Pozvánka na Valnou hromadu ČHS

Autor: Božena Valentová, tajemnice ČHS <info/zavináč)horosvaz.cz>, Zdroj: Božena Valentová, Vydáno dne: 15. 05. 2020

<!-- ČHS logo 200-->NÁHRADNÍ TERMÍN 13.6.2020

Výkonný výbor ČHS zve členy na Valnou hromadu ČHS, která se uskuteční v náhradním termínu sobotu 13. června 2020 v Praze na Strahově, začátek v 9.30 hod. (registrace od 8.30 hod.). Valná hromada plánovaná na 21.3.2020 byla zrušena z důvodu epidemie COVID-19 a vyhlášení stavu nouze.

Náhradní termín byl zvolen v návaznosti na plán uvolňování omezujících opatření přijatých kvůli epidemii. I přes zlepšující se situaci považujeme za rozumné respektovat zdravotní doporučení a proto apelujeme na členy a zástupce oddílů, aby využili možnost zastoupení na Valné hromadě na základě plné moci, tak, aby byla osobní účast nižší než obvykle. Současně se budeme snažit zajistit, aby na Valné hromadě měli své zástupce členové a oddíly ze všech krajů, a poskytneme k tomu potřebné kontakty (viz níže v textu).  
 
Program Valné hromady
Na programu bude kromě obvyklých bodů také návrh novely Stanov reagující na usnesení Valné hromady z roku 2018 a doplňující volby do Výkonného výboru. Nově je přidán návrh pojištění odpovědnosti členů a s ním související úprava členských kategorií a příspěvků
 
Program Valné hromady a všechny podklady jsou v aktualizovaném bulletinu ČHS č. 72, který obdrží předsedové oddílů e-mailem. Individuální členové si mohou zaslání bulletinu vyžádat. 
Bulletin ČHS č. 72 - VH ČHS 2020
 
Hlasovací právo, plné moci
Právo hlasovat a volit na Valné hromadě mají členové starší 18 let sdružení v oddílech, individuální členové starší 18 let a členské spolky.
- Pokud bude oddíl nebo členský spolek zastupovat jiná osoba než předseda, musí mít od předsedy plnou moc, kterou je předloží při prezenci, nebo ji pošle předem na sekretariát (sken, na info@horosvaz.cz).
- Členové oddílů mohou odebrat svou plnou moc předsedovi a vystupovat na Valné hromadě samostatně, popř. mohou dát svoji plnou moc jinému členovi ČHS. 
 
Ve snaze zajistit korektní průběh Valné hromady a také s ohledem na fakt, že je do programu přidán nový bod týkající se pojištění odpovědnosti a členských příspěvků prosíme, abyste vystavili nové plné moci!
 
Komu můžete v případě zájmu předat plnou moc (seznam bude doplňován:
- Miloslav Homolka, H TJ Český ráj - homolka.miloslav@worldonline.cz
- Jaroslav Kupr, Lezci.com - suprcupr@seznam.cz
- Miloslav Šramota, HO Lokomotiva Beroun - milanatek@seznam.cz
- Andrej Škrabák, VHS Brno - andy@cord.cz
- Jakub Valčík, HK Choceň - jakub.valcik@gmail.com
- Vladimír Těšitel, HO Škrovád - vladimir.tesitel@gmail.com
- Martin Horňák, HO Atlas Opava - hornak.martin@centrum.cz
a dále kterémukoli členu Výkonného výboru:
jan.bloudek@horosvaz.cz
petr.resch@horosvaz.cz
martin.vesely@horosvaz.cz
pavel.blazek@horosvaz.cz
 
Plné moci - formuláře
1. Plná moc_oddíl spolek_13.6.2020
3. Plná moc_individ člen_13.6.2020
2. Odebrání plné moci_oddíl_13.6.2020
 
Upozorňujeme, že členská databáze bude kvůli přípravě na Valnou hromadu k datu 7.6.2020 v poledne uzavřenaE-shop bude i po tomto datu fungovat, avšak zájemci o členství, kteří se v době od 7.6. od 12 hod. do 13.6.2020 nově zaregistrují do ČHS, nebudou započítáni do členské základny pro Valnou hromadu. 
 
Doplňující volby do Výkonného výboru
Na programu jsou doplňující volby na 3 uvolněná místa ve Výkonném výboru, s funkčním obdobím 1 rok do Valné hromady v roce 2021.
Návrhy lze zasílat do 3.6.2020 na e-mail info@horosvaz.cz, do předmětu zprávy uveďte Volby. Návrh musí vždy obsahovat jméno, příjmení a kontaktní údaje kandidáta, jeho souhlas v případě, že jej navrhuje jiný člen. Do návrhu je vhodné uvést další informace - kvalifikace, zkušenosti, motivaci apod. vztahující se k funkci ve Výkonném výboru. Informace o kandidátech budou zveřejňovány na webu ČHS. 
Volby VV_Kandidát_formulář
 
K datu zveřejnění pozvánky na Valnou hromadu konanou v náhradním termínu 13.6.2020 zůstávají v platnosti již dříve přijaté návrhy:
Pavel Blažek Volby VV - P. Blažek
Marek Klíma Volby VV - M. KlímaM. Klíma - info
- J. Oliva Volby VV - J. OlivaJ. Oliva souhlas
 
Účast zástupců oddílů na Valné hromadě
Prosíme zástupce oddílů o informaci, zda můžeme počítat s jejich účastí na Valné hromadě, osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.
Pošlete stručnou zprávu na e-mail info@horosvaz.cz a v případě využití plné moci zašlete i vyplněný a podepsaný formulář plné moci.  
Jména oddílů a členských spolků, které potvrdí účast na VH, budeme zveřejňovat v tomto článku.
 
Oddíly, které již potvrdily účast na Valné hromadě (vč. zastoupení na základě plné moci): HO TJ Český ráj, Lezci.com, VHS Brno, HK Choceň, HO Lokomotiva Beroun, HO Banka, HK Mšeno, HK Atlas Opava, HO Škrovád, LK Boulder, HO Satalice, HO Start Ostrava,
 
 
Případné dotazy k Valné hromadě směřujte na e-mail info@horosvaz.cz
Těšíme se na vaši účast
 
B. Valentová, sekretariát ČHS