Zasedání VV ČHS: dvě rezignace, tři jmenování

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 12. 02. 2020

<!-- logo ČHS 500-->Únorová schůze

6.2. jednal VV ČHS. Zabýval se přípravou Valné hromady, odstoupením Martina Veselého a Pavla Blažka z funkcí členů VV, jmenoval vedení Komise soutěžního lezení, řešil odpovědnost ČHS na nehody a škody na skalách a odměňování v ČHS.

Byl zahájen projekt Erasmus+.  Mezinárodní projekt vedený ČHS má za cíl zlepšit na úrovni EU organizaci, spolupráci podporu při provozování horolezecké infrastruktury, se zaměřením na horské chaty, stezky a skalní lezecké oblasti. Obsahově ho vede EUMA a účastní se Německý a Rakouský Alpenverein a horolezecké federace Slovinska a Makedonie a dále Europäische Wandervereinigung (ERA) a Fakulta sociálních věd UK.

VV se zabýval přípravou VH, která bude mít kromě běžných bodů na programu doplňující volby nových členů VV a novela stanov, bulletin k Valné hromadě bude zveřejněn do 20.2. Návrh stanov, který bude předložen, VV schválil. 

Dva členové VV se rozhodli rezignovat. 1. místopředseda a ekonom Martin Veselý v souvislosti se svým pracovním zatížením a Pavel Blažek, který se chce ucházet o řádné zvolení Valnou hromadou místo dosavadní kooptace. Kandidáti na uvolněná místa se mohou hlásit do 10 dnů před konáním VH.

ČHS požádal o dotaci 8 mil. Kč, ze které bude pořízeno vybavení pro reprezentaci, projednal návrh rozpočtu a jmenoval Ditu Fajbišovou, která pracuje od začátku roku jako manažerka soutěžního lezení, předsedkyní komise soutěžního lezení. Sašu Gendovou potvrdil ve funkci trenérky reprezentace a Petra Klofáče ve funkci odborného poradce reprezentace a VSCM.

Dita Fajbišová je členkou dozorčích rad v několika společnostech (viz penize.cz).  Saša Gendová, bývalá výborná lezkyně, pracovala jako trenérka již v předchozí sestavě vedení KSL, dostala od ČOV ocenění Trenérka roku (2018). Petr Klofáč stojí jako trenér za úspěchy Gabriely Vrablíkové ve skalním lezení.

 

Petr Klofáč, Gabriela Vrablíková a Dušan Stoupa Janák
Petr Klofáč, Gabriela Vrablíková a Dušan Stoupa Janák při předávání Výstupů roku, foto: Petr Jandík

 

Nedávné odsouzení příslušníka Švýcarské konfederace Ch. F. k podmíněnému trestu a náhradě léčebných výloh za projetí konce lana při jištění, o kterém jsme psali v tomto článku, i různé diskuze nad úrazy na skalách, rozvířily debaty o odpovědnosti správců skal a ČHS jako takového za právní odpovědnost za jištění ve venkovním terénu. Právní rozbor současných dokumentů ČHS může vést k domněnce, že ČHS zajišťuje úplnou bezpečnost skal, což neodpovídá skutečnosti. VV chce zachovat dosavadní systém správy a údržby skal s tím, že upraví stanovy a další dokumenty ČHS tak, aby odpovídaly reálné situaci, a bude informovat  s tím, že při horolezectví přírodních terénech nelze zajistit míru bezpečnosti, která je na lezeckých stěnách, popř. v některých lezeckých parcích.

Celý zápis z jednání si můžete přečíst zde