4
***

foto: 3    topo: 3
Cochise
Autor: Jiří Vodsloň - 6b, 180 m
Dimore degli dei (1100 m), Val di Mello, Jižní Bergell, Itálie
San Martino

výstup nástup období orientace
2 h 30 min / 180 m   IV-VI, IX-X S
chata východisko sestup útvar, výška stěny
  San Martino  (1000 m) 1 h  180 m
jištění - druh, kvalita lano vybavení další vybavení
nýty
kvalita: dobrá
2 x 50 m poloviční expresky: 16
friendy: sada
smyčky: na prodlužování
helma
charakter cesty
Pěkná plotnová cesta
popis nástupu
start:  Údolím až k lávce přes potok Qualido, zde odbočíme doleva na louku a nevýraznou pěšinou do lesa, dále pěšinou podel prvních skal. Překonáme malý prah a suťák.
popis sestupu
Nejprve do nejvyššího bodu stěny na terasu po pěšině, dále pěšinou dolů poděl západně orientovaného žebra k vodopádu východního Qualida, pozor kluzké plotny, po překročení potoka narazíme na značenou cestu zpět do udolí k tůni - "Bidetu hraběnky". Sestup je shodný s nástupem k cestám na Scoglio della Metamorfosi.
čas:  1 h 
východisko
San Martino, 1000 m
prvovýstupci
G. Maspes, S. Mogavero, A. Sceresini  -  1988
popis cesty
Logické narovnání Kundaliniho třemi délkami v kompaktních plotnách odjištěných kruhy a nýty. Mezi nýty poviné lezení, s obtížnou orientaci.
popis cesty
Solo Granito, (Nichts als Granit), Versante Sud, M. Sertori, G. Lisignoliwww.topoguide.de