Dokumenty z VH ČHS 2020

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 13. 06. 2020


Usnesení a slajdy z prezentací

V samostatném článku uvádíme usnesení letošní Valné hromady a snímky z prezentací jednotlivých bodů

Usnesení Valné hromady Českého horolezeckého svazu 
konané v náhradním termínu dne 13. 6. 2020 v Praze, Zátopkova 100/2, Praha 6
 
 
Valná hromada ČHS schvaluje:
 1. Konečnou zprávu o průběhu likvidace pobočných spolků ČHS a návrh na vypořádání majetku pobočných spolků ČHS, viz příloha
 2. Změnu Stanov ČHS ve znění úpravy schválené Valnou hromadou, viz příloha
 3. Zprávu o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání VH ČHS 2019 předkládanou pro VH ČHS konanou dne 13.6.2020, viz bulletin
 4. Výroční zprávu ČHS za rok 2019, viz bulletin
 5. Zprávu o hospodaření ČHS za rok 2019, viz bulletin
 6. Návrh úpravy členských kategorií a příspěvků zahrnující pojištění odpovědnosti za škody na zdraví, životě a majetku vzniklé při horolezectví a základní parametry tohoto pojištění v předloženém znění, a to s platností pro členství od roku 2021,
 7. Návrh zvýšení odměny předsedy ČHS na 60 tisíc Kč měsíční hrubé odměny, s platností od 1.1.2020,
 8. Návrh rozpočtu ČHS na rok 2020, viz bulletin
 
Valná hromada bere na vědomí: Aktualizované dlouhodobé a střednědobé cíle a záměry ČHS.
 
Valná hromada ukládá, popř. zmocňuje: 
 1. Ukládá likvidátorovi M. Veselému provést schválené kroky vedoucí k výmazu pobočných spolků ČHS ze spolkového rejstříku,
 2. Ukládá Výkonnému výboru provést závěrečnou redakci schválených Stanov ČHS, zmocňuje jej k provedení případných změn k odstranění nejasností či nepřesností pokud tyto změny zásadním způsobem neovlivní smysl a celkový obsah Stanov, 
 3. Zmocňuje Výkonný výbor realizovat v souladu se schváleným návrhem ve spolupráci s makléřskou firmou výběrové řízení na poskytovatele pojištění odpovědnosti pro členy ČHS, uzavřít s vybranou pojišťovnou smlouvu a realizovat potřebné kroky k tomu, aby schválená výše členských příspěvků včetně pojištění odpovědnosti a související změna členských kategorií platila pro členství na rok 2021 a dále, 
 4. Zmocňuje Výkonný výbor přijmout opatření reagující na případné změny v příjmech a výdajích, zejména v reakci na dopady epidemie Covid-19,
 5. Valná hromada ukládá Výkonnému výboru aktualizovat zápis ČHS ve spolkovém rejstříku pokud jde o Stanovy ČHS a nově zvolené členy Výkonného výboru. 
 
Valná hromada zvolila v doplňující volbě na uvolněná místa ve Výkonném výboru na období do Valné hromady ČHS v roce 2021 tyto členy: 
 
 
V Praze dne 13. 6. 2020
 

 

2. volba pracovních komisí
2. volba pracovních komisí, foto: Petr Jandík

 

 

Jednací a volební řád
Jednací a volební řád, foto: Petr Jandík

 

 

Program
Program, foto: Petr Jandík

 

 

Plnění usneení minulé VH
Plnění usneení minulé VH, foto: Petr Jandík

 

 

Revizní komise
Revizní komise, foto: Petr Jandík

 

 

Výroční zpráva - organizace
Výroční zpráva - organizace, foto: Petr Jandík

 

 

Členství
Členství, foto: Petr Jandík

 

 

Mezinárodní aktivity
Mezinárodní aktivity, foto: Petr Jandík

 

 

