Říjnové zasedání VV

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 01. 11. 2020

ČHS logo modré21.10.

Jednadvacátého října zasedal Výkonný výbor ČHS. Vybral z nabídek na pojištění odpovědnosti pro členy i stavěče cest, schválil Hospodářský řád a pravidelné odměny na home office a ICT. Také schválili koncepci rozvoje alpinismu, diskutoval o vzdělávání a dalších věcech.

Obsáhlý zápis má 31 bodů, ze kterých vyjímám:

- Na realizaci pojištění pro členy  a stavěče byla vybrána nabídka makléřské firmy Renomia

- setkání klubů mládeže je zrušeno kvůli COVIDu

- kvůli pomoci oddílům, jejichž činnost byla omezena COVIDem bude vedení ČHS jednat s Národní sportovní agenturou NSA

- Dohoda o spolupráci s českým sportovním lezením ČSL: zakotví trvalou integraci v ČHS, ČHS převezme projekty ČSL, vypořádají se investice ČSL.

- Pravidelné příspěvky na Home office a ICT pro místopředsedy a členy VV a předsedy odborných komisí - na základě schváleného Hospodářského řádu

- Instruktorské kurzy přejdou na blokový systém vzdělávání, absolventi kurzů budou moci po zkoušce získat živnostenský list. ČHS požádá o status autorizované osoby.

 

Občerstvený výbor a Dita Fajbišová
Občerstvený výbor a Dita Fajbišová, foto: Petr Jandík

 

- Trenérské kurzy: J. Kubeš převezme vedení pracovní skupiny pro vzdělávání v oblasti soutěžního lezení. ČHS je vedoucí partner pro tříletý grant EU na nejvyšší úroveň vzdělávání trenérů sportovního lezení ve spolupráci s IFSC Europe, Slovinska, Švédska, Polska, Slovenska a Bulharska. ČHS převezme od ČSL připravenou žádost o akreditaci kurzu Trenér sportovního lezení a ČHS se stane akreditovaným pracovištěm. Trenérské pozice v ČHS jsou obsazeny takto: hlavní trenér reprezentace a VSCM – P. Klofáč, trenérka mládežnické reprezentace a VSCM A. Gendová, koordinátorka reprezentace a VSCM I. Vejmolová, koordinátorka SpS. J. Cinková. A. Gendová a P. Klofáč se stali členy Unie profesionálních trenérů ČOV.

- Byl rozběhnut Instagram ČHS. Začaly práce na Ročence ČHS 2020

- Nové povolení lezení pro Goethovy skály, jedná se o nové povolení na Dutý kámen a na lezecké oblasti v Praze.

- VV schválil Koncepci 4G - čtyřgenerační systém péče o rozvoj alpinismu. Líheň - sokolíci - šampioni - matadoři.

- VV vypíše výběrové řízení na subjekt, který odpovídajícím způsobem vyhodnotí vnímání dosavadní značky ČHS a navrhne změny značky a názvu s cílem zlepšit vnímání značky ČHS, zohlednit integraci s ČSL a rozvoj sportovního lezení. Navrhované změny budou předloženy ke schválení Valné hromadě. Bude zajímavé sledovat, co se z toho vyklube. Integrace znaku ČSL se lvem s dosavadními horami ČHS skýtá netušené možnosti :-) 

Celé znění dokumentů je zde:

Zápis VV č. 38

Hospodářský řád

Koncepce 4G