Daff Dome, West Crack - Sysel drží madlo hůvnitř
*****

foto: 27
West Crack
Autor: Petr Jandík - 5.9, 212 m
Daff Dome (2729 m), Tuolumne Meadows, Sierra Nevada, USA
Parkoviště

výstup nástup období orientace
4 h  / 212 m 20 min V - X Z
chata východisko sestup útvar, výška stěny
  Parkoviště  (2550 m) 30 min Z stěna, 212 m
jištění - druh, kvalita lano vybavení další vybavení
vlastní, několik nýtů
kvalita: Dobré možnosti
2 x 60 m poloviční vklíněnce: 1 sada
friendy: po dvou 0.6 až 2 palce, 1x 2,5 až 4 palce, neuškodí 1x 4,5 až 6 palců
helma
charakter cesty
Krásná cesta, s výjimkou několika stěnových kroků na záčátku, jištěných bombovým nýtem, je za 5.8 a lehčí, skoro pořád spáry.
popis nástupu
start:  Z parkoviště po cestě, která vychází od silnice kousek od místa, kde potok teče pod silnicí. Cesta vede do kopce po zalesněném svahu mezi žulovými položenými žebry k obrovské západní stěně Daff Dome. Jděte po cestě asi 300 yardů, potom dolů a opět pomalu nahoru pod 30 m vysokým převisem. Cesta ses potom zatáčí nahoru a doprava kolem stěny a vede vás ke stěně pod West Crack. Jděte nahoru doprava k polici, která traverzuje doleva k West Crack a Cooke Book
čas:  20 min
popis sestupu
Z vrcholu východně na konec dómu ke dvěma nýtům a řetězu na vrcholu velkého bloku vedle jediného velkého stromu. Zde slanit na dvou lanech 1x, na jednom 2x. Serpentinami podél stěn šikmo doprava dolů. U dobře vypadajících spár (5.6 až 5.8) po pravé straně začíná stezka vedoucí k silnici.
čas:  30 min
východisko
Parkoviště, 2550 m
popis příjezdu
Po silnici 120 k parkovišti u potoka, jsou tam tři malá parkoviště kolem
prvovýstupci
Frank Sacherer a Wally Reed  -  červenec 1973
popis cesty
Až na několik kroků kolem nýtu na začátku první délky je obtížnost 5.8 a nižší. převis na začátku druhé délky vypadá těžce, ale díky chytům skrytým unitř docela jde. Dokonce i širočina ve 2. délce se ve skutečnosti leze stěnově po velkých knobech vpravo od spáry, do spáry se dává jen jištění, pětipalcový macek, ale jde to i bez něj.


Cesta je velmi populární, v sezóně buďte připraveni na frontu, nebo jít na něco jiného. Se 60metrovým lanem můžete cestu vylézt na čtyři délky. Cesta je často větrná, větrovka se může velmi hodit. Sluníčko sem jde až odpoledne, je to výborná cesta na ráno při horkých dnech.


Zajímavá je historie návzvu Daff Dome. V roce 1963, když cestu vylezli Frank Sacherer a Wally Reed, neměl tento žulový kopec jméno. Když se lezci z Yosemitů ptali, kde je ten klenoc, co vylezl, odpověděl Schaerer jen "Dome across the Fairview" - dóm naproti Fairview. Z toho pak vznikla zkratka Daff.

Zobrazit místo Fairview Dome na větší mapě
popis cesty
Tuolumne Free Climbs, Greg Barnes, Chris Mc Namara, Steve Roper, Supertopo, second edition