Napomenutí za kartáčování chytů

Autor: redakce <redakce(at)horyinfo.cz>, Zdroj: Redakce, Vydáno dne: 04. 01. 2017

Mediální vír

Padl dlouho očekávaný verdikt disciplinární komise ohledně úpravy terénu na Žihli. Sekání se neprokázalo, kartáčování však přehnali a napříště se ho zdrží. Aktualizace: Azbestová. bomba na Lezci.

Aktuálně: OVK ZČ se nechce smířit s rozhodnutím DK ve věci manipulace chytů na Žihli a po vyčerpání možností daných stanovami a předpisy ČHS zkouší rozvířit věc mediálně. Na serveru lezec.cz publikoval předseda OVK Marek Rottenborn článek Žihle - manipulace chytů, kde prezentuje svůj pohled na věc. Článek obsahuje fotky, na kterých ukazuje, že se kartáčováním nedá dosáhnout vytvoření chytu. Bere si k této demonstrací ovšem pevnou a nenarušenou část kamene. Petr Resch, Karel Hegr a snad i další, ale údajně ocelový kartáč a šroubovák používali na zvětralé a nestabilní části horniny, takže předvedené fotky ve článku mohou být zavádějící. Základní chyba je asi v tom, že si DK neudělala místní šetření a nezávislé posouzení podstaty věci a tahle chyba se teď opět vrací. Rozhodnutí DK je již napsané, VV se k tomu nepochybně vracet nebude, ale celá věc stále bublá a v březnu bude volební Valná hromada ČHS. DK ovšem není vyšetřovací orgán. Tím by měla být spíš OVK, ta ale vzhledem k tomu, že je ve věci žalobcem, nemůže být zároveň nestranným znalcem.

Dále se článek zmiňuje o různých dokumentech, jejich obsah je ale pro veřejnost nepřístupný, takže si o nich nemůže udělat žádný obrázek. Matoucí, je, že jsou jejich názvy podtržené, jakoby šlo o aktivní odkaz, ale odkazy ve článku nejsou. Jediný odkaz na text Odvolání je nefunkční.


VV zamítl odvolání Západočeské OVK proti rozhodnutí DK. Podle zápisu z jednání VV se bod projednával bez účasti Petra Resche, který byl jedním s potrestaných napomenutím v původním rozhodnutí DK. Rozhodnutí je bohužel strohé a hlavně bez jakéhokoliv zdůvodnění. Na jedné straně to lze do jisté míry pochopit, protože VV má mnoho jiné práce. Na druhé straně povede absence zdůvodnění pravděpodobně k dalšímu mediálnímu víru a nakonec ho bude muset VV stejně zdůvodňovat a stráví s tím možná více času, než kdyby napsal zdůvodnění hned.

OVK Západní Čechy není spokojena s rozhodnutím DK a podala proti němu odvolání. Popis skutkového stavu je podle OVK ZČ neúplný, není totiž řešen celý rozsah jejího původního podání. Komise uvádí, že "Nebyla řešena hrubá mechanická a chemická modelace skály v masivním rozsahu" a požaduje, aby došlo k důslednému prošetření všech skutků, jenž nejsou v rozhodnutí DK zmíněny. Zápis ze schůze zde, zápis s výzvou k prvotnímu disciplinárnímu řízení je zde. Pozoruhodné je, že stanovisko komise je reakcí na podání i Davida Chudoby, který není vůbec členem ČHS, jak se vícekrát na internetu vyjádřil.

 

 

Intenzivně mediálně diskutovaný případ úpravy chytů na boulderech v Žihli dospěl ke svému rozuzlení. Disciplinární komise rozhodla udělit nejmenší trest, veřejné napomenutí, zástupcům právnické osoby, organizující Petrohradské PADání. Ke trestu nutno podotknout, že DK kromě případu Radka Lienertha, který nevyřídil včas závodnické licence pro drytoolisty, ještě neudělila trest vyšší.

Komise uvádí, že nejnižší možný trest v tomto případě udělila proto, že se přestupci k činu přihlásili a zavázali se, že napříště nebudou používat kartáčování k úpravě chytů. Stejně tak se k činu přihlásili v diskusích k tomuto problému. Komise dále uvádí, že sekání, to jest umělé vytváření chytů, se z fotodokumentace neprokázalo a přestupci jej také vyloučili.

V diskuzích o tomto problému boulderingové etiky bylo také zmiňováno použití hořáků, DK se však tímto problémem nezabývala.

Celý text Rozhodnutí disciplinární komise najdete na horosvazu. Návrh pravidel boulderingu, sestavený na základě diskuze o problému Žihle najdete na czechbouldering.com