Druhá délka s vykapanými jehličkami
****

foto: 7
Ostwandverschneidung
Autor: Petr Jandík - IV, 240 m
Salzburger Hochthron (1794 m), Untersberg, Berchtesgadenské Alpy, Rakousko
Dolní stanice lanovky Untersbergbahn

výstup nástup období orientace
3 h  / 240 m 1 h 30 min I - XII J
chata východisko sestup útvar, výška stěny
Zeppezauer Haus
1660 m 10 min
Dolní stanice lanovky Untersbergbahn  (470 m) 25 min Ostwand, 200 m
jištění - druh, kvalita lano vybavení další vybavení
Nýty M10, občas hodiny
kvalita: super
2 x 50 m poloviční expresky: 8
vklíněnce: netřeba
friendy: netřeba
smyčky: na prodloužení
helma
charakter cesty
Lezení v drsném a neolezeném vápenci, vodou vykapaná skála, žlábky.
popis nástupu
start:  Zeppezauer Haus ,  15 minut od lanovky po skipistě. Na dalším kopečku za odbočkou na Salzburger Hochthron u panoramatické cedule po cestičce doleva do travnatého dolíku (rucksackdepot) mezi kosovkou (mramorová pamětní deska vpravo dole). Dále sestup strmými travami, místy fixní lano, do travnatého sedla. Po cestičce doprava k jeskyni (žluté značení). Odtud po fixním laně traverz doleva k prvnímu slaňáku, od něj po dalším fixu k pravému slaňáku (prase, velký kruh). 2x 50 m slanit, první přesedání je pod převisem.Druhé slanění táhněte při pohledu shora doprava na skalnatou rampu. Traverz trávoskalním systémem vodorovně doprava k nástupu pod markantním koutem - dvě žehličky označené zbytky žluté barvy.
čas:  1 h 30 min
popis sestupu
Od konce cesty pocestičce k pistě, po ní kousek zpátky a k ruksakdepotu s pamětní deskou (10") a po pistě k lanovce
čas:  25 min
východisko
Dolní stanice lanovky Untersbergbahn, 470 m
popis příjezdu
Salzburg, Grödig, San Leonhard - dolní stanice lanovky
prvovýstupci
E. Chlager, S. Dumbler  -  1934
popis cesty

Nástup u dvou žehliček v koutě. Ve stěně vpravo se táhne šňůra nýtů cesty Hochalmexpress, první dva jsou též naše.  1. Koutem přes dva BH a doleva do trávy na plošnku pod převisem, štand dvě žehličky (4-).
  2. Šikmo doprava položenou plotnou s vykapanými špičkami přes 3 BH ka štandu, opět dvě žehličky (3+)
  3. Vzhůru do komínku vlevo (BH) a doprava na štand pod pravým, krajem převisu (žehlička, 3+)
  4. Nad převis a šikmo doprava do kouta, jím na konec rampy pod kolmý kout - štand dvě žehličky, jedna v plotně vpravo ohnutá, jedna ve stěně vlevo. Pozor na padající kameny, radši se schovejte u stěny (4-).
  5. Kolmým koutkem (IV) přes 6 BH a 1x hodiny do jeskyňky (žehlička) POZOR na kameny, shadno lze něco shodit na jističe dole (4).
  6. Krátká délka pokračováíním komína na blakón na hraně (žehlička, 4-)
  7. Lehkou rozlámanou stěnkou poněkud šikmo doprava (BH) podél zahliněného rozlámaného koutku (vlevo žehlička) a doprava přes BH k výlezu na vrchol stěny (kosovka) (3+)Druhá délka s vykapanými jehličkami

Druhá délka s vykapanými jehličkami, foto: Petr Jandík


Drsný, neolezený vápenec, plotny s vykapanými jehličkami, odjištěno uměrně nízké obtížnosti. Pro lezení je třeba stabilní počasí. V případě zvratu počasí není ústup jednoduchý. Zpod stěny by bylo možné nouzově sestoupit k Toni Lenz Hütte slaněním za kosodřevinu a sestupem po strmých trávách, které za mokra dost kloužou. K batohům na vrcholu je to pak něco přes 2 hodiny do kopce.Zobrazit místo Salzburger Hochthron na větší mapě
popis cesty
Genussklettern Östereich Mitte, Alpenverlag Jentsch - Rabl, schémata v knize v Zeppezauer Haus, Berchtesgaden Ost - Panico