****

Vzdušné víry
Autor: Slabochová - RP IXb
Sokolí věž, Suché skály, Český Ráj, Česká republika
Malá Skála

výstup nástup období orientace
    J
chata východisko sestup útvar, výška stěny
  Malá Skála    
jištění - druh, kvalita lano vybavení další vybavení
3 kruhy, smyčky
1 x 40 m jednoduché expresky: 8
charakter cesty
hrana, převis
východisko
Malá Skála
prvovýstupci
T. Čada, B. Mach  -  12. 7. 1986
popis cesty
(Původně Kadálkův převis VI/a2, J. Jerhot, 1966. Skoby vytlučeny). Z police doleva a převisem při JZ hraně podél trhlinek přes 2 kruhy ke 2 kruhu z cesty "Obří převis". Libovolně na vrchol.