Valná hromada ČHS 2021: schváleno

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 04. 04. 2021


Telekonference

Jednání Valné hromady Českého horolezeckého svazu konané ve dnech 20. – 26. března 2021 mimo zasedání, den první. Aktualizováno: Schválené usnesení, zpráva mandátové komise, zápis, prezentace.

Zahájeno bylo v 9 hodin za účasti členů VV - předsedy Jana Bloudka, Marka Klímy, Petra Resche a Jana Olivy. Za sekretariát byli přítomni Generální sekretář Božena Valentová a Michaela Košatková. Online bylo připojeno 75 zástupců oddílů.

Valná hromada 2021 v online provedení
Valná hromada 2021 v online provedení, foto: M. Košatková

 

Honza Bloudek přivítal účastíky, vysvětlil důvod Valné hromady mimo zasedání a dále hovořil o Jednacím řádu. Představil členy Mandátové komise s tím, že  vzhledem k formátu VH je vybral Výkonný výbor a nelze o nich hlasovat. (pozn, dekd: Jde o to, že hlasování probíhá až následně po e-mailu a tím pádem nelze schválit Mandátovou komisi a Jednací řád na místě v reálném čase a bez toho by VH nemohla pokračovat.)

Petr Resch vysvětlil nové pojetí VH podle stanov - účastní se delegáti zástupci oddílů, počty hlasů jsou odvozené od počtu řádných členů.

Honza Bloudek uvedl informace týkající ses Národní sportovní agentury a o iniciativě skupiny sportovních svazů a jednání s premiérem o nutnosti stability sportovního prostředí a NSA.

Na konec tohoto bloku představil Jiří Oliva partnery ČHS, Petr Resch program VH opět s informací, že vzhledem k formátu VH o něm nelze hlasovat a Jan Bloudek představil hlasovací systém Survio.

Mandátová komise vyhodnotí usnášeníschopnost a hlasování s tím, že výsledky budou zveřejněny do 31.3.2021. 

Výkonný výbor
Výkonný výbor, foto: ČHS

 

Plnění usnesení VH 2020 - Jan Bloudek 

Všechny body usnesení byly splněny. Komentováno bylo dále zrušení pobočných spolků, pojištění odpovědnosti členů a úpravě členských kategorií a příspěvků.

Zpráva Revizní komise - Martin Mašát

Předseda Revizní komise ČHS M. Mašát přednesl zprávu Revizní komise za období od předchozí Valné hromady ČHS. Stručně okomentoval výsledky hospodaření ČHS a doporučil schválit zprávu o hospodaření. Konstatoval, že komise se v písemné zprávě vyjádřila k návrhu rozpočtu na rok 2021, nicméně podporuje a doporučuje ke schválení i aktualizovaný návrh rozpočtu, který byl připraven na základě přidělení státních dotací v nižším, než původně plánovaném objemu.

 

Výroční zpráva ČHS

J. Bloudek:
informoval o složení VV, o nových členech od VH 2020, o stavu členské základny, ve kterém je cca 1/3 mládežníků, ale cca 55 % individuálních členů (přispěvovatelé), počet oddílů je 404, z toho už 85 spolků; 48 malých oddílů pod 10 členů bylo zrušeno.

Mezinárodní aktivity – ČHS je členem UIAA, IFSC, ISMF, EUMA, ČOV, ČUS, přidružený člen JAMES a člen pozorovatel BMU. Jan Bloudek je zastupující předseda EUMA, členové ČHS jsou zastoupeni v odborných komisích UIAA. ČHS spolupracuje se Slovinským svazem PZS, výsledkem je pojištění Trio.

Mezinárodní projekty financované z Erasmus+:
- Good Governance of Climbing and Mountaineering in Europe 2020 – 2022
- CORS – trenérské vzdělávání a vzdělávání stavěčů, evropské standardy, 2021 – 2022

P. Resch: 

– servis pro členy
Spolupráce s SHS James, slevy na chatách ve Vysokých Tatrách, Spolupráce s PZS, ČHS Trio a slevy na slovinských chatách.
Cestovní a další pojištění. Kurzy, metodické akce, granty, knihovna

Téměř vše bylo ovlivněno omezeními vyplývajícími z epidemiologické situace Covid-19.
Oblast mládeže – 3. ročník soutěže Mladí horalové, naposledy přímá finanční podpora pro kluby, Open závody a granty mládeže byly hodně omezeny krizovou situací. 

Delegáti
Delegáti, foto: ČHS

Jan Bloudek: Skály a ochrana přírody  

Informoval o změnách ve vedení CVK (centrální vrcholová komise), kterou vede předseda Pavel Weisser a místopředseda Jan Pleticha. Byla provedena malá novela statutů CVK a OVK s cílem upřesnění odpovědnosti za bezpečnost na skalách. Při jednání s chranou přírody se daří vyjednávat povolení na delší dobu.

