Valná hromada 2020

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 14. 06. 2020


V náhradním termínu

Kvůli pandemii koronaviru odložené Valná hromada se konala první tropický den tohoto roku, v sobotu 13.6.2020 na tradičním místě na Strahově. Jako i v minulých letech přinášíme reportáž a aktuálně byly dolněny zvukové a obrazové záznamy.

Dokumenty a prezentace k Valné hromadě jsou v samostatném článku.

Delegáti se schází, čeká se na začátek. Předseda po hygienickém úvodu navrhl minutu ticha za expedici Peru a předal řízení Petru Reschovi. 

Mandátová komise: Míla Šramota, Magda Jančíková, Jarda Kupr

Voiební konise: Radek Lienerth, And Škrabák, Mila Homolka

Návrhová komise: Zdeněk Škrdlant, Jana Cinková, Božena Valentová.

Podívejte se na záznam první části Valné hromady

 

Mandátová komise hlásí: Přítomno  3845 hlasů, 23,28%, VH je usnášeníschopná.

Revizní komise: Doporučuje schválit zprávu o hospodaření i návrh rozpočtu. Hospodaření česko-slovinského spolku bylo zkontrolováno, v pořádku. RK řešila rozpor ve výsledcích skialipistického závodu, výsledky jsou na stránkách ČHS.

Zpráva RK schválena.

 

 

Výroční zpráva: Počet členů 24484, 7000 členů do 18 let, projekt Erasmus+ Good governance of Climbing, nastavit komunikaci s Evropskou komisí. Vede ho EUMA, manažuje ČHS, partneři DAV,ÖAV,PZS...

Služby členům: Sleva na chatách, cestovní pojištění, Trio, úrazové pojištění, odpovědnost trenérů a instruktorů, knihovna, kurzy, metodické dny, informační kanály.

Granty: mládež: 484000, údržba skal 91000

Údržba skal: materiál za 1350000,- Kč, tři semináře osazování jištění. Řeší se problém odpovědnostiza nehody při lezení na skalách. ČHS nepřebírá stoprocentní odpovědnost za jištění.

Ochrana přírody: slmlouva s AOPK, povolení v Adršpachu, Srbsku, Kobyla,Pálava, Kokořínsko. Nedořešen boulderin na Boru. Zmíněn problém chování lezců, kteří slovně napadli stráž ochrany přírody. Apelováno na to, vycházet s ochranou přírody po dobrém.

Soutěžní lezení: Celkově 3. místo v pořadí národů na MS, Adam Ondra MS obtížnost, 1. v SP na obtížnost, 2. v SP boulderingu 

Dotaz oddílu Adr Rocks k incidentu v Ádru. Jména jsou známá, budou zveřejněna po projednání disciplinární komisí.

 

 

Hospodaření ČHS:

Zvýšily se dotace od MŠMT

Investiční dotace: Ostrava Hlubina - standardní stěna na rychlost s časomírou a navijáky.  Chyty, naklápěcí bouderovky, mobilní boulderová stěna se 4 profily. 

Plánované investice: Lezecká stěna pro lezení a obtížnost a rychlost v Brně. Boulderingová stěna ve Zlíně.

Podíl členských přspěvků na rozpočtu 27%

 

Vize do budoucnosti - dlouhodobé a střednědobé cíle.

Ze čtyřech pilířů nabývá sport, proto se cíle modifikujíí na Rozvoj sportu, Poskytování servisu oddílům, podpora lezecké/horolezecké komunity. Posun od členské organizace k organizaci poskytující služby.

 

Novela stanov 

Cíle: VH má být zhromáždění delegátů, zastoupení dětí a mládeže bez rizika ovládnutí VH, posíli roli větších oddílů, omezit rizika zastupování velkého počtu oddílů jednou osobou. Zrušení minimální hranice počtu členů oddílu na 10 členů.

Údržba skal: Vytvářet vhodné podmínky, nemůžeme garantovat všechna jištění, co kdy kdo osadil.

Členství: typy členství zůstávají, individuální člen je spotřebitel servisu. Kdo chce ovlivňovat dění, musí do oddílu. Individuální členství bylo zavedeno 1999 bez volebního práva. Oddíly minimálně 10 členů (od 1.1.2021), z TJ se evidují jen členové věnující se horolezectví. Přidružený člen nemá právo hlasovat.

Na VH mohou hlasovat jen delegáti oddílů, klíč počtu hlasů podle velikosti oddílů. Členové rušených oddílů budou převedeni na individuální členy.

