Balanc
*****

foto: 10
Balanc
Autor: Petr Jandík - VI+, 28 m
Homole, Srbsko, Český kras, Česká republika

výstup nástup období orientace
28 m   i-XII JZ
chata východisko sestup útvar, výška stěny
      Alkazar, 28 m
jištění - druh, kvalita lano vybavení další vybavení
4x borhák
kvalita: řidší, ale dobré
1 x 50 m jednoduché expresky: 5
helma
charakter cesty
jemné lezení v lehce ukloněné plotně, trošku morální
popis sestupu
slanění nadvakrát
prvovýstupci
1. RP R. Hons - P. Anelt  -  leden 1988
popis cesty
Nástup označen nápisem na skále, druhá cesta vlevo od Pletanova vzkříšení.
popis cesty
Petr Resch, Český Kras

karel Žák - český kras