Grivel slaví 200 let!

Autor: Vladimír Procházka ml. <(at)>, Zdroj: Vladimír "Chroust" Procházka II, Vydáno dne: 10. 10. 2018

Grivel logoHistorie inovací

Nejde jen o značku. Je to krásný příběh z pod Mont Blancu, pořádný kus historie, v níž si Grivel připsal mnohá významná prvenství...

Při dávných výstupech na hory člověk musel překonávat dva problémy.
 
Tím prvním byl odvěký strach předků z těch nebezpečných míst, jistě obývaných hroznými netvory a příšerami, s dunícími lavinami a sesuvy půdy, ledem, mrazem a dechberoucím vichrem… 
 
Druhý zásadní problém představovala nepřipravenost lidského těla všem těm nástrahám hor čelit. Žádný kožich ani drápy, žádný zobák, žádná kopyta...
 
První problém překonávalo osvícenectví osmnáctého a romantismus devatenáctého století, které zcela změnily pohled na hory. Lidé je přestali vnímat jako děsivé, ale jako krásné a dokonce přitažlivé.
 
Druhý problém řešili hlavně horští kováři, kteří přišli s potřebnými “železnými drápy” - zprvu hřeby k okování bot a zvláštními sekerami k sekání ledu, později cepíny a stoupacími železy, bez nichž byl pohyb v říši věčného ledu takřka nemyslitelný a smrtelně nebezpečný.

Z malé kovárny rodiny Grivel v Courmayeuru pod Mont Blancem, právě tam kde se zrodil alpinismus, postupně vznikla na pomůcky do ledu specializovaná dílna. Její počátek se datuje do roku 1818, když jeden zanícenec koupil první hůl s kovovou špicí a hřeby do bot, dobré do ledu a přitom natolik tvrdé, kvalitní, aby nemizely před očima při lezení po skále. 
 
Tradici skutečné alpinistické výroby založil Cassiano Grivel, když se synem Dominiquem začal kovat první cepíny, kombinaci alpské hole a malé hlavice se zobcem a sekerkou k sekání stupů.
 
Roku 1909 do dílny zavítal anglický železniční inženýr Oscar Eckenstein s vlastním návrhem prvních moderních stoupacích želez v horolezecké historii, a spolu s tehdy nepříliš přesvědčeným Henry Grivelem je vyrobili.
 
Není lepší propagace novinky než veřejná ukázka. A tak roku 1912 na ledovci Brenva Eckenstein a Grivel uspořádali "Councors de Cramponneurs" mezi horskými vůdci, první závody v historii horolezectví!
 
Laurent Grivel, Henryho nejstarší syn, přišel již roku 1929 s nápadem přidat k doposud desetihrotým Eckensteinovým železům dva přední hroty. Úplná revoluce, první dvanáctihroté mačky! Ty umožnily zdolávat i nejstmější led bez dívějšího cik-cakování, výstup zjednodušily a značně urychlily. 
 
Dříve se uváděl letopočet 1930, jindy1931 – to byly patrně roky, v nichž dvanáctihroté Grively byly vyrobeny a vešly ve známost především známým výstupem skupiny vedené Laurentem Grivelem Whymperovým kuloárem na Aiguille Verte.
Grivel dvanáctihrotky
Grivel dvanáctihrotky

 
Bratři Camillo a Aimé Grivel se pak postarali o snížení váhy, když přišli s dvanáctihrotkami o váze pouhých 360 gramů. “Superleggeri Grivel (superlehké Grively) byly při prvovýstupech na tři nejvyšší hory Země – Everestu, K2 i Kanč – a pak účinkovaly na všech dalších osmitisícovkách. 
Po mačkách následovaly i “Superleggeri Grivel” cepíny za použití nové Ni-Cr-Mo oceli (tzv. “chrommoly”, která je dnes světovým standardem).
 
Čas letí a svět se mění, ani horolezectví a byznys okolo není jako kdysi. Globalizace přišla náhle a jako v mnoha podobných příbězích, kde se rodinné vlastnictví mísí s prací, firmou, obchodem, nová situace si žádala změnu “hnacího motoru”. 
 
Koncem sedmdesátých let minulého století klesl Grivel ze světové pozice na úroveň jen mírně nadregionální. Pozvednout firmu zpět na výsluní přišla roku 1981 skupina nadšenců, semknutá kolem Gioachina Gobbi. Začala tak éra rodiny Gobbi – a dnes již víme, že éra veleúspěšná.
 