Jan Bloudek: Vzdělávání

Oblast byla velmi ovlivněna epidemií COVID. většina kurzů a jiných vzdělávacích akcí musela být zrušena. Apel na oddíly, aby se zapojily do systému garantovaných horoškol, upozornění na kvalitní příručku alpinismu (překlad Petzl).

Soutěžní lezení

bylo velmi ovlivněno epidemií, řada závodů byla zrušena. I tak bylo dosaženo významných výsledků na mezinárodních závbodech. Shrňme na ME v Moskvě v obtížnosti Adamovská 2. Janošová 8., Smetanová 9., 6. Martin Stráník, 15. Šimon Potůček. V boulderingu 7. Bulenová, 12. Adamovská, 11. Martin Stráník. V rychlosti 9. Kříž a v kombinaci 3. Adamovská. V SP Briancon na obtížnost 1. Adam Ondra, 13. Adamovská, 14. Konečný.

Je dán důraz na přípravu. Byla zřízena regionální sportovní střediska SpS, bohužel na talenty nebylo získáno více dotací.

Alpinismus

Mára Holeček a Zdeněk Hák získali Zlatý cepín za UFO Line na Chamlang. Byl dokončen třčíletý cyklus Sokolíků - podpory talentovaných mladých alpinistů. Výstupy roku budou vyhlášeny příští týden. 

Valná hromada 2021 v online provedení
Valná hromada 2021 v online provedení, foto: ČHS

 

Marek Klíma - zpráva o hospodaření

Hospodaření bylo ovlivněno epidemií koronaviru – byl nižší výběr členských příspěvků a nižší zájem o cestovní pojištění. S ohledem na situaci bylo upraveno čerpání. Celkový hospodářský výsledek byl kladný.
Byl pořízen investiční majetek pro potřeby soutěžního lezení v ceně téměř 10 mil. Kč z dotace MŠMT s 20 procentní účastí ČHS. Největší investice jsou lezecké stěny Brno, Praha Letňany, Zlín.

Komentář k rozvaze ČHS s upozorněním na finanční prostředky mezinárodních projektů, které ČHS spravuje.

Trendy vývoje dotací 2018 – 2021. 2021 velmi mírný nárůst oproti roku 2020, bohužel nebyly splněny přísliby narovnání situace a zvýšení dotací pro ČHS na úroveň srovnatelných sportů; současná situace je důsledek politických rozhodnutí.
Na dotaz bypo podáno upřesnění informace ohledně stěny v Brně.

M. Klíma – návrh rozpočtu na rok 2021
Rozpočet navržen jako mírně deficitní, protože potřebujeme financovat již rozběhnuté projekty včetně OH, 567 323 Kč. Využití dlouhodobých zdrojů v objemu 2,4 mil. Kč, zahrnuje i spoluúčast na investičních dotacích, pokud je NSA vyhlásí.
Nejvyšší výdaje jsou plánovány v oblasti soutěžního lezení, i přesto, že je rozpočet soutěžního lezení koncipován jako minimalistický.
Doplnění J. Bloudek – velká část dotací je účelově vázána na soutěžní lezení, jen pro repre a talentovanou mládež.

J. Bloudek – Plné moci pro prodloužení funkčního období orgánů ČHS
25.3.2021 končí funkční období členů VV, Revizní komise i Disciplinární komise. V zájmu zachování činnosti ČHS VV rozhodl o prodloužení funkčního období členů orgánů do standardních voleb. Plné moci udělil VV, který k tomu má jako statutární orgán ČHS právo, nicméně v zájmu transparentnosti a důvěry VV žádá o potvrzení plných mocí i VH, která je nejvyšším orgánem ČHS.

Dotazníky Survio k hlasování byly odeslány v 10:30

Otázky v chatu - diskuze

- Horolezectví bylo vždy vnímáno jako kolektivní sport, individuální členství by mělo být omezeno.

J. Bloudek: oddíly jsou klíčové, měly by přilákat i individuální členy. Je omezení individuálního členství na VH; individuální členy bychom neměli rušit…

- Vyjasnění usnášeníschopnosti – 20% z celkového počtu hlasů delegátů.

Problém malých oddílů v malých městech – limit 10 členů neplatí pro spolky; měli bychom směřovat k velkým oddílům, jak je to obvyklé v zahraničí.

Na závěr Honza Bloudek požádal o hlasování, poděkoval za účast a ukončil telekonferenci.

Materiály k VH 2021 jsou  aktualizovaném bulletinu. 

Po týden trvajícím e-mailovém hlasování vydala mandátová komise zprávu, ve které uvádí, že se hlasování zúčastnili delegáti disponující 70% hlasů a Valná hromada byla tím pádem usnášeníschopná. Hlasováním schválili delegáti všechny návrhy v navrženém znění. 

Všechny body byly schváleny v navrženém znění, a na základě nich bylo formulováno Usnesení Valné hromady. Schválen byl rozpočet.

Zde je Zápis VH ČHS_20.-26.3.2021_V1.pdf, zde promítaná Prezentace ČHS_VH 2021.pdf.