Sestup v místě Schwarzes Loch
*****

foto: 16    topo: 1
Postalmklamm Klettersteig
Autor: Jan Polák - D
Schnitzhofalm (1180 m), Postalm, Salzkammergut, Rakousko
Simonhütte, Strobl

výstup nástup období orientace
3 h 20 min 25 min V - X V
chata východisko sestup útvar, výška stěny
  Simonhütte, Strobl  (700 m) 1 h 40 min 480 m
jištění - druh, kvalita lano vybavení další vybavení
Ocelová lana, kramle, žebříky.
kvalita: Velmi dobrá.
není potřeba helma
ferratový set
charakter cesty
Zajištěná cesta (via ferrata)
popis nástupu
start:  Od Simonhütte (parkoviště pro auto) lesní cestou podél potoka směrem na Rinnkogel. Asi po 1 km je přes potok můstek, ze kterého je po pravé straně vidět kamenný jez. Před mostkem orientační cedule se zakreslením zajištěné cesty.
čas:  25 min
popis sestupu
Z planiny Postalalm pohodlnou lesní cestou a částečně po silnici spojující Strobl a usedlosti na Planině Postalalm zpět k chatě Simonhütte. Alternativně je možno se napojit na sestupovou cestu po překonání závěrečné kolmé skalní stěny Gamsleckenwand průchodem přes les (Neznačeno!! Viz Topo.)
čas:  1 h 40 min
východisko
Simonhütte, Strobl, 700 m
popis příjezdu
Z Linze po dálnici A1. Na sjezdu Mondsee nebo Thalgau nedaleko Wolfgangsee odbočit z dálnice a po státní silnici pokračovat směrem na Bad Ischl až do Weißenbachu. Druhou možností je sjet z dálnice na Gmunden a okolo jezera Traunsee pokračovat směrem na Bad Ischl. Z Bad Ischlu dále do Weißenbachu. Zde odbočit na místní komunikaci vedoucí na planinu Postalm. Po ní až k mýtu a dále asi 2 km na počátek serpentin. Zde je odbočka na lesní cestu (směrová tabule označující klettersteig) a ze silnice je vidět dřevěná chata Simonhütte ( V červnu 2006 neobhospodařovaná.) U chaty je možno parkovat.
prvovýstupci
Postalm Seilbahn, Skiliftgesellschaft und Tourismusverband  -  2006
popis cesty
Vstup do soutěskyKlettersteig Postalmklamm vede soutěskou potoka Russbach


Klettersteig Postalmklamm je těžká až velmi těžká (podle zvolené varianty) atraktivní zajištěná cesta, vyžadující schopnost pohybu ve velmi exponovaném a místy vlhkém terému. Její největší atrakcí je bezesporu systém vzdušných lanových mostů, které umožňují průstup kaňonem potoka Russbach.
Cestu lze rozdělit na dvě části.

První částí, je samotný průstup soutěskou. Obtížnost zde dosahuje stupně "C", ale po pravdě řečeno hlavní překážkou nejsou ani tak technické obtíže, jako velká expozice. Zejména přeskok Gattsprung vyžaduje poměrně velkou odolnost vůči závratím. Pro lezce menšího vzrůstu je možné doporučit pomocné lano pro dojištění.

U velkého kaskádového vodopádu soutěsku opustíme a strmým zarostlým terénem , místy přerušeným skalními prahy vystoupáme do lesa. Jím po upravené cestičce až pod závěrečnou skalní stěnu.GattsprungJedna z atrakcí výstupu - přeskok Gattsprung
Druhá část. Zde je možno zvolit ze dvou variant. První z nich je výstup kolmou a částečně převislou stěnou Gamsleckenwand. Zajištění zde vede šikmo doprava a překonává asi 150 až 200 výškových metrů. Obtíže jsou ohodnoceny stupněm "D". Nástup do stěny je poněkud vpravo od schránky s knihou pro zápis výstupu.

Druhou variantou je možnost obejít stěnu zleva po lesní cestičce a zcela se tak vyhnout lezení v horní části.
Nástup do závěrečných partií ferraty slibuje pěkné lezeníHorní část výstupu má charakter klasického Klettersteigu
Nad stěnou je možno zkrátit výstup přímým průstupem přes les až na sestupovou cestu. Neznačeno!!!


Originální výstup pokračuje přes poslední lanový most a dále pohodlnou lesní pěšinou až na polanu Postalm.
Nastupovat jen za příznivého počasí. V první části výstupu (soutěska) by návrat mohl být komplikovaný. Po dešti bývá cesta dlouho vlhká.


Pro méně zkušené a menší lezce je vhodné dojištění pomocí lana.popis cesty
Článek o cestě je zde na Horyinfo.