotách místa a nabádáni k ohleduplnosti k přírodě i ostatním návštěvníkům.

Plán VF se nachází v prostoru, kde se letos nově zrekonstruovala turistická Kozí stezka a vede na jeden z nejnavštěvovanějších vyhlídkových vrcholů Jizerských hor. K přístupu a sestupu by sloužily již hotové turistické chodníky a skalní masiv , kterým by VF vedla byl letošním rokem zpřístupněn správou Chko k celoročnímu provozování horolezectví členům ČHS. Vzhledem k tomu, že tato lokalita již turistickým provozem zatížena je, protože se zde protínají dvě značené turistické cesty, je právě Frýdlantské cimbuří s již „vytvořenou turistickou infrastrukturou“ ideálním místem pro via ferratu. Srovnej Kriteria /aspekty ochrany přírody /odstavec Usměrňování návštěvnosti . Chtěli bychom orgány ochrany přírody ujistit, že naším úmyslem je vytvořit ferratu s maximálním ohledem na přírodní a estetickou hodnotu místa a rádi bychom možná novým, moderním způsobem navázali na práci našich předků, kteří před více než sto lety budovali cesty, vyhlídky, pamětihodnosti, aby rozvojem turizmu svůj region pozvedli. Domníváme se, že vedle dnes už bezesporu úspěšného projektu singltreku by mohl vzniknout další cíl, který by přilákal nové návštěvníky pozdržel je v místě na delší dobu.
V případě Vašeho kladného stanoviska bude zřizovatel VF o.s. Vodní brána se členy z HO Hejnice provádět pravidelně kontrolu a údržbu zařízení tak, jak je uvedeno ve výše zmiňovaném dokumentu DAV.

Za o.s. Vodní brána rozšířenou o nové členy z HO Hejnice Martin Marek (předseda o.s.VB)
Vladislav Hanzel (člen)