Výročí českého organizovaného horolezectví

Autor: Vladimír Procházka ml. <(at)>, Zdroj: Vladimír Chroust Procházka II., Vydáno dne: 13. 11. 2017

letopočtový paradox

Jak velký význam v českém horolezectví mají pískovcové skály, to lze vidět i na pamětních odznacích k významným výročím naší organizace. Na odznaku k tomu padesátému máme Prachovskou jehlu, k devadesátému příhrazskou Kobylu a ke stojedenáctému výročí Milence z Ádru.

Setkáváme se tu však se zajímavým paradoxem. Odznak k 50. výročí je z roku 1974, ale 90. výročí se slavilo již roku 1987, tedy nikoli za 40, ale za pouhých 13 let! Brožura k 50. výročí je z roku 1974 a již za 23 let vyšel sborník ke 100. výročí. Jak je to možné?

Rozpor vznikl rozdílným datováním počátku organizovaného českého horolezectví. Za ten v rozkvětu a pookupačního „normalizačního“ utužování minulého režimu tehdejší potentáti vzali až založení Klubu alpistů československých (KAČs) roku 1924. Slováci přitom datovali své horolezecké zrození od založení IAMESu 1921. Kus významné historie a skutečný počátek českého horolezectví z dob Rakousko-Uherska – tedy založení Českého odboru Slovinského planinského drušstva (Čo SPZ) roku 1897 - byly zjevně účelově „jaksi opomenuty“.

K 85. výročí založení Čo SPZ to roku 1982 na pravou míru uvedli svými vzpomínkovými články Vladimír „Chroust“ Procházka a Marie Hrobařová v „polosamizdatu“ HORY 16 a společně s dalšími se významně zasloužili o to, aby za počátek našeho organizovaného horolezectví byl oficielně uznán ten pravý - pod českou a slovinskou vlajkou - 1897.

A tak roku 1987, ještě za minulého režimu, bylo v Prachovských skalách oslaveno 90. výročí historicky správně, stejně tak o deset let později již v novém režimu 100. výročí v Sedmihorkách. K oběma slavnostním příležitostem naše organizace vydala výroční plakáty. Na 110. výročí se trochu pozapomnělo a tak až roku 2008 byly ve dvou verzích vyraženy pamětní odznaky se skoro magickou číslovkou 111.


U příležitosti společné oslavy PZS a ČHS ke 120. výročí českého organizovaného horolezectví, pořádané na zámku Hrubá Skála 4.11.2017, vysvětlení paradoxu podal Vladimír „Chroust“ Procházka II.

 

Odznaky 50, 100 a 111 let
Odznaky 50, 90 a 111 let, foto: Vladimír Procházka

 

 

50 let
50 let, foto: Vladimír Procházka

 

 

90 let
100 let, repro foto: Vladimír Procházka

 

 

Hory 16
Hory 16, foto Karel Vlček, repro foto: Vladimír Procházka

 

 

Obsah Hory 16
Obsah Hory 16, repro foto: Vladimír Procházka

 

 

článek Hory 16 - 1
článek Hory 16 - 1, repro foto: Vladimír Procházka

 

 

článek Hory 16 - 2
článek Hory 16 - 2, repro foto: Vladimír Procházka

 

 

článek Hory 16 - 3
článek Hory 16 - 3, repro foto: Vladimír Procházka