Angerstein (2 101 m)
****

foto: 6    topo: 4
Salzburger Pfeiler
Autor: Jan Polák - 6+ (5 A0), 250 m
Angerstein (2100 m), Gosaukamm, Dachsteingebirge, Rakousko
Stuhlalm

výstup nástup období orientace
2 h  / 250 m 1 h 30 min V - IX JZ
chata východisko sestup útvar, výška stěny
  Stuhlalm  (1462 m) 30 min 200 m
jištění - druh, kvalita lano vybavení další vybavení
nýty, skoby a vlastní jištění
kvalita: dobrá
1 x 50 m poloviční expresky: 10
vklíněnce: základní sortiment
smyčky: na prodloužení
helma
charakter cesty
plotny, kouty, spáry
popis nástupu
start:  Od Stuhlalmu přes pastviny směrem na Gr. Bischofsmütze a po několika stech metrech doleva značenou cestou Angersteinweg vzhůru pod JZ stěny Angersteinu až do míst, kde přechází pršs suťový žlab. Jím vzhůru až k patě západního pilíře.
čas:  1 h 30 min
popis sestupu
Z vrcholu pilíže v SZ úbočí Angersteinu pěšinkou ke značené turistické výstupové cestě a po ní pod stěny. Suťovým žlabem pod nimi až k nástupu do cesty.
Z vrcholu pilíře je možno slanit vpravo od výstupu k nástupům. (25, 48, 40 a 45 metrů)
čas:  30 min
východisko
Stuhlalm, 1462 m
popis příjezdu
Z dálnice A10 osjet v Goilingu na státní silnici 162 vedoucí na Abtenau - Annaberg v Lammertalu. Krátce za Annabergem odbočit doprava na Pommer a silnicí vyjet až co to jde na parkoviště. Z parkoviště značenou cestou na Stuhlalm, respektive k chatě Th. Körner Haus.
prvovýstupci
Moldan, Schintlmeister  -  1930
popis cesty
Cesta vede po výrazném JZ pilíři a patří k jedněm uz nejhezčích cest v západní části Gosaukammu.

Nástup do cesty je vlevo od výrazného převisu (jeskyně) v závěru nástupového suťovho kotle.
Podél výrazné spáry (nýty viditekné již od nástupu) do vyššího patra žlabu - pozor na suť! - a na stanoviště pod vlastní stěnou(2+). Mírně doprava přes stěnky a podél spárdalší dvě délky ( 4+,5) k začátku položeného, doleva ubíhajícího kouta. Koutem nakonec a mírně vlevona stanoviště pod plotnami (4). Podél spárek vzhůru (6-) a traverz vlevo přes hladké plotny (6+) pod další spáru a jí na stanoviště na rampě (5).Po rampě vlevo (2,4) až za hranu. Zde stanoviště. Z něj podél zářezu na vrchol pilíře (3+).

Do cesty je možno nastoupit i variantou Direkte Einstieg ( 2 délky 6+ a 5+). Ta začíná vpravo od nejnižší části pilíře (vpravo od skalní věže u úpatí).
popis cesty
Dachstein - Gebirge, Schall, Th. Jekel, 1996