Krásné lezení ve třetí délce
****

foto: 5    topo: 2
Desiderio Sofferto
Autor: Jiří Binder - 6a, 5c povinně, 155 m
Monte Cimo, okolí Arca, Itálie
Brentino

výstup nástup období orientace
2 h 20 min / 155 m 1 h  I - XII JV
chata východisko sestup útvar, výška stěny
  Brentino  (150 m) 15 min 150 m
jištění - druh, kvalita lano vybavení další vybavení
Borháky
kvalita: Dobrá
2 x 60 m poloviční expresky: 10
vklíněnce: ne
friendy: ne
smyčky: 3
helma
charakter cesty
Lezení v dírkách a kapsách
popis nástupu
start:  Od kostela v Brentině (parkoviště) asi kilometr směrem ven z města ke hřbitovu (parkoviště). Asi 100m za hřbitovem se silnice stáčí doleva přes most. Zde doprava stezkou vedoucí skrz vinice a dále strmě lesem. Stezka je zřetelná, značená nevýraznými žlutými a červenými puntíky. Cestou dvě místa zajištěná fixními lany. Za fixními lany se nenechat zlákat doleva slepou větví a pokračovat až k vodorovné stezce vedoucí po úpatí skal. Zde výrazný nápis na skále "Raccordo". Pokračujeme doleva až k nástupu. Nástup je v koutě pod výrazným převisem. Na nástupu kovová cedulka s číslem 6.
čas:  1 h 
popis sestupu
Slaněním přes vedlejší cestu (50m, 35m, 55m).
čas:  15 min
východisko
Brentino, 150 m
popis příjezdu
Z Arca přes Nago, Mori, Avio do Brentina (50 km).
popis cesty
Pěkná cesta vedoucí ve druhé a třetí délce nádhernou skálou v kapsičkách a dírkách. Cesta má 4 délky. Vede pravou stěnou výrazného kouta ukončeného nahoře velkým střechovým převisem. První tři délky větší vzdálenosti mezi nýty, čtvrtá délka jištěna pohodově. První délka 40m, 4a, 2 nýty, 1 smyčka. Druhá délka 30m, 5b, 5 nýtu, uhýbá mírně doprava. Třetí délka 50m 5c, 9 nýtů, luxusní lezení. Čtvrtá délka 35m 6a, 5a 9 nýtů.
Cesta je odpoledne ve stínu.
popis cesty