Pozor na staré popruhové smyčky

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 14. 09. 2015

Detail popruhu PE/PA (smíšený materiál)Jak dlouho si udrží pevnost?

Mnozí z nás se spoléhají na vysokou pevnost smyček Dyneema a dalších. Štandujeme na nich, jistíme se expreskami, dáváme je na hroty a do hodin. Kdo z nás se ale stará o to, jak jsou staré a jak douho si uchovávají svou deklarovanou pevnost? DAV provedl trhací zkoušky na více či méně opotřebených smyčkách a v časopise Panorama publikoval výsledky, které jsou varovné hlavně u polyetylénové Dyneemy

Výzkumníci DAV hledali odpověď na otázky: Jak rychle ubývá se stárnutím pevnost popruhových smyček v každodenním provozu? Jak se projevuje u různých materiálů? Existuje rozeznatelný vztah mezi úbytkem pevnosti a stářím či opotřebením?
Protože normy nezohledňují ani mechanické, ani prostředím determinované procesy stárnutí, musí si horolezci sami své vybavení na vlastní zodpovědnost kontrolovat a nespolehlivé vyřazovat.
Většina výrobců udává životnost popruhových smyček 10 let. Při častém používání je však životnost menší!

Pro testy byly použity šité smyčky z Dyneemy (PE), polyamidu (PA) a smíšeného materiálu (PE/PA), které používali horští vůdci a aktivní horolezci. Pro všechny tyto smyčky platí stejná norma EN 566, která předepisuje minimální nosnost 22 kN, pokud jsou nové.

 

Odshora Dyneema, smíšený popruh a dva polyamidové 
Odshora Dyneema, smíšený popruh a dva polyamidové, foto: Petr Jandík
 

Test se zaměřil na popruhové smyčky bez opletu, který by chránil nosná vlákna. U každé zkoušené smyčky, ke které byl dostatek informací (rok výroby, intenzita používání, účel použití) byl vytvořen štítek, ve kterém byly informace dokumentovány.

Tím bylo vytvořeno první kritérium pro osobní posuzování: Stáří a intenzita používání. Druhé kritérium byl vzhled. Podle zchlupacení a zašpinění byly smyčky rozděleny do tří kategorií:

 

  1. prakticky nové
  2. mírně opotřebené
  3. silně opotřebené

Jak podle těchto kritérií - stáří a opotřebení - určit, které smyčky vyřadit? Kvůli tomu bylo 163 smyček podrobeno kvazistatickému zatížení podle normy.
Pro vyhodnocení byly definovány tři pevnostní kategorie:

Odkud se vzala mez kritické pevnosti 16 kN? V závislosti na materiálu snižuje uzel pevnost až o 75%. V jisticím bodě jsou při pádu maximální síly až 6 kN, v extrémním případě až 8 kN. Pokud je Dyneemový šitý popruh zkrácený uzlem použit jako mezijištění, je to problém, protože uzel sníží pevnost na polovinu. Pokud je to bez uzlu 16 kN, s uzlem to bude 8 kN.

Výsledky výzkumu byly zdrcující. 139 ze 163 testovaných šitých smyček nevydrželo normované zatížení 22 kN a polovina testovaných smyček neudržela ani těch 16 kN!
Očekávanou souvislost mezi stářím a vzhledem smyčky bylo možné vždy pozorovat, ale byla podle materiálu různě silná.

 

 

sériové číslo všité do šru Dyneemy od Singing Rocku 
Nahoře dvě úzké Dyneemy, dole sériové číslo všité do švu Dyneemy od Singing Rocku, foto: Petr Jandík

 

 

Polyamid (PA)
Polyamidové popruhové smyčky jsou klasika, zpravidla barevné popruhy široké 1,5 až 2 cm. Polyamid je jediný materiál, který se dá koupit i nesešitý. V takové případě jsou vetkávány kontrolní proužky, každý proužek odpovídá 5 kN nosnosti. Testováno bylo 47 polyamidových smyček.
PA smyčky používané 3 - 5 let splňovaly prakticky všechny pevnost podle normy. Nižší hodnoty se objevily jen u velmi intenzivně používaných expresek. Protože ty se ale nepoužívají s uzlem, není redukce nosnosti kritická. Smyčky používané 6 až 10 let nesplňovaly pevnost podle normy ve více než 80% případů, ale jen 10% spadalo do kritické kategortie pod 16 kN. Těchto 10% bylo velmi intenzivně používáno a vypadalo velmi opotřebeně.
6 až 10 let staré smyčky, které se používaly zřídka a vypadaly sice opotřebeně, ale bez poškození (Kategorie 1 a 2) dosahovaly ještě relativně vysoké pevnosti. Pro uživatele je to praktické: u PA popruhů je vzhled a opotřebovanost dobrým kritériem k rozhodnutí, za je ještě používat. Pokud nemají tyto smyčky nějaké viditelné zásadní poškození, jsou hodnoty pevnosti blízké normě, i když jsou už starší.

