A zase do lanoví...
****

foto: 10    topo: 1
Kaiserschützensteig
Autor: Jan Polák - B/C, 1700 m
Ellmauer Halt (2344 m), Wilder Kaiser, Rakousko
Kufstein

výstup nástup období orientace
8 h  / 1700 m   V-X JZ
chata východisko sestup útvar, výška stěny
Hans-Berger-Haus
936 m 2 h 30 min
Kufstein  (500 m) 2 h 30 min 650 m
jištění - druh, kvalita lano vybavení další vybavení
ocelová lana, kramle
kvalita: dobrá, místy horší
není potřeba helma
ferratový set
charakter cesty
Klasická zajištěná cesta, střídají se pasáže s fixním zajištěním, chůze sutí a místa bez zajištění, vyžadující jistotu chůze v horském terénu (klas. I+). Krajinově velkolepá a namáhavá túra s převýšením cca 1 400 m.
popis nástupu
start:  Hans-Berger-Haus ,  Od chaty Hans-Berger-Haus značenou cestou směrem pod JZ stěnu masivu Ellmauer Halt. Přes potok a nejprve projdeme částí doliny s názvem Unteren Schärlingerboden. Stoupáme vzhůru do plochého dna doliny Oberer Schärlingerboden. Zde u směrovky odbočit doleva k nástupu na zajištěnou cestu (značeno).
popis sestupu
zajištěnou cestou Gamsängersteig (B/C a nezajištěné pasáže I.) na chatu Gruttenhütte a nebo přes Rote Rinnscharte a dolinou Oberer Schärlingerboden zpět na chatu Hans Berger Haus (při této variantě je třeba počítat s delším časem na sestup.)
čas:  2 h 30 min
východisko
Kufstein, 500 m
popis příjezdu
Po dálnici po trase Praha - Plzeň - Mnichov na hranicích mezi Německem a Rakouskem opustit dálnici a sjet do Kufsteinu.
popis cesty
Začátek zajištěné cesty je bez fixních pomůcek. Značení je nad poměry kvalitní a tak vás řada červených značek provede plotnami na nástupu k prvnímu zajištění. Podél něj přes jakési žebro do "zeleného žlabu". Jedná se o suťovo travnatý žlab padající z hřebene vedoucím z vrcholu Kleine Halt. Zpočátku je ještě výstup zajištěn ocelovým lanem, výše přechází ve strmou cestičku bez fixů. Asi ve dvou třetinách žlabu odbočuje výstupová trasa k hlavnímu vrcholu doprava a začíná opět fixní jištění. Z tohoto místa je možno pokračovat na vrchol Kleine Haltu. Rozcestí je značeno tabulkou - sestup z vrcholu je stejnou cestou. Výstup na Kl. Halt není zajištěn ocelovým lanem, ani žádnými jinými fixními pomůckami. (obtížnost I-).

Kaiserschützensteig, přibližná trasa výstupu
Od odbočky roklí s místy dost poškozeným jištěním strmě vzhůru a podél ocelových lan doprava nad místo nástupu , ale v horní části stěny. Tady pozor na to, jak se v suti pohybujete!! Nástup a začátek zajištěné cesty je přímo pod vámi a všechno co shodíte dolů, padá na nástup cesty!!

Postupně přecházíte doprava, přes výrazné žebro padající z vrcholu Gamshaltu (tady jsou asi nejzajímavější pasáže zajištěného výstupu) až na rozsáhlé suťové svahy mezi hlavním vrcholem Ellmauer Haltu a vrcholu Gamshalt.

Pěšinou v suti na hřeben k rozcestí. Doleva je možno pokračovat na vrchol Gamshalt a doprava pokračuje výstup na Ellmauer Halt. Po hřebeni podél zajištění k vrcholovému kříži.


Pozor na padající kamení! Vzhledem k tomu, že trasa výstupu vede v horní části nad nástupem a terén, kterým prochází není vždy úplně kompaktní, hrozí prakticky po celou dobu výstupu možnost zasažení padajícím kamením!!

Cesta není příliš technicky náročná, ale jedná se opravdu o dlouhý podnik, vyžadující zvláště v případě, že vystupujete na všechny tři vrcholy masivu, značný fyzický fond.

Rozhodně nenastupujte v případě špatného počasí. Z cesty se nedá nikde uhnout a do jakékoliv chalupy je to daleko. V nejnutnějším případě lze využít jako útočiště bivakovou chatku pod vrcholem Ellmauer Haltu. Při špatné viditelnosti by se i přes dobré značení červenými puntíky cesta špatně hledala a ani sestup by nebyl žádný med.

Je také třeba počítat s tím, že sestup je zajištěnou cestou obdobné obtížnosti jako výstup.O výstupu touto zajištěnou cestou si můžete přečíst v článku Toulky Wilder Kaiserem IV.