Vše muselo být přehodnoceno, uděláno jinak. Technologie, výrobky, distribuce, přístup ke spolehlivosti a bezpečnosti, k životnímu prostředí…
 
Stavebnicový systém cepínu Super Courmayeur umožnil měnit přední i zadní díly, nejrůznější zobáky, lopatky, tlouky (nástup této zbraně jsme zachytili v našem polosamizdatu Hory 17 a 18, 1984-5). 
Pak přišly skvělé lehké univerzální mačky 2F a rámovky Rambo, dále první násada cepínu s ergonomickým prohnutím. The Machine přišla s novou geometrií pro technické zbraně, Grivel také uvedl první násadu s uhlíkovými vlákny...
 
Bezpečnost
 
S počátkem nového milénia Grivel napřel úsilí a investice do zvýšení bezpečnosti svých výrobků – pro zvýšení bezpečnosti jejich uživatelů.
 
Roku 2003 tak Grivel vybavil všechny typy maček novým “anti-ball” systémem, spolehlivě vyhazující sníh, ketrý se jinak nebezpečně nabaluje mezi hroty.
 
Do roku 2014 firma nepatřila zrovna ke “karabinovým” výrobcům, ale v tom roce přišla revoluce. To když Grivel patentoval a vyrobil první karabinu Twin Gate se dvěma protisměrnými závorami. Nejbezpečnější karabina, systém zajišťující karabinu bez zásahu uživatele! Cvak cvak a finito! Jak známo, za Twin Gate Grivel získal zlatého technického “Oscara” Compasso d'Oro – a to jako první na poli outdoorového vybavení!
 
 
Životní prostředí 
 
Roku 2004 jako první v sektoru zavedl environmentální management a obdržel certifikát ISO 14001, zohledňující udržitelnost vývoje.
Roku 2010 Grivel vybudoval vlastní fotovoltaickou elektrárnu, největší v regionu, aby byl nezávislý na exhalujících zdrojích energie. Firma tak má k dispozici 7000 čtverečných metrů solárních panelů s výkonem 516 kW. Pro porovnání, ročně tím ušetří 83000 litrů (1173 barelů) topného oleje a do atmosféry Země nevyfoukne 806 kg CO2denně!
 
Roku 2017 se Grivel rozhodl přistoupit na 3R systém: Reduce-Recycle-Reuse, definovaný OECD. Stánky Grivel na výstavách jsou vytvářeny v tomto duchu a mají přivést spotřebitele k prostředí ohleduplné 3R filosofii. Nový Espace Grivel v Courmayeuru je koncipován stejně tak.
 
 
 
Espace
 
Espace Grivel je místo, kde firma chce ukázat dlouhý příběh své slavné historie a vystavit podstatný výběr z bohaté nabídky. 
Letos Grivel ke své “dvoustovce” uvedl výroční cepín s dřevěnou násadou a kovanou hlavicí a repliku starého ruksaku, uctivě reprodukující dnes již dávné historické modely. 
 
 
Distribuce
 
Grivel dnes prodává více než 90% produkce v 51 zemích světa, všude kde lidé vzhlížejí k horám a vidí v nich více než jen hromadu kamení a ledu – protože na vrcholech hor vždy slunce vychází dříve a zapadá později…
 
Podle firemního článku Grivel 
pro HoryInfo připravil 
Vladimír “Chroust” Procházka II. 
 
Ilustrace z převzaty z materiálů Grivel, bulletinu Hory, knihy Horolezectví zblízka a časopisu Montana Plus
 
 
Související články: 
 
https://www.horyinfo.cz/view.php?nazevclanku=grivel-twin-gate-mega-k6g&cisloclanku=2015030009
 
https://www.horyinfo.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2016060018
 
https://www.horyinfo.cz/view.php?nazevclanku=solarni-karabiny-grivel&cisloclanku=2016120014
 
 
Grivel logo
Grivel logo

 

 

Eckenstein & Co
Eckenstein & Co

 

 

Eckenstein & Co
Eckenstein & Co

 

 

Grivel 200
Grivel 200

 

 

Grivel 200
Grivel 200

 

 

 

 

 Grivel 200
Grivel 200

 

 

Montana Plus
Montana Plus

 

 

Bulletin Hory 17
Bulletin Hory 17

 

 

Bulletin Hory 18
Bulletin Hory 18

 

 

Montana Plus
Montana Plus

 

 

Montana Plus
Montana Plus

 

 

Grivel 200
Grivel 200