****

   topo: 2
Žula nevaruje - varianta
Autor: Petr Jandík - 5, 15 m
Stěna podvodníků, Roviště, Vltavská žula, Česká republika
Roviště

výstup nástup období orientace
15 m 20 min I - XII Z
chata východisko sestup útvar, výška stěny
  Roviště   Stěna podvodníků, 20 m
jištění - druh, kvalita lano vybavení další vybavení
Borháky
kvalita: Nové borháky, kvalitní
1 x 40 m jednoduché expresky: 5
helma
charakter cesty
Převísek a kolmá stěna
popis nástupu
start:  Z parkoviště u kempu pokračovat cestou dále do chatové osady. Na louce se dvěma velkými dřevěnými chatami cestičkou k lesu a po okraji srázů nad Vltavou až k místu, kde lze sestoupit pod stěny. Sejít až k hladině řeky a po břehu pod nástup.
Pozor! Suchou nohou lze dojít k nástupu jen za nízkého stavu vody !!! Pak ovšem je nejkratší slézt po žebříku v oblasti Žebřík a po okraji dna vltavy dojít pod stěnu
čas:  20 min
popis sestupu
slanění
východisko
Roviště
popis příjezdu
Po rychlostní komunikaci směrem na Strakonice až na sjezd na Příbram. Tady odbočit doleva směrem na Sedlčany. Za obcí Obory je most přes Vltavu, hned za mostem doleva. Silničkou, která se stáčí pod most proti proudu Vltavy až na parkoviště u tábořiště a restaurace/kiosku U tří ještěrek. Odtud do skal pěšky.
prvovýstupci
Mezera, Blahník  -  1999
popis cesty
Nástup je v levé části výrazné plotny v levé části Stěny podvodníků, vpravo do Ari Bary a Říčního kolotoče. Stěnkou pod převis, doprava přes něj a kolmou stěnkou ke slaňáku.
popis cesty
Vltavská žula a Klobouček, Petr Obst 2005