Na Prachově se platí

Autor: Božena Valentová, tajemnice ČHS <info/zavináč)horosvaz.cz>, Zdroj: Božena Valentová, tajemnice ČHS, Vydáno dne: 02. 04. 2017

Prachovské skály, MnichPlacené okruhy nejsou zdarma

Významnou lezeckou oblastí Českého ráje jsou Prachovské skály, které se nachází na soukromých pozemcích rodiny Schliků.

Lezení v Prachovských skalách je povoleno pouze s jejich souhlasem, za předpokladu, že lezci budou dodržovat:
Rozhodnutí Správy CHKO Český ráj
Pravidla lezení v pískovcových oblastech v Čechách
Provozní řád upravující lezení v Prachově
 
K lezení na Prachově opravňuje členský průkaz ČHS, popř. členský průkaz jiného horolezeckého spolku či klubu.
 
Vstup horolezcům do skalkteré se nachází v placené zóně(návštěvnické okruhy), je povolen pouze po zaplacení vstupného, popř. parkovného v případě příjezdu autem. Vstupné je slouží k financování údržby Prachovských skal včetně návštěvnické infrastruktury.
 
Pokud jezdíte lézt do Prachova častěji, můžete využít celoročního průkazu opravňujícího ke  vstupu do skal.
Možnosti získání průkazu: 
- účast na jarní brigádě + uhrazení celoročního poplatku 100 Kč 
- uhrazení ročního poplatku 300 Kč
Celoroční průkazy s fotografií držitele jsou vydávány po zaplacení příslušného poplatku v pokladně u Turistické chaty.
 
Při lezení v Prachovských skalách platí:  
- zákaz lezení na vlhké nebo mokré skále
- zákaz lezení s magnéziem nebo jinými chemickými prostředky vysušujícími ruce
- zákaz poškozování skal (zákaz používání jisticích prostředků poškozujících skálu apod.).
Cesty se lezou zásadně zdola v maximálním počtu 5 lidí v jednom lanovém družstvu, lezení top rope je výslovně zakázáno.
 
Lezení je možné na skalách, které jsou evidovány v databázi Skály ČR na webu ČHS, pokud byly vloženy do 17.10.2016. Povolení lezení neplatí pro lokality Starý Hrádek, Fortna a Dračí rokle.
Prvovýstupy jsou možné pouze po dohodě s Oblastní vrcholovou komisí Prachov.
 
Podrobné informace najdete na webu Prachovské skály 
Informace o možnostech lezení - databáze Skály ČR

Prosíme, abyste výše uvedené podmínky respektovali a přispěli tak k tomu, že Prachovské skály budou pro horolezce i nadále otevřeny.
 
B. Valentová, sekretariát ČHS
T. Vlach, předseda OVK Prachov