Poytlylén (PE) - Dyneema
Smyčky z Dyneemy jsou tenké, lehké a bílé. Vložený barevný okraj je zpravidla z polyamidu, ale nepřispívá k nosnosti. Zářivě bílý materiál se zašpiněním během času stává tmavší. Testováno bylo 67 kousků.
Hlavní výsledek byl: Dyneema ztrácí nejrychleji nosnost. Již smyčky mladší, než 3 roky, vydržely ve střihu už jen 20 kN (nesplnily normu), po 3 až 5 letech používání průměrně 16 kN, polovina dokonce méně, takže se pohybovaly v kritickém pásmu. Z toho můžeme vyvodit jako vhodnou oblast použití na expresky, kde se nepoužívají uzly.

 

Dyneema, odshora zánovní a široká, dvě užší středně opotřebené 
Dyneema, odshora zánovní a široká, dvě užší středně opotřebené, foto: Petr Jandík

 

Také u Dyneemy je jasná souvislost mezi opotřebeným vzhledem a nízkou nosností. Výhodou přitom je, že u Dyneemy je na pohled vidět stáří. Za nova zářící bílá se časem zešedivuje a smyčky se postupně chlupatí. Optická kontrola zde funguje obzvláště dobře. Další poznatek z testů je, že širší Dyneemy (přes 1 cm šířky) se při používání poškozují méně, než úzké. U 3 až 5 let starých vzorků vydržely ty širší v průměru o 1 kN víc, než ty tenčí.

Smíšený materiál
Smyčky ze smíšeného materiálu mají společně použitá vlákna PE a PA, takže nevypadají bílé. Většina ze zkoušených smíšených smyček byla používána středně až málo a vydržely proto převážně mezi 17 až 22 kN. Smyčky, které po 3-5 letech nevydržely kritických 16 kN, byly používány velmi často a odpovídaly jednoznačně vzhledu kategorie 3. U 6-10 let starých smyček dosáhlo pevnosti požadované normou už jen 11% a 28% jich bylo pod kritickou pevností 16 kN., ale i zde byl vidět jejich špatný stav. Také u smyček ze smíšeného materiálu byla souvislost mezi vzhledem a pevností, vzhled smyčky je dobrý ukazatel.

 

Detail popruhu PE/PA (smíšený materiál) 
Detail popruhu PE/PA (smíšený materiál), foto: Petr Jandík

 

Resumé
U všech třech materiálů se stářím snižuje nosnost. Téměř polovina testovaných smyček měla obrovskou redukci pevnosti, což obzvláště silně postihuje smyčky z Dyneemy (PE). Výrobce udává maximální životnost 10 let, i když není produkt vůbec používán. Našly se PA smyčky starší 10 let, které se používaly málo a stále ještě měly vysokou nosnost. Naprotitomu PE smyčky (Dyneema), starší než 10 let ztrácejí výrazně pevnost i když jsou používány zřídka. Zvláštní obezřetnosti je třeba u tenkých popruhů Dyneema, jakmile přicházejí do let.
Dobrou zprávou je, že u všech třech materiálů existuje souvislost mezi povrchovou opotřebeností a pevností. Špatný vzhled popruhu znamená zpravidla také snížení pevnosti. Především zchlupacení je významný varovný signál.
Účel použití, tedy jestli byla smyčka používána jako expreska, nebo smyčka na štand, nemá přímý vliv na snížení pevnosti. Ale materiál, který je trvale zavěšen v cestách může mít drasticky sníženou nosnost, jak ukázal test na expreskách z Rätikonu. Expreska z Dyneemy, která visela 1,5 roku v cestě Silbergeier, praskla při 11 kN. Takže pozor na expresky trvale visící v cestách!

Hlídání stáří šitých smyček je na každém z nás, ale ruku na srdce, kdo si eviduje kdy kterou smyčku koupil a jak dlouho ji má? Výrobci nám to také neulehčují. Snad jedině Singing Rock zašívá do švů i sériové číslo. Mammut ani Black Diamond bližší identifikaci nemají. Každopádně, pokud nám smyčka při pádu praskne, je to především náš problém a proto bude nejlepší všechny chlupaté a opotřebené Dyneemy vyhodit a všechny nově nakoupené evidovat.

Zpracováno podle DAV Panorama. Původní článek je ke stažení zde

 

Expresky z Dyneemy. Střední a pravá jsou stejně staré, pravá je nepoužívaná.
Expresky z Dyneemy. Střední a pravá jsou stejně staré, pravá je dosud nepoužitá, foto: Petr Jandík

 

 

 

Smíšená smyčka
Smíšená smyčka, foto: Petr Jandík