Ilegální ferraty v Českém Středohoří

Autor: Božena Valentová, tajemnice ČHS <info/zavináč)horosvaz.cz>, Zdroj: Božena Valentová, Vydáno dne: 09. 02. 2021

Kdopak to asi byl, Karle?

V Českém středohoří se objevily dvě nelegální ferraty - jedna již v loňském roce na Vrabinci, nyní nová na Kozím vrchu. Aktualizace: Ferrata na Vrabinci byla vytlučena

Podle zprávy Děčínského deníku byla nelegální ferrata na Vrabinci odstraněna. Podílela se na tom Agentura ochrany přírody a krajiny ČR s obcí Těchlovice a Českým horolezeckým svazem.  Demontováno bylo sedm nelegálních zajištěných cest, které poškodily zdejší cennou přírodu. Kvůli častému rušení se například nezdařilo hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků, jako jsou sokol stěhovavý a výr velký. Jedna ferratová cesta dokonce vedla metr od hnízda sokolů. Sokoli později hnízdo opustili ve fázi inkubace snůšky.


V obou případech se jedná o přírodní rezervace, kde je vytvoření ferraty (a řada dalších činností) bez předchozího souhlasu vydaného příslušným orgánem ochrany přírody nepřípustné, nehledě na faktické škody a rizika způsobená těmito stavbami. S autorem ferraty na Vrabinci již bylo zahájeno přestupkové řízení, k řízení týkajícímu se ferraty na Kozím vrchu jsou shromažďovány podklady. 
 
ČHS považuje budování nelegálních ferrat v chráněných územích za neakceptovatelné a je ochoten pomoci s jejich odstraněním. 
 
Podrobnosti včetně rozhovoru s ředitelem Regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří P. Křížem jsou v článku S. Mitáče v e-Montaně - Ilegální ferrata Vrabinec a Kozí vrch
 
Vrabinec, Kozí vrch
 
B. Valentová, sekretarát ČHS