Výzva ke kontrole karabin Black Diamond

Autor: redakce <redakce(at)horyinfo.cz>, Zdroj: redakce, Vydáno dne: 05. 02. 2016

Zkontrolujte si vybavení

Firma Black Diamond se rozhodla vyzvat ke kontrole karabin a šitých popruhových smyček s tím, že určité série by mohly představovat bezpečnostní riziko a budou zákazníkům vyměněny.

Podrobnosti k výměně najdete zde

Výzva ke kontrole se týká karabin a expresek s rozmezím výrobních čísel od  4350 do 6018. Kompletní seznam následuje.

U některých karabin může konec západky nebo drátěného oka u drátových karabin být nesprávně vyroben a následkem toho se karabina nemusí správně dovírat.

Navíc může být nesprávně sestavena šroubovací karabina s pojistkou zámku a tím pádem se nezamykat správně.

Kvůli těmto potenciálním závadám nebyla hlášena žádná nehoda, ale Black Diamond se rozhodl dobrovolně vyhlásit výzvu ke kontrole.

Pokud máte karabinu, která spadá do výše uvedené série výrobních čísel, zkontrolujte si ji podle dále uvedeného postupu a pokud shledáte závadu, přestaňte karabinu používat a kontaktujte Black Diamond, který vám ji zdarma vymění.

Postup kontroly - co kontrolovat:

- pro karabiny s pevnou západkou:  západka je správně zanýtovaná
- u drátových karabin: konec západky je správně tvarovaný.
- U karabin se šroubovaní pojistkou: západka a šroubovací pojistka jsou sestaveny správně a fungují správně.
- Západky jakékoliv karabiny se musí zcela zavřít, ať už je uvolněna z jakékoliv pozice.

 

Přehled dotčených karabin:

 WIREGATE CARABINERS

(All Colors)
(All Colors)
SOLID GATE CARABINERS
LOCKING SCREWGATE CARABINERS