Změna v rozpočtu ČHS na rok 2017

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 24. 03. 2017

<!-- ČHS logo 200-->Bude vrcholové sportovní centrum mládeže

Podle aktuální zprávy na webu ČHS se podařilo uzavřít s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy smlouvu o financování Vrcholového sportovního centra mládeže. Díky tomu se mění návrh rozpočtu, který bude schvalovat sobotní Valná hromada. Aktualizace: Opraven volební a jednací řád VH.

Důvodem změny je, že v době přípravy podkladů pro VH neměl svaz z potvrzeniou výši dotací z kapitol  I. Sportovní reprezentace ČR, II. Sportovně talentovaná mládež a V. Činnost sportovních svazů.  Výše rozpočtu byla stanovana an základě opatrného odhadu. Mezitím se podařilo s MŠMT potvrdit a podepsat financování projektu Vrcholového sportovního centra mládeže (VSCM) s rozpočtem 1,6 milionu Kč a potvrzené jsou i konečné částky na straně příjmů v kapitolách I., II. a V., zatímco dotační programy IV. VI. a X. nejsou potvrzené ani uzavřené dodnes. Celkové očekávané příjmy se tak zvedly o 1,9 milionu.

Aktualizovaná verze rozpočtu je zde.

 

Hlasování o změně stanov
Hlasování o změně stanov, foto: Petr Jandík

 

 

Na sobotní schůzi proběhne volba staronového vedení s jednou novou tváří, kterou je bankéř Martin Veselý. I když se v některých diskuzích stále objevují báje o obrovských penězích, které si VV rozděluje sobě a spřáteleným firmám, nějak to nenalákalo více kandidátů, než právě jednoho na každé volené místo, pokud nenastane ještě nějaké překvapení na poslední chvíli. Valná hromada tak nejspíš bude mít možnost volit digitálně, nula nebo jednička. Co by se stalo, kdyby nebyly navrhované osoby zvoleny, neříkají stanovy ČHS přímo. Výkonný výbor musí mít v období mezi VH nejméně tři členy. Zda by bylo možné aplikovat tohle ustanovení i na nově volený VV, kam by některý kandidát případně nebyl zvolen a neměl by ani protikandidáta, by musela rozhodnout na místě Valná hromada.

Mimochodem je třeba upozornit na jednu poněkud zavádějící věc. Podle stanov, článek VIII/2, se volí předseda přímo a místopředsedy si volí již členové VV ze svého středu. Na pozvánce k VH a volebních kandidátech jsou však uvedeni kandidáti na místopředsedy, jakoby mohla VH místopředsedy volit. To stanovy neumožňují. Proto je informace o tom, kdo kandiduje na kterou místopředsednickou funkci jen nezávazná informace. To je jen taklové co by kdyby. Proto je na webu od 23.3. vydána opravená kopie jednacího a volebního řádu.

 

Současné vedení je až na menší výjimky celkově úspěšné a předpokládám, že mu většina delegátů dá opět důvěru.