Ochranářům v NPR Kaňon Labe vadí neodržování podmínek

Autor: redakce <redakce(at)horyinfo.cz>, Zdroj: redakce, Vydáno dne: 02. 11. 2014

Magnézium, stabilní smyčky, množství cest i jištění

Zástupci Českého horolezeckého svazu byli pozváni na jednání se správou chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Na programu bylo nedodržování podmínek pro vymezení horolezectví v NPR kaňonu Labe. Podrobně si o programu můžete přečíst v oficiálním zápisu který je zveřejněn na stránkách Českého Horolezeckého svazu.

 

Vadí magnézium a erární smyčky

Zástupci CHKO předložili fotografie dokumentující používání magnézia a  podle jejich názoru příliš husté jištění v nových cestách. Dotazovali se na příliš velké množství nových cest. Podle ČHS padají některé obílené skály na vrub boulderingu, který dosud není zařazen do systému vrcholových komisí a proto ČHS výjimky pro bouldering zatím nevyjednává. U jiných fotografií připustil ČHS použití magnézia při lezení. Potvrdil, že o zákazech veřejnost informuje podle dohody. Ochrana přírody dále kritizovala zanechávání textilních smyček ve skalách tzv. stabilek. Bylo vysvětleno že správci skal tyto smyčky průběžně odstraňují, některé ale jsou označením nedokončeného prvovýstupu.

 

 

Návrat krále dal Alex na OS
Trůn, Návrat krále, Alex Honnold na OS, foto: Petr Jandík

 

 

Příliš mnoho nových cest?

Množství nových cest zdůvodnil Jan Pleticha narůstajícím dokončováním projektů před novým vydáním průvodce které je plánováno na únor 2015. Dále byl dotazován na trendy dělání nových cest neboť se CHKO zdá že množství železa ve skalách a nových cestách je příliš veliké a má za následek častější lezení a tudíž může docházet častěji k nechtěnému ulamování kusů skalních lišt, hodin a dalších specifických tvarů. Bylo zmíněno že nové cesty jsou někdy situované do severních velkých stěn často s vyvinutým mechovým patrem což je je v rozporu s předmětem ochrany přírodní rezervace Kaňon Labe.

CHKO předložila m.j. fotografie Velké Bašty, kde podle ní dochází k olamování lišt nejen erozí, ale i horolezeckou činností. Jeník Pleticha označil tvrzení za nepodložené, slíbil ověřit stav v terénu a podat zprávu. Ochrana přírody si vyžádala písemně pravidla budování nových cest co do vzdálenosti borháků a cest mezi sebou.

Strážci Ochrany přírody

ČHS požádal o seznam dobrovolných strážců Ochrany přírody, vzhledem k možné aktivitě falešných strážců v roce 2014. Jak poznat pravého strážce: V terénu se identifikuje služebním průkazem s fotografií a vyznačením území působnosti, služebním odznakem. Na oblečení má viditelné nášivky STRÁŽCE a logo příslušné CHKO. Více si mnůžete přečíst v oficiálním zápise.