****

Akční sleva
Autor: Petr Jandík - 5, 18 m
Nákupní zóna, Zvírotice město, Vltavská žula, Česká republika
Zvírotice

výstup nástup období orientace
18 m 20 min I-XII Z
chata východisko sestup útvar, výška stěny
  Zvírotice   Nákupní zóna-levá část, 18 m
jištění - druh, kvalita lano vybavení další vybavení
3 BH
kvalita: super a nahusto
1 x 40 m jednoduché expresky: 5
helma
charakter cesty
Položené plotny s lišejníky
popis nástupu
start:  Zaparkujeme před Zvíroticemi. Po modré značce doleva polní-lesní cestou podél plotu. Před vrcholem stoupání doprava z kopce vzrostlým lesem - na stromech jsou světle zelenou barvou nastříkané značky - k začátku sestupové rokle, místy se železnými kramlemi. Dolů, na rozcestí doprava a exponovaným traverzem nad vodou - tu tam kramle - přes otevřenější vloubení (velká borovice, na skále nápis Fatranka) trochu vzhůru na úzkou lávku pod levou částí Nákupní zóny (Štandovací oko). Na levém kraji lávky je název cesty Muška.
čas:  20 min
popis sestupu
slanění
východisko
Zvírotice
popis příjezdu
Od Prahy přes Mníšek pod Brdy, Nový Knín, Cholín do Zvírotic. Od Sedlčan směr Křepenice.
prvovýstupci
Martin Tučka, F. Mezera  -  6. 10. 2013
popis cesty

Od štandu na lávce přes kolmý začátek do položených lišejnímy porostlých ploten, přes 3 BH k řetězu.