Náhubková směrnice zrušena

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 31. 03. 2014

První reakce na diskusi Valné hromady

Poté, co byl Valnou hromadou odhlasován obecně formulovaný úkol zvýšit informovanost členů ČHS, navíc bez konkrétního termínu, mohl se Výkonný výbor zavřít do věže ze slonoviny, udělat pár kosmetických změn a bylo by splněno. Že by to zanechalo v leckom hořkou pachuť, je nabíledni.

Proto lze jen pochválit, že se Výkonný výbor postavil k problému čelem a jako první krok ve svém obměněném složení zrušil "Náhubkovou" směrnici o poskytování informací členům ČHS. Navíc byl ekonomický místopředseda pověřen vypracováním reportingové sestavy, která by umožnila pravidelné zveřejňování agregovaných údajů z účetnictví, s termínem spuštění testovací verze 30.6.2014. Bližší určení toho, co a jak lze členům ČHS poskytnout, je vypsáno v tomto dokumentu.

Bez bližšího rozboru je tu citován Zákon o ochraně osobních údajů: 

Podle § 4 písm. a) zákona je osobním údajem „...jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu....“
Zákon v § 5 odst. 2 říká, že „Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů...“. Za zpracováním osobních údajů se dle § 4 písm. e) zákona považuje i jejich „...zpřístupňování..., předávání, šíření, zveřejňování...“.
Z výše uvedených ustanovení zákona a konzultací, které jsme k tomuto tématu měli, vyplývá, že poskytnutí nebo zveřejnění osobních informací o konkrétních osobách bez jejich předchozího souhlasu by bylo považováno za neoprávněné zasahování do jejich soukromí.
Konec citace.

Jedním z nejpožadovanějších údajů byly údaje o podpoře jednotlivých reprezentantů vzhledem k podezření některých zainteresovaných členů, že podpora není poskytována objektivně, nestranně nebo v míře odpovídající podávaným výkonům. Ve světle citovaných ustanovení je pravděpodobné, že sdělení těchto údajů bude žadateli i bez náhubkové směrnice odmítnuto, pokud by se zveřejněním nesouhlasil dotčený reprezentant. Uveřejnění beze jmen by bylo patrně možno také považovat za problematické, neboť i nejmenovaný reprezentant je určitelný ve smyslu toho Zákona.

A tak zatímco kontrola správnosti a opprávněnosti zaúčtování údajů je, jak zaznělo na Valné hromadě pětistupňová, účelnost, objektivnost a "spravedlnost" přidělování podpory reprezentantům zůstává stále v rukou příslušných komisařů, popřípadě komisí a již s ohledem na Zákon o ochraně osobních údajů se pod veřejnou kontrolu nedostane. Jakkoliv komisař některé závodní disciplíny o podpoře v rámci schváleného celkového rozpočtu komise rozhodne, je to v rámci vnitrosvazových pravidel legální a nejsou nějaké veřejností viditelné známky, že by to bylo nějak dále kontrolováno.

Odkazy na revizní komisi jsou přitom bezzubé, protože ta kontroluje jen správnost účtenek a soulad s vnitřními předpisy a stanovami. I případné nespravedlivé rozhodnutí kojmisaře nelze nijak napadnout, protože není v rozporu se svazovými předpisy. Toto bylo vlastně základním důvodem kritiky "Náhubkové směrnice" a ani jejím zrušením se tato část svazové agendy patrně nezmění. Ono je to vůbec složité. Pokud například za stavu platnosti Náhubkové směrnice zveřejnila komise drytoolingu bez předchozího souhlasu Lucky Hrozové výši její podpory na jednotlivé závody (Kirov, Korea), bylo to nejen porušení této směrnice, ale patrně také porušení Zákona o ochraně osobních údajů. Pak nastává otázka proč u některých podporu zveřejit lze, u jiných ne. Nebo mohl funkcionář svazu zveřejnit i bez souhlasu to, co se člen na dotaz nesměl dozvědět? Pak může hned padnout kritika, že se zveřejňuje jen to, co se momentálně hodí.

Řešení by možné bylo. Stačilo by dát do reprezentační smlouvy nebo jiných podmínek jmenování do reprezentace jako podmínku souhlas se zveřejňováním výše podpory na jednotlivých akcích. Uvidíme, zda se k něčenu takovému VV také odhodlá. Obecně by bylo možné podmínit jakoukoliv podporu ze společné kasy souhlasem se zveřejněním její výše a účelu. Zákon o ochraně osobních údajů má tak dlouhá chapadla, že by nejspíš bez souhlasu žadatele vylučoval i třeba zveřejnění výsledků grantového řízení.