Nové povolení na Labák

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 04. 01. 2018


Pravý břeh Labe

V Novém roce přibylo na pravém břehu Labe povícero novinek. NPR Kaňon Labe jednak přešla pod Správu NP české Švýcarsko, jednak se vyjednávalo nové povolení.

 

Poslední relikvie
Alex Honnold, Poslední relikvie na Trůn, foto: Petr Jandík

 

Toto povolení nabylo právní moci koncem roku 2017 a zavádí větší množství omezení, než tomu bylo dříve. Úplný zákaz lezení zůstal na věžích Doutník a Čihadlo. ČHS se snažil tento letitý zákaz zrušit, ale nebyl vyslyšen. Správa NP se tímto návrhem zabývala, ale nenašla důvod zákaz zrušit, neboť jsou zde dochované unikátní tvary skalního reliéfu, které je třeba chránit, jak se praví v Opatření obecné povahy, kterým se lezení v NPR upravuje.

Novinkou je značné rozšíření sektorů se sezónním zákazem. Z celkem 22 sektorů na Pravém břehu jich zůstalo celoročně povoleno deset v NPR plus sektor 1. Na výsluní, který je mimo NPR. Bilance podle počtu cest je taková, že z celkem 3499 v databázi Skály ČR evidovaných cest jich je celoročně povolených 1522 v pásu sektorů od Šoulendu až k Ostrohu Skříně, který již je povolen jen sezónně. Dva celoročně povolené sektory jsou ještě na jižním konci kolem Loubí. Důvodem pro toto značné rozšíření sezónního zákazu je klid na hnízdění ptactva a podle zprávy o vyjednávání byl návrh na omezení ještě podstatně větší. Zásluhou Jeníka Pletichy, který má jako předseda OVK rozhodující podíl na vyjednávání, se podařilo alespoň to, co je platné nyní. 
Duhová věž, Šepot květin
Duhová věž, Šepot květin, foto: Petr Jandík

 

ČHS doufá, že se spoluprací na ochraně vzácných druhů ptactva podaří přesvědčit nového správce rezervace, že tak rozsáhlé sezónní uzavírky nejsou potřebné.

Další podmínkou je trvající zákaz magnézia a jiných látek sloužících ke zvýšení tření. K tomu se v dokumentu OP píše, že magnézium je podpůrý prostředek používaný hlavně přo těžších výstupech a jeho vyloučením se nevyloučí lezení jako takové. Důvodem pro zákaz je fakt, že dvě v dokumentu citované odborné práce nevyloučily vliv magnézia na změnu fyzikálních vlastností pískovce a také vliv na krajinný ráz, kdy bílé skvrny na skále působí rušivým dojmem. 

Vzhůru do druhého pokusu na Poslední relikvii
Alex Honnold, foto: Petr Jandík

 

Dokument zakazuje slackline, zůstává zákaz přeskoků mezi masivy a věžemi a jsou tu samozřemé věci, jeko zákaz tvrdých podrážek, lézt se smí jen na suché skále, za denního světla atd.

Dlouhodobým cílem Správy NP je postupně omezit tvorbu nových cest na minimum, limitem pro rozšiřování počtu cest je požadavek na zachování morfologie skalního povrchu a ochrana vzácných tvarů mikroreliéfu. Výsledkem toho je zákaz prvovýstupů na 24 skal a u dalších dvaceti je nutno zamýšlený prvovýstup nechat 30 dní předem schválit od Správy, která jej může zakázat, nebo stanovit podmínky. Takto funugjí prvovýstupy již delší dobu v Národním parku České Švýcarsko. Celkem je na Pravém břehu 397 skal a z nich má omezené prvovýstupy 44. 

Štand u 2. kruhu a plotna nad ním
Převozníkův hněv, foto Petr Jandík

 

Nové povolení je vyhlášeno jen na tři roky, důvodem je, že si za tu dobu chce Správa doplnit chybějící údaje, zmiňuje se o monitoringu návštěvnosti nejen horolezců a vztahu míry návštěvnosti k vlivu na přírodní prostředí.

V databázi Skály ČR, provozované českým horolezeckým svazem je nové povolení promítnuto včetně odkazů na dokumenty a informací o omezení prvovýstupů v dotčených skalách.

Užitečné odkazy:

Opatření obecné povahy 2017

Mapa

Pravý břeh Labe v databázi Skály ČR 

 

Nad 3. kruhem
Převozníkův hněv, foto Eva Jandíková