Návrh: Místo ... vytvářet vhodné podmínky ... formulace "napomáhat k vytváření vhodných podmínek". Hlasuje se kartičkami

Mandátová komise hlásí: přítomno 4118 hlasů,zastoupeno 24,94 %, 2471 hlasů je potřeba pro schválení. Výsledek hlasování protinávrhu a celé změně stanov: 92,79% bylo pro, (3821 hlasů), proti 287 hůasů, je schváleno

 

 

Návrh pojištění odpovědnosti - záměr

Na návrh oddílů zřídit pojištění odpovědnosti se navrhuje ke hlasování rámec nepodkročitelných hodnot, do členství se zahne pojištění odpovědnosti, tendr na výběr pojišťovny bude po schválení tohoto rámce, začne to platit v roce 2021. Krylo by to škody vzniklé porušením nějakého metodického pokynu, v důsledku kterého někdo způsobí škodu. Pokus o rozšíření i o lyže a kolo. ale to bude otázka jednání o konkrétní smlouvě. Pojištění bude platit i pro umělé stěny, ale nebude platit pro profesionální činnost. Mělo by platit i pro lidi pracující pro oddíly a spolky ČHS na dohodu.

Diskuse bohatá s různými názory. Nulové příspěvky jsou problém z hlediska počítání členů.

Schváleno přes 90% hlasů.

 

 

Návrh na zvýšení odměny předsedy ČHS

Aktuální stav 30 100 Kč hrubého, navrhuje se zvýšení na 60 000,- Kč hrubého měsíčně, zpětně od ledna tohoto roku. Návrh navázat to na průměrnou mzdu nebyl přijat, předseda není zaměstnanec.

Několik se zdrželo, schváleno.

Návrh rozpočtu 2020

Provozní dotace pro tento rok jsou potvrzené. Celkové příjmy jsou plánované na 23 131 785, výdaje ve stejné výši. Kvůli Covidu odpadají mezinárodní závody a další akce, spoousta věcí se přesunuje na příští rok. Řeší se úprava pravidel čerpání dotačních programů MŠMT Talent a Reprezentace, jestli by je bylo možné čerpat až příští rok. Peníze z loterií od ČOV lze převést do rezervního fondu, o jeho použití rozhoduje VH. Propad příjmů bude kolem 1,2 až 1,4 milionů, patrně budou nižší výdaje za neuskutečněné akce.

Hlasuje  se o rozpočtu s možností přesunování peněz mezi kapitolami. Návrh je schválen. Záznam prezentace bodu není úplný. Chybí kousek začátku.

 

 

Volby do VV

Zvoleni byli

Marek Klíma, leze 30 let, z Liberce. Chce pokračovat v práci současného VV, aby ekonomika fungovala. Transparentní nastavení ekonomických položek. Další představení na stránkách ČHS. 3714 hlasů. 

Marek Klíma
Marek Klíma, foto: Per Jandík

 

Jiří Oliva: Směr, kterým se svaz vydává je skvělý, podpora oddílů. Kdo mne zná, mne zná a ví. Anonymní komentáře vychází od lidi, kteří mne neznají, budu makat. 3547 hlasů. 

Jiří Oliva
Jiří Oliva, foto: Per Jandík

 

Pavel Blažek, manažer Adama Ondry, zvlášť se nepředstavoval, protože již ve VV pracuje jako koopovaný člen. Zvolen 3740 hlasy. 

Pavel Blažek
Pavel Blažek, foto: Per Jandík

 

Zprávy komisí

Magda Jančíková , komise mládeže. Dita Fajbišová - komise soutěžního lezení. I přes různé názory musí komise táhnout za jeden provaz. Karel Berndt děkuje správcům skal. Působit na členy aby nedělali problémy - rodinky, neukáznění lezci.

Vladimír Těšitel - Místo školení osazování jištění se tomu bude říkat seminář, sdílejí se na nich zkušenosti. Zkoušela se pevnost hruhu osazeného do mokré díry, pevnost jištění expanzivními kotvami Fischer použitým v lomu Kobyla. Vyhovělo. Zkoušelo se dynamické zatížený nýtu. Po několika dynamických zatíženích se tahal ven osobě. Ocelový borhák vydržel, po dynamickém, zatížení osové zatížení 3500 kg..

Komise alpinismu: Petr Resch za Stoupu.

Sokolíci, tříletý cyklus. Výstupy roku - dobrá prezentace v rámci Jizerské 50. Chtějí vytvořit růst aplinistů z mladé líhně.

Příspěvek do diskuze: Zoban. VV přetransformovat do dozorčí rady, která bude řídit profesionální management.

 


 Fotogalerie

Valna hromada 2020
Valna hromada 2020, foto: Petr Jandík

 

 

Delegáti
Delegáti, foto: Petr Jandík

 

 

Martin Mašát
Martin Mašát, foto: Petr Jandík

 

 

Svazové mikrobusy pořízené z dotací
Svazové mikrobusy pořízené z dotací, foto: Petr Jandík

 

 

Jan Boudek a Petr Resch
Jan Boudek a Petr Resch, foto: Petr Jandík

 

 

Martin Veselý
Martin Veselý, foto: Petr Jandík

 

 

Radek Lienerth
Radek Lienerth, foto: Petr Jandík

 

 

Hlasování
Hlasování, foto: Petr Jandík

 

 

Ťéša a Gerd
Ťéša a Gerd, foto: Petr Jandík

Reportáž nas lezci: http://www.lezec.cz/clanky.php?key=16061