ABS stahuje všechny ocelové aktivační jednotky a vyzývá ke kontrole lavinových batohů ABS TwinBag Systém

Autor: redakce <redakce(at)horyinfo.cz>, Zdroj: redakce, Vydáno dne: 24. 12. 2014

Výrobce lavinových batohů ABS reaguje na výrobní chybu subdodavatele ocelových aktivačních jednotek.

Všechny evropské ocelové kartuše (v černém provedení), které byly naplněny před 3.12.2014, musí být vyměněny.

Tisková zpráva ABS praví:
 
Je možné, že náš subdodavatel zodpovědný za jejich plnění, mohl během tohoto procesu vpravit do kartuší nečistoty, jež by mohly vést po opakované aktivaci k nefunkčnosti systému. 
Všechny lavinové batohy ABS Twinbag systems (dva vaky), které byly jakkoliv aktivovány těmito ocelovými aktivačními jednotkami, musí být neprodleně zaslány na ABS kontrolu.
ABS karbonové aktivační jednotky jsou nadále v pořádku a tudíž je není nutno posílat na kontrolu, stejně jako ABS Mono airbags.
 
Výrobce a plnitel ocelových aktivačních jednotek, používaných v ABS systému informoval ABS, že ocelové aktivační jednotky mohou být znečištěny během dílenského zpracování a následného procesu plnění. Z těchto důvodů by se ve výjímečných případech mohl systém ABS zablokovat během opakované aktivace. Tento defekt nastává pouze během vícenásobné – tréninkové aktivace..
 
ABS vzhledem k dlouhodobé empatii ke kvalitě a bezpečnosti našeho produktu sáhla k neprodlené akci a všechny evropské ocelové aktivační jednotky s datem plnění před 3.12.2014 vymění. Datum plnění se nachází na kruhové samolepící etiketě spolu s uvedením hmotnosti aktivační jednotky. 
 
Každý majitel lavinového batohu ABS TwinBag systému, který batoh jakokoliv aktivoval (včetně tréninkové aktivace) je tímto vyzván ke kontrole systému ABS. Tato kontrola je vyžadováno z důvodu možné kontaminace nečistotami během předešlých aktivací. 
Lavinové batohy ABS TwinBag systém, jež jsou stále v originálním balení a nebo nebyly aktivovány s výše zmíněnými ocelovými aktivačními jednotkami není nutné zasílat ke kontrole. V tomto případě musí majitel zaslat pouze kompletní aktivační jednotku k výměně,
ABS Mono Airbag a ABS karbonové aktivační jednotky jsou v pořádku a zákazník je může nadále bez problému používat.
 
ABS okamžitě informovala všechny distributory a zřídila informační linku pro koncové zákazníky a distributory. Pro veškeré informace týkající se výměny dotčených ocelových aktivačních jendotek a dalších náslených kroků klikněte na 
abs-airbag.com/recall
Aktivační jednotky a nebo lavinové batohy ABS TwinBag system včetně aktivačních jednotek zašlete na adresu:
 
Namche - Outdoor, s.r.o.
Heydukova 1589/6
18000 Praha 8
Česká republika
 
Nebo na:
 
ABS Peter Aschauer GmbH
Bahnhofstr. 14
84177 Gottfrieding
Germany