Varování před špatně zalepenými borháky

Autor: Těšitel <vladimir.tesitel(at)worldonline.cz>, Zdroj: Vladimír Těšitel, Vydáno dne: 02. 04. 2019


Lepení bez špičky

Někteří prvovýstupci začali dávat do vyvrtaných děr pro borháky lepidlo přímo z kartuše aby ušetřili 18 Kč za mísicí špičku s tím, že lepidlo promíchají borhákem v díře. Vladimír Těšitel otestoval pevnost takovýchto borháků a před lepením bez mísicí špičky varuje. Pronášime jeho zprávu.

Při školení – semináři – osazování kruhů a borháků s pískovcích - lom Kacanovy- jsme provedli zkoušku způsobu, který někteří používají: Chemickou maltu Fischer jsme aplikovali do vyvrtané díry bez použití mísící špičky. Promísení bylo provedeno otáčením borháku, zasunutým do díry s maltou – cca 15 otáček.
Druhý borhák byl zalepen touto maltou s použitím mísící špičky tak, jak je výrobcem malty doporučeno.
Následná pevnostní zkouška prokázala pevnost osazení s použitím mísicí špičky – silou 40 KN se nepodařilo borhák vytáhnout ze skály,
 
V případě bez použití mísící špičky stačilo na vytažení jen 16KN, což je jen o jeden KN víc, než určuje předpis (norma EN 595).
Vzhledem k tomuto výsledku byla provedena další zkouška, lepení borháku do bloku pískovce bez použití mísící špičky:

 

Vrtání
Vrtání, foto: Archiv V. Těšitel

 

Vrtání
 

 

čištění
čištění, foto: Archiv V. Těšitel

 

Vyčistění díry

 

 

 

Vtlačování chemické malty bez špičky
Vtlačování chemické malty bez špičky, foto: Archiv V. Těšitel

 

Aplikace malty bez použití mísící špičky
 
 

 

Usazený borhák
Usazený borhák, foto: Archiv V. Těšitel

 

Zalepený borhák – během zasouvání několik otoček, pak ještě dalších 15 otoček.
 

 

Chybně zalepený borhák, po krajích je nevytvrdlá malta.
Chybně zalepený borhák, po krajích je nevytvrdlá malta., foto: Archiv V. Těšitel

 

9 dnů po zalepení byl blok rozříznut.
 
Šedá hmota kolem borháku je vytvrzená chemická malta. Tmavé proužky u vnitřního okraje díry je nevytvrzená malta, do které šel bez použití větší síly zasunut zahrocený hřebík.
Nepromíchaná a nevytvrzená malta vznikla tak, že na vnitřní ploše díry zůstala malta během promíchávání bez pohybu, proto do ní nebyla zamíchána druhá složka.
Z předchozího vyplývá, že lepení bez použití mísící špičky je nebezpečné a je nutné, aby Ti, kteří takovým způsobem kotvící prvky osadili, aby o tom informovali příslušné správce skal a dohodli nápravu.

 

Vlevo chybně a vpravo správně zalepený borhák
Přikládám ještě jednu fotografii, kde je vpravo správně zalepený borhák.
 
Vladimír Ťéša Těšitel