Zasedání VV ČHS: Kooptován Pavel Blažek

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 16. 10. 2019

<!-- ČHS logo 200-->Marketing potřebuje posílit

Výkonný výbor ČHS vyřešil odchod Davida Urbáška kooptací Pavla Blažka, manažera Adama Ondry, kterého pověřil oblastí marketingu. V marketingu má Pavel Blažek jistě hodně zkušeností nabytých zastupováním Adama Ondry.

Přede dvěma lety vystupoval Pavel Blažek společně se spolkem České sportovní lezení, minulé Vlané hromady ne zúčastnil, ale nevystupoval. Po odvolání Tomáše Bintera z vedení komes portovního lezení došlo ke sbližování, Blažek byl nominován jako kouč týmu ČHS na závod v Kranji. Podle místopředsedy Martina Veselého jedná Pavel Blažek racionálně a jeho zkušenosti pomohou ČHS na poli sportovního marketingu.

 

Pavel Blažek, manažer Adama Ondry
Pavel Blažek, manažer Adama Ondry, foto: Petr Jandík

 

Pavel Blažek byl kooptován do příští Valné hromady, která bude mít na programu dovolbu jednoho člena VV a dá se předpokládat, že mezi kandidáty bude i Pavel Blažek. Průsečík společných zájmů mezi ČHS, Adamem Ondrou a Pavlerm Blažkem existuje. Pokud by se řešilo něco, kde by hrozil střet zájmů, bude to muset zbytek VV ohlídat.

Z dalších bodů jednání:

členské průkazy na příští rok se mohou objednávat od 2. prosince. Předsedové komisí, členové VV a významní spolupracovníci dostanou průkazy zas odměnu zdarma. 

ČHS zajišťuje generální shromáždění EUMA a BMU, přičemž shromáždění BMU platí ČHS jakol svůj členský příspěvek.

ČHS povede nový grant z programu Erasmus+, jehož výsledkem má být interaktivní celůoevropská mapa s databází horských chat a skalních oblastí s odkazy na lokální informační zdroje.

Ve 3. čtvrtletí je čerpání vyšší oproti předpokladu a v dotacích MŠMT je nedostatek v prokramu Repre a přebytek v programu Talent. Řešit bude Martin Veselý, stejně jako žádosti o dotace na rok 2020 od Prahy a MŠMT. Investiční dotace MŠMT se zrealizovaly. ČHS má dvě auta VW Caravelle, sady chytů, naklápěcí stěna a mobilní boulderingová stěna.

V oblasti vzdělávání do příštího zasedání se upřesní návrhy na zvýšení odměny lektorů a bude zasazen do kontextu odměňování v ČHS, návrh připraví B. Valentová.

Saša Gendová byla pověřena některými činnostmi hlavního trenéra a trenéra VSCM. Výstupy roku beudou opět vyhlášeny v rámci Jizerské 50. začne se připravovat Ročenka ČHS 2019 a vyhlásí fotografická soutěž na fotku na PF ČHS 2020.

Celý zápis si můžete přečíst zde.