Mezinárodní aktivity 2
Mezinárodní aktivity 2, foto: Petr Jandík

 

 

Servis pro členy
Servis pro členy, foto: Petr Jandík

 

 

Granty
Granty, foto: Petr Jandík

 

 

Mládež
Mládež, foto: Petr Jandík

 

 

Soutěžní lezení
Soutěžní lezení, foto: Petr Jandík

 

 

Dotace MŠMT
Dotace MŠMT, foto: Petr Jandík

 

 

Majetek z dotací
Majetek z dotací, foto: Petr Jandík

 

 

Majetek z dotací
Majetek z dotací, foto: Petr Jandík

 

 

Majetek z dotací
Majetek z dotací, foto: Petr Jandík

 

 

Majetek z dotací
Majetek z dotací, foto: Petr Jandík

 

 

Podíl příspěvků na hospodaření
Podíl příspěvků na hospodaření, foto: Petr Jandík

 

 

Zpráva o hospodaření
Zpráva o hospodaření, foto: Petr Jandík

 

 

Zpráva o hospodaření 2
Zpráva o hospodaření 2, foto: Petr Jandík

 

 

Zpráva o hospodaření 3
Zpráva o hospodaření 3, foto: Petr Jandík

 

 

Zpráva o hospodaření 4
Zpráva o hospodaření 4, foto: Petr Jandík

 

 

Zpráva o hospodaření 5
Zpráva o hospodaření 5, foto: Petr Jandík

 

 

Cíle původní
Cíle původní, foto: Petr Jandík

 

 

Cíle nové
Cíle nové, foto: Petr Jandík

 

 

Cíle - zaměření a hodnoty
Cíle - zaměření a hodnoty, foto: Petr Jandík

 

 

Novela stanov
Novela stanov, foto: Petr Jandík

 

 

Poslání
Poslání, foto: Petr Jandík

 

 

Novela 3
Novela 3, foto: Petr Jandík

 

 

Novela 4
Novela 4, foto: Petr Jandík

 

 

Novela 5
Novela 5, foto: Petr Jandík

 

 

Novela 6
Novela 6, foto: Petr Jandík

 

 

Novela 7
Novela 7, foto: Petr Jandík

 

 

Návrh pojištění 1
Návrh pojištění 1, foto: Petr Jandík

 

 

Návrh pojištění 2
Návrh pojištění 2, foto: Petr Jandík

 

 

Návrh pojištění 3
Návrh pojištění 3, foto: Petr Jandík

 

 

Návrh pojištění - úprava členských příspěvků
Návrh pojištění - úprava členských příspěvků, foto: Petr Jandík

 

 

Odměna předsedy
Odměna předsedy, foto: Petr Jandík

 

 

Návrh rozpočtu - příjmy
Návrh rozpočtu - příjmy, foto: Petr Jandík

 

 

Návrh rozpočtu - výdaje
Návrh rozpočtu - výdaje, foto: Petr Jandík

 

 

Návrh rozpočtu - výdaje3
Návrh rozpočtu - výdaje3, foto: Petr Jandík

 

 

Užití dlouhodobých zdrojů
Užití dlouhodobých zdrojů, foto: Petr Jandík

 

 

Rozpočet - upravy koronavirus
Rozpočet - upravy koronavirus, foto: Petr Jandík

 

 

Stav plánovaných příjmů
Stav plánovaných příjmů, foto: Petr Jandík

 

 

Návrh postupu čerpání
Návrh postupu čerpání, foto: Petr Jandík

 

 

Doplňující volby
Doplňující volby, foto: Petr Jandík

 

 

Komise alpinismu
Komise alpinismu, foto: Petr Jandík

 

 

Komise alpinismu
Komise alpinismu, foto: Petr Jandík

 

 

Komise alpinismu
Komise alpinismu, foto: Petr Jandík

 

 

Komise alpinismu
Komise alpinismu, foto: Petr Jandík