VV ČHS odstoupí v březnu

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 11. 02. 2014

Honza Bloudek prezentuje rozpočetValná hromada bude supervolební

Podle oznámení Honzy Bloudka na stránkách ČHS, zvolil současný VV ze tří možností řešení následků tragického pádu předsedy Zdeňka Hrubého odstoupení celého VV a kompletně nové volby v předčasném termínu na letošní Valné hromadě.

Většina členů současného VV podle článku na Horosvazu vyslovila ochotu v činnosti pokračovat. Mandát současného VV je do Valné hromady roku 2015. Jak píše Honza Bloudek, rozhodoval se VV mezi třemi variantami.

 

Něco představitelů ČHS, Božena Valentová, Tomáš Kublák, Petr Resch, Honza Bloudek
Něco představitelů ČHS, Božena Valentová, Tomáš Kublák, Petr Resch, Honza Bloudek, Lucka Bloudková, foto: Petr Jandík

 

První možnost je dokončit mandát do roku 2015 v současné šestičlenné sestavě. Tuto možnost stanovy bez problému umožňují, ale nevýhodou je kumulace funkce ekonoma a předsedy, které by se měly vyvažovat a doplňovat. Zastávání obou funkcí současně je náročné a někdy jsou oba pohledy v protikladu.

Druhá možnost je provést jen doplňovací volby předsedy, popřípadě ekonoma na zbytek funkčního období. Výhodou je odstranění kumulace funkcí, nevýhodou krátký mandát pro předsedu, ve kterém by nemohl realizovat dlouhodobější vize.

Třetí variantou je odstoupení celého VV a kompletní volbě celého nového vedení, keré by pak přišlo s vlastní vizí směru vývoje ČHS a mělo by pro její realizace plné tříleté funkční období. Nevýhodou tohoto řešení je jednak organizační náročnost, jednak fakt, že se ke stejnému termínu volí také disciplinární a revizní komise, jejichž funkční období bylo původně zamýšleno tak, aby se měnily v mezidobí mezí volbami VV.

Návrhy kandidátů na členy VV, předsedu a místopředsedy může podávat kterýkoliv člen ČHS.  Zatímco většina členů VV by ráda pokračovala v rozdělané práci a chce si volbami nechat potvrdit mandát, bude nutné najít předsedu disciplinární komise, členové do revizní komise se shánějí vždycky těžko.

Před novým, či staronovým Výkonným výborem stojí řada otázek k řešení. Stálým zdrojem problémů je financování ze strany státu, hledání sponzorů a celkový pohled a koncepce péče o závodní sport, která je jednou z činností Svazu jmenovaných ve stanovách.

Zde bude třeba aby VV přesněji definoval postoj ČHS k závodnímu sportu, reprezentaci a míře podpory závodní špičce oproti "masovému" závodnímu sportu, čili aby řekl jakou cenu mají pro ČHS medaile ze světových soutěží a jakou podporu na ni chce vynaložit, nebo je-li reprezentace jen věcí každého jednotlivce a od svazu dostane jen základní podporu. Toto by pak mělo být závazné pro všechny komise zabývající se závodními disciplínami.

 

Honza Bloudek a Šťáva na rozloučení se Zdeňkem Hrubým
Honza Bloudek a Šťáva na rozloučení se Zdeňkem Hrubým, foto: Petr Jandík

 

Jeden aforismus říká, že zasedá-li Parlament, nikdo si nemůže být jist hrdlem ani majetky. Něco podobné platí přeneseně i pro horolezecké volby. Nedají se zcela vyloučiti katastrofické scénáře, kdy by se do vedení mohll dostat někdo, kdo by mohl sledovat vlastní zájmy. Je na členstvu, aby bylo ostražité a dobře vážilo, koho volit a nerozhodovalo se impulzivně jen na základě plamenného projevu kandidáta na Valné hromadě. Volit se ale dá jen z toho, co bude na výběr. Přeji nám všem šťastnou ruku.

 Proběhlé Valné hromady:

2013, 2012, 2011, 2011, 2010
Mimořádná valná hromada ČHS 2009, 
Valná hromada 2009
Valná hromada ČHS 2008
Valná hromada ČHS 2007
Jak dopadla valná hromada? (2006),